Chim Cãi Nhau

 • tranthienthanh

  khoảng 1 10 năm trước
 • Một người đi săn chim giăng lưới trong rừng và bẫy được đủ thứ chim : nào quạ , nào sáo , nào bồ câu. Bầy chim bàn với nhau :

  Ta tham mồi nên bị mắc bẫy. Giờ ta hãy tìm cách thoát khỏi đây.

  Tất cả mọi người hãy cố đồng tâm nhất trí thì may ra sẽ thoát được.

  Bầy chim nghĩ mãi , nghĩ mãi và đã nghĩ ra được kế.

  Giờ thì ta cùng nhất loạt cất cánh bay thử xem , may ra nâng được lưới lên. Tất cả nói :

  Mà đúng thế , bầy chim đồng loạt cất cánh , nâng được lưới và bay lên.

  Người săn chim thấy lưới cùng với bầy chim bây lên , lấy làm lạ , chạy đuổi theo.

  Phía trên là chim bay trong lưới , phía dưới là người săn chim đuổi theo.

  Anh ta vừa chạy vừa nghĩ bụng :

  trong lưới có nhiều loại chim , rồi chúng sẽ cài nhau cho mà xem. Mà hễ cãi nhau thì không thể bay nhanh được nữa , lưới sẽ kéo chúng xuống đất.

  Quả như vậy!!

  Lúc đầu bầy chim còn đoàn kết với nhau tha lưới đi , nhưng được một chốc đã bắt đầu cãi nhau chí choé.

  Lũ quạ quang quác :

  Chẵng ai cố gắng bằng lũ quạ chúng tôi. Niếu chúng tôi lười như các anh thì lưới và tất cả đã rơi xuống đất lâu rồi.

  Lũ bồ câu nghe xong nổi giận :

  Thôi im cái mồm đi. Các anh đừng khoác lác nữa. Chúng tôi còn cố gắng hơn các anh !

  Những con chim khác cũng châu lại cãi nhau.

  Hết con này đến con khác nói.

  Khi sự đoàn kết nhất trí bị sứt mẻ thì công việc khó trôi chảy.

  Bầy chim cãi nhau và chẵng con nào chịu khó bay , tất cả chỉ vỗ cánh hờ hờ cho xong chuyện.

  Thế là lưới sa ngay xuống đất.

  Người săn chim chạy lại nắm lấy sợ dây và kéo lưới về phía mình.

  _____________________


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group