Hương hoa Sữa

 • Trọng Văn

  August 11th 2011, 8:41 pm

 • Hương hoa Sữa

  Hương hoa Sữa của mùa Thu Hà Nội
  Đi vào: văn/thơ/nhạc Việt Nam ta
  Bao tác phẩm nổi tiếng từng ngợi ca
  Làm cô bác gần/xa hằng mơ ước...

  Sau chiến tranh loài cây nầy lần lượt
  Được gieo trồng tại vài chỗ trong Nam
  Như: Tam Kỳ, Đà Nẵng và Hội An
  Trà Vinh nữa.... người người chợt vỡ mộng!

  Giờ bàn dân thiên hạ tức chửi đổng:
  “Mẹ kiếp bây, đồ khốn... phét một cây
  Mùi nồng nặc, nhức óc cỡ như vầy
  Mà khen tụng, tổ cha lũ láo toét!”

  Có trải nghiệm (bị lừa) mới hiểu biết
  Nhạc, văn, thơ chỉ viết để nghe chơi
  Dại dột tin? Bán lúa giống cho rồi
  Đừng than thở đất/giời chi thêm mệt!


  Trọng Văn - 20110812


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group