Diary of a vegetarian

 • TayThi92

  July 20th 2011, 4:27 pm
 • mltr wrote:=)) canned food ... look so creamy :))
  măng tây creamy soup ma , not normal water soupe :)

 • TayThi92

  July 22nd 2011, 2:35 pm
 • cơm thố chay

 • mltr

  July 22nd 2011, 3:41 pm
 • xôi đậu đen hay là cơm đậu đen ???

 • TayThi92

  July 22nd 2011, 4:23 pm
 • mltr wrote:xôi đậu đen hay là cơm đậu đen ???
  làm gi có đậu đen trong này :)) , cơm rang lên với tỏi xong cho hắc xì dầu vào rùi mới nấu cho nên nó có màu vậy á Laugh cơm có nấm mèo , nấm đông cô , tàu hủ , kim châm , măng ...

 • mltr

  July 22nd 2011, 4:25 pm
 • nấm mèo & nấm đông cô mà nhìn tưởng đậu đen .. hehe ... hết bít =))

 • TayThi92

  July 22nd 2011, 5:16 pm
 • mltr wrote:nấm mèo & nấm đông cô mà nhìn tưởng đậu đen .. hehe ... hết bít =))
  đã nói ỏ trên la cơm thố ma Laugh

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:11 am
 • Có cái này hay gửi sis Thi đọc nè...


  252. Hỏi: Tại sao người ăn chay không được ăn trứng?

  Đáp: Không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là, nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cớ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chớ không phải không thể sanh đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói “Noãn duy tưởng sanh,” tức trứng do tưởng mà sanh ra.

  (Trích trong "Gậy Kim Cang Hét - Hòa Thượng Tuyến Hóa)

 • TayThi92

  September 3rd 2011, 11:08 am
 • Lòng Trắc Ẩn wrote: Có cái này hay gửi sis Thi đọc nè...


  252. Hỏi: Tại sao người ăn chay không được ăn trứng?

  Đáp: Không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là, nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cớ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chớ không phải không thể sanh đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói “Noãn duy tưởng sanh,” tức trứng do tưởng mà sanh ra.

  (Trích trong "Gậy Kim Cang Hét - Hòa Thượng Tuyến Hóa)
  that sound interesting Ken ,thank :)

 • ngoclunglinh

  June 20th 2012, 2:33 am
 • mon nay giong mon man wé


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group