Thơ của vua Hàm Nghi...

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Xin hỏi có bạn nào biết bài thơ nào của Vua Hàm Nghi không vậy . Nếu biết, xin gửi lên vài bài . Ken cám ơn! Còn hong biết, Ken cũng cám ơn.

 • Akbony

  khoảng 1 10 năm trước
 • em có thơ của vua hàm rồng hok ak hihih Grin Grin Grin Grin Grin

 • Akbony

  khoảng 1 10 năm trước
 • trời hàm rồng mà cũng pót ha

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • hông chia sẻ thì thôi vậy Cryin .. giấu đọc một mình đi .. :no:

 • anmaykute

  khoảng 1 10 năm trước
 • kim dau ra bay jio anh oi doi chunh nao em co em pox len ha :)

 • chieuphong

  khoảng 1 10 năm trước
 • Năm 14 tuổi, khi vua Hàm Nghi đang nghịch đất thì thượng thư bộ binh Tôn Thất Thuyết rầy là đức vua sao lại chơi dơ .
  Vua Hàm Nghi nhìn Tôn Thất Thuyết mà nói rằng: Tay dơ lấy nước rửa, nước dơ lấy gì rửa . Tôn Thất Thuyết chưa biết trả lời sao thì vua Hàm Nghi trả lời luôn: Nước dơ lấy máu mà rửa .
  Sau đó Pháp đày vua Hàm Nghi đi luôn .

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thảm quá .. 2 câu này cũng hay đó .. ứng dụng cho VN hiện giờ được .. Rolleyes

 • huynhngocphuong

  khoảng 1 10 năm trước
 • Minh Vương chính Là Vua Quan Trung tái kiếp, và Ngọc Hân Công Chúa là hoàng hậu trong tương lai để lập lại thời thương ngươn thánh đức. Nhưng Kim ô Thước tôi còn xác nhận trong Kim Cổ Kì Quan và sấm truyền của phật thầy thì vua Quan Trung còn chuyển kiếp qua một đời vua anh hùng nữa trước khi trở lại làm Minh Dương, đó chính là vua Hàm Nghi mà chúng ta kính phục trong đời này.
  Vua Hàm Nghi bị bắt lên ngôi năm 12 tuổi, có sách viết là 14 tuổi. Đó cũng là ứng với hai câu trong Kim Cổ Kì Quan :
  “Hai sáu (12) là tuổi vua mình,
  Thập tứ (14) hưởng thọ triều đình gia tang”

 • huynhngocphuong

  khoảng 1 10 năm trước
 • Chưa thấy tìm thấy thơ của vua Hàm Nghi tự làm nhưng có nhiều bài thơ nói về vua Hàm Nghi :

  “Năm năm lục ngoạt cơ hàn thử,
  Non lịch đài mây trang tu mi”


  “Non lịch dường như lộ vẻ rồng,
  Danh hiền bay rạng khắp Tây Đông,
  Chòm ong còn múa trong khe áo,
  Nam Việt giống rồng trổ nhụy bông
  Mặt đất địa cầu tuy lập chánh,
  Một nền đạo hạnh lấy tâm không.
  Văn mưu áo mão tiền cơ mật,
  Kẻ hỏi việc đời kể núi sông”
  Một lần nữa trong câu “Non lịch dường như lộ vẻ rồng”, chữ “rồng” ám chỉ nhà vua.


  “Nguyện cầu thiểu tuế kế ngôi
  Cao niên lịch trị làm tôi trung thần”  “Đứng trước cao niên yên lịch vị
  Cảm tình anh chị nghĩ không rì
  ỷ thế bất tùy chì không chảy
  Ngồi xem các vải nhảy không cao”


  CÂU TRUYỆN THÁNH NHÂN CÓ TRỜI MÀ BIẾT

  Kể từ lúc Ngọc Hân Công Chúa chạy vào Nam theo kế của La Sơn Phu Tử, bà cùng con dựng mối lành Bửu Sơn kì Hương để giúp cho nhân loại dựng lên thời “Tân Dân Thánh Đức”, kể từ đó đã nghe :
  Đờn kiêu lập Đạo mười lăm
  Đờn kiêu lời thánh minh tâm dặn dò

  Đạo mười lăm trong Kim Cổ Kì Quan có viết : “Mười lăm ai goi rằng rằm” Nên Đạo mười lăm là đạo phật, ý ở đây là dựng mối “Bửu Sơn Kì Hương”.
  Xin nhắc lại, tất cả khời từ lúc ông làm quân sư cho Quan Trung. La Sơn Phu Tử nhắm cho việc xây lăng tẩm là chính cho đến ngày mất của vua Quang Trung tất cả điều bí mật. Lăng Đan Dương trong ngày an táng vua Quang Trung, đã nghiêm cấm cẩn mật tất cả mọi người.

  Sau khi Gia Long đào lăng Đan Dương lấy Xác Quan Trung, nghiền nát và trộn với thuốc súng mà bắn, sọ đầu thì bỏ vào ba cái giỏ (đầu của ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ ) đem giam vào ngục thất cho quân sĩ tiểu vào …” Ai có biết “lúc nhập xác vào Đan Dương tại sao La Sơn Phu Tử ‘bí mật”, phàm phu như Gia Long làm sao qua mắt thánh ? Thì ra, cái xác vua Gia Long Đào Lên là Xác giả ! Xác nhận đã chôn sâu dưới đó gần trăm thước, bên trên chỉ là xác giả, chỉ có trời mà biết. “Ôi ! thánh nhân trên những thánh nhân !”

 • chutieuthichbeer

  khoảng 1 10 năm trước
 • thằng huynhngocphuong này cho đi chung với thằng langtugiangho được, nói chuyện tào lao và nói nhảm hơi nhiều

 • huynhngocphuong

  January 6th 2012, 8:58 am
 • [quote="huynhngocphuong"]Hàm Nghi :

  “Năm năm lục ngoạt cơ hàn thử,
  Non lịch đài mây trang tu mi”


  “Non lịch dường như lộ vẻ rồng,
  Danh hiền bay rạng khắp Tây Đông,


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group