Những đóa hoa Thiền - Dương Đình Hỷ

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 15. Dao Giang Tây.


  Tư Minh thưa :
  - Đệ tử không mang đến lễ vật gì tốt, chỉ tại Hà Nam mua một con dao Giang Tây để tặng thiền sư!
  Bảo Ứng đáp :
  - Ngươi từ Hà Nam lại, mua dao ở đâu?
  Tư Minh nắm lấy tay Bảo Ứng bóp một cái.
  Thiền sư nói :
  - Thị giả! Mau nhận lấy dao.
  (Thiền Cơ)
  Giang Tây chỉ dòng thiền của Nam Nhạc Hoài Nhượng. Hà Nam chỉ dòng thiền của Thanh Nguyên Hành Tư. Dao chỉ phương cách kiến tánh. Câu hỏi của Bảo Ứng "Ngươi từ Hà Nam lại, mua dao ở đâu?" là hỏi Tư Minh giác ngộ do phương pháp của Hoài Nhượng, Hành Tư hoặc từ phái khác? Tư Minh bóp tay thiền sư biểu thị không phải do phái ngoài. Do đó, thiền sư gật đầu kêu thị giả nhận dao.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 16. Sanh tử trật tự.


  Có một vị phú ông nhờ Tiên Nhai viết chữ.
  Tiên Nhai viết:"Cha chết, con chết, cháu chết.”
  Phú ông nổi giận :
  - Đệ tử nhờ thầy ban cho những lời tốt lành, sao lại giỡn cợt như vậy?
  - Đây là những lời tốt lành đó nha! Nếu như con ông chết trước ông, có phải là ông đau khổ không? Lại nữa nếu cháu ông chết trước con ông thì hai cha con ông đau khổ biết chừng nào? Nếu gia đình ông cứ theo như lời ta viết thì có phải là thực sự hưng vượng không nào?
  (Thiền Thuyết)
  Sống gửi, thác về; chết ví như kẻ du tử về nhà. Nếu cứ theo trật tự mà chết chẳng phải là có phúc sao!

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 17. Đại Thừa, Tiểu Thừa.


  Có một lần Hoàng Bá lên chơi Ngũ Đài Sơn, trên đường gập một vị quái tăng. Hai người vừa đi vừa chuyện vãn, tâm đầu ý hợp. Gập một con suối, sức nước rất mạnh. Vị tăng bảo Hoàng Bá:
  - Chúng ta qua bờ bên kia đi!
  Hoàng Bá nói:
  - Ngươi muốn qua thì cứ tự mình qua đi.
  Vị tăng không nói một lời vén quần chạy qua suối như chạy trên đường lộ, còn quay đầu lại kêu Hoàng Bá:
  - Lại mau! Lại mau!
  Hoàng Bá đáp :
  - Nếu ta biết ngươi như vậy ta đã chặt chân ngươi rồi!
  Vị tăng nghe rồi tán thán rằng: “Ngươi thật là một vị đại thừa pháp khí, ta thật không bằng!”, nói rồi biến mất.
  (Thiền Viên)
  Tiểu thừa là tự độ; Đại thừa là tự độ rồi độ tha. Do đó vị quái tăng biểu thị cho tiểu thừa phải biến mất.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 18. Không rửa mặt.


  Một ông tăng hỏi Đạo Hạnh:
  - Thế nào là đường tu chánh?
  - Sau niết bàn sẽ có.
  - Sau niết bàn sẽ có là ý gì?
  - Không rửa mặt
  - Đệ tử không hiểu!
  - Không mặt để rửa!
  (Thiền Cơ)
  Mặt chỉ tự tánh, vì tự tánh không bẩn, không sạch nên không cần rửa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 19. Nơi sanh.


  Một ông tăng hỏi Huệ Hải :
  - Thiền sư có biết nơi mình sẽ sanh không?
  - Chưa chết làm sao biết nơi sanh?
  (Thiền Cơ)
  Chết chỉ ngộ, sanh chỉ tự tánh.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 20. Nước vẩy không tới.


  Một ông Tăng hỏi Đạo Khuông:
  - Một trận mưa pháp, có nơi nào không thấm nhuần không?
  - Có
  - Là nơi nào vậy?
  - Nước vẩy không tới!
  (Thiền Cơ)
  Câu trả lời của Đạo Khuông có nghĩa là tự tánh phải tự mình tự chứng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 21. Văn Thù.


  Văn Hỷ có lần lên Ngũ Đài Sơn, trên đường gập một ông lão.
  Văn Hỷ hỏi ông lão:
  - Nơi đây, Phật pháp như thế nào?
  - Rồng rắn hỗn tạp, phàm thánh giao tham.
  - Có bao nhiêu người?
  - Trước 33, sau 33.
  Tới hôm sau không thấy ông lão đâu nữa, chỉ thấy bồ tát Văn Thù cưỡi sư tử hiện trên không. Sau Văn Hỷ tu tập ở Ngưỡng Sơn mà ngộ, làm việc ở nhà bếp. Một hôm, nhân mở vung nồi cơm, trong hơi nóng bốc ra lại thấy Văn Thù hiện ra. Văn Hỷ vơ lấy đồ vụt Văn Thù và nói: "Văn Thù tự Văn Thù, Văn Hỷ tự Văn Hỷ, hôm nay không thể cảm hoặc ta được đâu!"
  (Thiền Viên)
  Người tu Thiền thấy cảnh lạ: Phật, Thánh sinh lòng sợ hãi hoặc kính ngưỡng đó là vì tâm chưa thanh tịnh. Ngộ rồi, thì đó chỉ là hiện tướng, là mê hoặc mà thôi.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 22. Giả Thiền.


  Trong đám đệ tử của Bạch Ẩn có một ông tăng có vẻ đã khai ngộ. Ông không lễ Phật, không dâng hương, thậm chí còn xé kinh Đại Niết Bàn làm giấy đi cầu, nói rằng: “Ta chính là Phật, kinh văn là ghi lại những lời Phật nói. Đã có Phật ở đây rồi, thì kinh văn chỉ là mớ giấy lộn làm việc vệ sinh lại chẳng đuợc sao?”
  Bạch Ẩn biết chuyện, gọi ông tăng lại bảo rằng: “Nghe nói ngươi đã thành Phật! Đáng mừng! Đáng mừng! Nhưng mà đít Phật cũng đáng tôn quý, dùng giấy lộn làm vệ sinh thì không xứng chút nào, sau này ngươi nên dùng giấy trắng thanh khiết thì hơn.”
  (Thiền Viên)
  Ông tăng nghe Bạch Ẩn nói "đít Phật cũng đáng tôn quý" mà không có phản ứng gì, đủ biết đó là giả ngộ. Sau ông tăng đó hướng Bạch Ẩn mà sám hối.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 23. Không cho mọc rễ.


  Dược Sơn thấy một ông tăng đang trồng rau, bèn chạy lại nói:
  - Trồng thì cứ trồng nhưng đừng cho nó mọc rễ.
  - Nếu không cho nó mọc rễ thì đại chúng ăn cái gì?
  Dược Sơn hỏi:
  - Ngươi còn dùng miệng sao?
  Ông tăng không trả lời được.
  (Thiền Cơ)
  "Rễ" trong câu nói của Dược Sơn là chỉ căn trần không phải là rễ cây.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 24. Quay đầu.


  Linh Mặc vào phòng phương trượng thấy Thạch Đầu đang ngồi thiền bèn hỏi:
  - Nếu nói một câu khế hợp, thì ta ở lại, bằng không thì ta đi!
  Thạch Đầu ngồi yên không nói. Linh Mặc bèn đi ra. Thạch Đầu theo ra đến ngoài cửa hét: "Hòa thượng!"
  Linh Mặc quay đầu lại.
  Thạch Đầu nói:
  - Từ sanh đến tử, chỉ là cái đó, quay đầu lại làm gì?
  (Thiền Cơ)
  Cái đó chỉ tự tánh, quay đầu chỉ sự hướng ngoại.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 25. Địa Tạng gập trộm.


  Lý Sùng nhân đi tuần phương Nam, vào thăm thiền viện Văn Thù thấy tượng bồ tát Địa Tạng bèn hỏi:
  - Vì sao Địa Tạng giơ tay?
  Viên Minh đáp:
  - Hạt châu trong tay bị trộm lấy mất.
  - Đã là Địa Tạng sao còn gập trộm?
  - Hôm nay bắt được rồi.
  (Thiền Cơ)
  Châu chỉ tự tánh, trộm chỉ trần ai.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 26. Một đám mây trong không.


  Đường Túc Tông hỏi Huệ Trung đã đắc pháp Phật nào?
  - Bệ Hạ có thấy đám mây trong không?
  - Thấy.
  - Lấy đinh sắt mà đóng nó lại.
  (Thiền Cơ)
  Phật pháp lưu động như mây, cố định một chỗ là không phải.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 27. Phí công khoác cà sa.


  Một ông tăng nói :
  - Dộng chuông rồi, thỉnh thiền sư thượng đường.
  Dược Sơn bảo:
  - Ngươi mang giúp ta y bát.
  - Thiền sư không có tay bao lâu rồi?
  - Uổng cho ngươi khoác áo cà sa!
  (Thiền Cơ)
  Ông tăng còn phân biệt ta, người nên bị Dược Sơn mắng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 28. Cho ta một đồng.


  Tòng Thần thấy một ông tăng đang đếm tiền bèn nói:
  - Cho ta một đồng.
  - Thiền sư vì sao tới nước này?
  - Ta tới nước này!
  - Nếu đã tới nước này, cầm lấy một đồng.
  - Ngươi vì sao tới nước này?
  (Thiền Cơ)
  Tiền là vật ngoài thân. Thiền sư muốn ám chỉ phải quay vào trong để ngộ tự tánh; ông tăng không hiểu tưởng thiền sư nghèo quá nên phải xin tiền thật.

 • Lòng Trắc Ẩn

  khoảng 1 10 năm trước
 • 29. Rau sống, rau chín.


  Triệu Châu hỏi ông tăng coi vườn rau:
  - Hôm nay ăn rau sống hay rau chín?
  Ông tăng lấy một nắm rau đưa cho thiền sư.
  Triệu Châu nói:
  - Ngươi biết ơn ít, ngươi phụ ơn nhiều!
  (Thiền Cơ)
  Muốn biết rau sống hay chín, phải tự mình ăn mới biết, đưa cho thiền sư làm gì?


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group