Hỏi Cách nấu Cua Lột

 • chutieuthichbeer

  August 21st 2011, 8:21 pm
 • Mùa hè chutieu bắt nhiều cua lột(soft shell crabs) lắm nhưng chẳng biết nấu như thế nào để ăn cho ngon, anh chị em biết nấu như thế nào ăn ngon thì share với chutieu, cám ơn nhiều Innocent

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 4:32 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:28 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 4:53 pm
 • nấu Helana để nhậu thì nấu theo công thức đó chứ nấu cua lột mà nấu kiểu đó thà an chay sướng hơn Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 4:57 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:30 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:01 pm
 • thích ăn man95 với nhậu hơn, hôm nào chutieu sẽ nấu helena nhậu một bữa Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 5:02 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:31 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:12 pm
 • hiểu lầm ý chutieu rồi cô nhóc ơi, ý chutieu nói là hôm nào chutieu sẽ làm thịt Helena để nhậu Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 5:15 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:32 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:22 pm
 • hôm bữa nhậu thịt Helena 1 lần rồi, về nhà ói quá trời vì thịt Helena oẹ quá Laugh of loud đã vậy về nhà còn bị ni cô hỏi dò đoán trước đoán sau nữa, nhậu như vậy thật không đáng chút nào Grin

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 5:24 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:32 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:34 pm
 • dù sao cũng biết được mụi vị thịt Helena tệ tới cỡ nào thì chết cũng cam lòng Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 5:35 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:32 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:45 pm
 • lần nào nói chuyện không lại cũng toàn là nói nhảm Laugh of loud

 • Helena Trinh

  September 17th 2011, 5:49 pm
 • 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000  Được sửa lần cuối bởi Helena Trinh vào ngày October 15th 2011, 2:33 pm với 1 lần trong tổng số.
 • chutieuthichbeer

  September 17th 2011, 5:53 pm
 • lại bịa chuyện nói dốc nữa Laugh of loud


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group