Candy Candy

  • bong mit

    khoảng 1 10 năm trước
  • Các mem nhà mình ai có bản full tiếng Việt truyện Candy Candy (Cô bé Candy) thì cho mình với.
    Mình tìm mãi cũng chỉ có bản full TA thôi, bản tiếng Việt thì đủ bộ rồi nhưng lắt nhắt lắm (tới cả mấy chục phần).
    Tại đọc Candy thấy hay nên mê rồi :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group