đấu khẩu = thơ

 • habang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Lần này băng không ác nha

  Không thả chó cắn càng không la làng

  Chỉ khấn quỉ sứ đi ngang

  Tiện đường mang cả bạn đi cho rồi

  Không thả vào vạc dầu sôi

  Chỉ thả xuống nước thả rồi vớt lên

  Vớt lên thả xuống vớt lên

  Khi nào hỏi đến tên băng lắc đầu

  Ngàn lần không gặp nữa đâu

  Càng không giết nữa thì tha cho về

 • thien_ma_gold

  khoảng 1 10 năm trước
 • Về không thì có ít chi
  Dắt con ma nử cùng đi tìm bang
  Nừa đêm bao bảo nó đến gần
  Nhát 5 7 lần, hồn phách lên mây
  Mỗi đêm hành hạ bầy nhầy
  Cho tên habang mặt mày ngơ ngơ
  Khi nào cờ trắng phất phơ
  Thì bang hết thay dật dờ bóng ma

 • habang

  khoảng 1 10 năm trước
 • Hạ băng thật chán bạn ghê
  Một con ít quá đi về rủ thêm
  Nếu được gọi hết cả lên
  Đông vui mới tốt đừng quên con nào
  Ma ơi hb xin chào
  Nhìn TMG ngó sao giống một người
  Mặt nhăn như con khỉ cười
  Lần này ăn phải ớt tươi nữa rồi

  Haaaa vui quá


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group