Gậy Kim Cang Hét ( Quyển 1 ) - Hòa Thượng Tuyên Hóa

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 12:52 am
 • 221. Hỏi: Sao gọi là “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” (không nên để tâm chấp trước vào một nơi nào cả)?

  Đáp: Tâm của chú đang ở đâu vậy? Chú nói cho tôi biết trước đi.
  222. Hỏi: Có phải là sau khi tụng kinh thì nhất định phải hồi hướng?

  Đáp: Hồi hướng là chấp tướng, không hồi hướng cũng là chấp tướng luôn. Phàm hễ có chỗ chấp thì không có tương ưng với Phật pháp.
  223. Hỏi: Nhập định và ngủ có chỗ nào không giống nhau?

  Đáp: Lúc nhập định thì trong tâm biết rõ hết. Thân ngồi đoan chánh ngay thẳng không dao dộng, đầu không gật xuống hay nghiêng qua một bên. Đó là cảnh giới tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịch. Còn lúc ngủ thì cái gì cũng không biết, thậm chí còn ngáy như sấm và cả tư thế thì hoàn toàn trái ngược.
  224. Hỏi: Kinh Pháp Hoa nói: Thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì liền được xa lìa tham, sân, si. Xin hỏi là niệm như thế nào mới có hiệu quả liền? (Câu này do một nhân viên hàng không Trung Hoa hỏi).

  Đáp: Thì ngồi máy bay.
  225. Hỏi:

  1) Làm thế nào để phát khởi tâm tinh tấn dũng mãnh?

  2) Làm sao để khắc phục tật ham ăn, tham ngủ? (Do một chuyên viên làm nghề thẩm mỹ hỏi).

  Đáp:

  1) Thì là làm đẹp.

  2) Không ăn cơm. Vì không ăn thì sẽ không ngủ. Ít ăn thì ít ngủ. Ăn nhiều thì ngủ nhiều.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 12:53 am
 • 226. Hỏi: Chúng con hiện làm ăn buôn bán, vậy Hòa Thượng nhận thấy tình hình chánh trị ở Đài Loan sẽ ra sao? Chúng con đến Đại Lục (Trung Quốc) đầu tư thì cảnh tượng sắp tới sẽ như thế nào?

  Đáp: Các vị làm nghề buôn bán ở Đài Loan thì nên yêu nước, trung thành với quốc gia. Dùng cái trí tuệ làm ăn buôn bán của quý vị mà giúp đỡ nước nhà. Ở Đài Loan thì có rất nhiều người giàu tài sản, nhưng tìm không ra người ái quốc. Những người Đài Loan tới Đại Lục đầu tư không phải là vì yêu nước, mà chỉ muốn đầu cơ thủ lợi. Trong thời kỳ đặc biệt này, nếu tính chuyện làm ăn không vốn mà muốn thâu lời, đều rất nguy hiểm, có thể ra công sức nhưng rồi cũng mất hết.
  227. Hỏi: Có một số gia đình, đời đời kiếp kiếp đều mang một chứng bệnh di truyền nào đó. Vậy chúng ta có thể giải thích sự việc đó bằng đạo lý nhân quả không?

  Đáp: Là việc đương nhiên, vì di truyền tức là nhân quả. Nếu như kiếp trước họ đã không trồng nhân đó, thì làm sao đời đời lại bị truyền xuống quả báo giống nhau y hệt như vậy.
  228. Hỏi: Thế nào gọi là “ngu si”?

  Đáp: Ngu si là cứ tưởng mình không ngu si, đó mới chính là ngu si.
  229. Hỏi: Xin hỏi Sư Phụ, chúng con nên làm sao mới có thể thoát khỏi nạn khổ, chết chóc và được sống vui vẻ với khoảng đời còn lại?

  Đáp: Nếu quý vị không sanh phiền não thì tức là vui vẻ đấy. Khi quý vị không được vui vẻ là bởi vì tâm tham và không biết đủ.
  230. Hỏi: Ý nghĩa của sanh mạng là ở đâu?

  Đáp: Nếu chú cảm thấy sanh mạng không có ý nghĩa thì mau mau chết đi cho rồi. Còn chú cảm thấy sanh mạng có ý nghĩa, thì đó chính là ý nghĩa của nó. Ý nghĩa của mạng sống là ở chỗ đó đó.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 12:56 am
 • 231. Hỏi: Muốn chánh pháp tồn tại nên ủng hộ kinh Lăng Nghiêm, trì chú Lăng Nghiêm, vậy mỗi ngày con nên trì bao nhiêu biến?

  Đáp: Con thích trì bao nhiêu thì trì bấy nhiêu.  232. Hỏi: Với tình thế hiện tại như vậy, chúng con nên làm sao đây?

  Đáp: Nên có đức hạnh “không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối.” Đó là những điều căn bản của đạo làm người, là cơ sở của sự tu hành, và là nền tảng của nền chánh trị.
  233. Hỏi: Trong gia đình chỉ có một mình con là người học Phật, vậy con làm thế nào mới dẹp trừ hết các chướng ngại để cả gia đình trở thành Phật tử và khiến cho quyến thuộc đồng được hưởng lợi ích của các pháp?

  Đáp: Con cứ làm việc với lòng thành, tự nhiên họ sẽ cảm nhận được mà chuyển hóa dần về đạo.
  234. Hỏi: Tu như thế nào để: “Trong không trụ vọng niệm, ngoài không nhiễm sáu trần” ?

  Đáp: Là không kết hôn và xuất gia tu đạo.
  235. Hỏi: Như các nghiệp cũ từ xa xưa, chúng con làm sao trừ bỏ được ác nghiệp và tích tụ thiện nghiệp để sớm thành Phật?

  Đáp: Không làm điều ác, làm các việc lành.
 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:02 am
 • 236. Hỏi: Xin cho biết nguyện lực của Hòa Thượng là gì?

  Đáp: Thông thường Phật giáo ở Trung Hoa đều là bảo thủ, nhưng tôi có ý nguyện đem kinh điển Phật giáo phiên dịch thành tiếng Anh. Tại sao đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành lại được phổ biến như vậy? Bởi vì họ phiên dịch Thánh Kinh thành ra các ngôn ngữ của các nước khác. Nếu đạo Phật cũng dịch các Kinh điển thành các thứ tiếng ngoại quốc thì Phật giáo cũng sẽ không thua kém gì đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Tại Vạn Phật Thánh Thành tôi hằng mong các tôn giáo sẽ dung hợp lại với nhau. Tôi có dự định là các tôn giáo khác đều có thể đến để làm lễ theo nghi thức của họ ở tất cả các đạo tràng do tôi thành lập. Tôi tin rằng, nếu tất cả hòa hợp bao gồm lại một cách dung hòa thì sẽ giảm bớt đi phần nào các thành kiến giữa các giáo phái với nhau.
  237. Hỏi: Nếu như con muốn tụng kinh mà trong nhà con không có đặt bàn thờ Phật, vậy con phải nên làm sao?

  Đáp: Muốn tụng Kinh thì trước là con nên học chữ, khi biết chữ rồi thì tự nhiên sẽ tụng Kinh được.  238. Hỏi: Xin hỏi chúng con phải hội đủ những tư cách nào mới có thể làm đệ tử của Ngài?

  Đáp: Là phải tự sửa đổi mình.
  239. Hỏi: Làm sao để bắt đầu học thuộc lòng và hiểu lý giải của ba bộ kinh: Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm và Pháp Hoa? Con nên bắt đầu từ bộ kinh nào trước?

  Đáp: Bắt đầu từ bộ nào trước cũng được. Pháp là bình đẳng, không có cao thấp. Khi quý vị muốn chọn lựa một bộ kinh nào thì đó tức là đang khởi vọng tưởng. Quý vị vốn đã chẳng hiểu biết được các kinh điển này. Quý vị muốn học bộ kinh nào thì cứ học bộ kinh đó đi, vì đối với chuyện này thì không có trước sau gì cả.
  240. Hỏi: Cả đời con khổ cực, nhưng tại sao con trai con lại không nghe lời, mà cũng không tôn trọng con?

  Đáp: Tại vì chú đã quá vâng lời mà! Bởi kiếp trước chú đã không có quá khổ cực. Nhưng “thọ khổ là hết khổ, hưởng phước là tiêu phước.” Nếu biết chấp nhận là mình có nợ thì sẽ trả hết nợ. Nếu chú muốn gánh nợ chớ không muốn trả, thế thì chủ nợ sẽ đến nhà mỗi ngày để đòi nợ chú đó.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:05 am
 • 241. Hỏi: Có người nói, Hòa Thượng là người xuất gia mà sao lại can dự vào việc chánh trị?

  Đáp: Tôi thấy Đài Loan đang trong tình thế nguy nàn, nhưng đa số mọi người vẫn còn chưa tỉnh ngộ. Tôi là người Trung Hoa, nên không thể không để ý đến chuyện này. Những lời tôi muốn nói, dù người có thế lực cũng không thể ngăn cản tôi được. Giống như lần này tôi nói rằng: “Hiện nay Đài Loan giống như Nam Tống.” Ví như, mọi người đều chỉ biết ngó xuống chân họ mà không biết xem những việc ngay trước mắt.
  242. Hỏi: Khi con đi hành hương bằng cách ba bước một lạy, vậy những lạy đó con cũng có thể tính trong mười ngàn lạy không? (Chú thích: Hòa Thượng qui định là nếu ai qui y Ngài thì phải lạy cho đủ một vạn Phật - mười ngàn lạy)

  Đáp: Qui y Tam Bảo là tôi dạy chú lạy mười ngàn lần, vậy mà chú còn muốn “bảy trì tám kéo”, “bù bên đông, đắp bên tây.” Đây đâu có phải là chuyện mặc cả trả giá, cũng không phải là chuyện làm ăn buôn bán gì. Nếu lạy không nổi tức là chú không đủ lòng thành, chớ không phải nói về chuyện giá cả chi hết.  243. Hỏi: Con không có cách nào ăn chay được, vậy con có thể trì chú Đại Bi không? Các vị Tỳ Kheo Nam Tông khi đi khất thực được món gì thì họ dùng món nấy để duy trì mạng sống. Vậy tại sao chúng ta nhất định phải ăn chay?

  Đáp: Lúc quý vị đang ăn thịt và tưởng tượng như: nếu có người đang ăn thịt mình thì mình sẽ cảm nghĩ như thế nào? “Việc gì mình không muốn thì đừng làm cho người.” Quý vị nên tự hỏi mình: “Rất nhiều người ăn chay được, tại sao mình ăn chay không nổi? Tại sao mình phải “đầu hàng” thịt?” Còn về việc ăn thịt thì có thể trì chú Đại Bi được hay không, thì trong kinh điển không có nói tỉ mỉ về vấn đề này.


  244. Hỏi: Trong những bài Khai Thị, Sư Phụ bảo chúng con nên tu tập thiền định. Chúng con rất muốn học, nhưng Sư Phụ phải trở về Mỹ ngay. Vậy là chúng con đâu có cơ hội để học tập.

  Đáp: Nếu quý vị có đủ lòng tin thì tôi có thể dạy dỗ các vị mỗi ngày, không những chỉ ở Đài Loan mà ở nước Mỹ tôi cũng có thể chỉ dạy quý vị vậy.
  245. Hỏi: Cha mẹ con qua đời ở Đại Lục (Trung Quốc), nhưng con chưa có thể tới thăm mộ được. Con nghĩ rằng, nếu con lạy Phật ở Đài Loan, chắc cha mẹ con sẽ không có cách nào nhận được công đức hồi hướng của con, phải không?

  Đáp: Nếu con thành tâm, thì dù cha mẹ con có xa cách bao nhiêu đi nữa cũng được cảm ứng đạo giao; còn nếu như con không thành tâm, thì mẹ con dù có ở ngay trước mặt con cũng không có cảm ứng gì.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:07 am
 • 246. Hỏi: Khi trì chú, niệm Phật thì nhất định là nên quán tưởng phải không?

  Đáp: Nếu quý vị quán tưởng thì có thể bớt được một chút vọng tưởng. Không quán tưởng thì vọng tưởng nhiều thêm một chút.
  247. Hỏi: Vùng San Francisco nước Mỹ đã xãy ra trận động đất lớn. Vậy trong tương lai, Đài Loan cũng sẽ bị tai nạn tương tự như thế, phải không? Chúng con làm sao để tránh khỏi đây?

  Đáp: Nếu con người không nổi giận thì sẽ không có động đất.  248. Hỏi: Tại sao Ngài nói Đài Loan giống như là ở thời kỳ của Lâm An, Nam Tống lúc xưa?

  Đáp:Thời Lâm An lúc bấy giờ, quân tướng không hòa hợp nên mới dẫn đến nạn quốc gia bị diệt vong. Hiện nay trong quốc gia nhỏ bé này có hai phe đảng tranh chấp, trên dưới cùng nhau thu lợi lộc. Đảng Dân Tấn và đảng Quốc Dân cùng nhau tranh chấp chuyện hay chuyện dở rồi đánh nhau rất là dã man. Như câu nói: “Trên có người háo chiến, dưới tất có kẻ hung bạo hơn.”
  249. Hỏi: Cái gì gọi là nghiệp?

  Đáp: Nghiệp là cái gánh nặng của con người, là gánh nặng của sanh mạng và của tinh thần. Nghiệp của mỗi người tạo ra thì thâu cất vào kho chứa riêng của mỗi người, tức là cất chứa trong thửa ruộng của thức thứ tám. Kho chứa này có sức thần thông, cho nên nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì bỏ vào cũng đều được cả. Nó thì không lớn, không nhỏ, cũng không có gì là phân biệt. Đấy đều là nghiệp của chính mình, không phải của người khác, nên không ai đánh cắp được, cũng không ai cướp đoạt hay lấy đi được.  250. Hỏi: Mỗi ngày con nên rốt ráo tu hành như thế nào mới có thể liễu sanh thoát tử được?

  Đáp: Hãy tự để ý đến mỗi cử chỉ hành động của mình. Đi, đứng, nằm, ngồi chẳng rời “nhà” tức là tu hành vậy.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:13 am
 • 251. Hỏi: Là đệ tử Phật thì có thể ăn trứng không?

  Đáp: Nếu quý vị thèm muốn ăn những thứ dinh dưỡng đó, thì cần gì phải hỏi tôi?
  252. Hỏi: Tại sao người ăn chay không được ăn trứng?

  Đáp: Không có gà trống, gà mái cũng có thể ấp trứng nở ra gà con như thường. Ngày xưa người ta không hiểu điều này nên họ nói là, nếu trứng không có trống thì không thể nở ra gà con. Nhưng lối nói này cũng không có gì làm chứng cớ. Tại sao người ăn trứng lại lý luận như thế? Tức là vì họ muốn ăn trứng đó mà. Bất luận trứng có trống hay không có trống, nó đều có thể sanh ra gà con, chớ không phải không thể sanh đâu. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói “Noãn duy tưởng sanh,” tức trứng do tưởng mà sanh ra.
  253. Hỏi: Lúc ở bịnh viện Trường Canh, tỉnh Lâm Khẩu, con thấy Sư Phụ dùng gậy đánh trên đầu bệnh nhân ba cái. Xin hỏi như thế là có ý gì?

  Đáp: Người đó có bịnh, tôi thấy không thuận mắt nên mới đánh nó đấy.
  254. Hỏi: Căn gốc của tham sân si từ đâu đến? Phải chăng là do ác nghiệp từ kiếp trước, hay là vì hiện tại không biết tu hành?

  Đáp: Cái gì cũng có. Nói tóm lại, nếu biết trừ bỏ hết thì tốt rồi. Chớ nếu con hỏi căn nguyên của nó, rồi cũng không chịu trừ bỏ nó, vậy thì chẳng có ích lợi gì đâu.
  255. Hỏi: Có người tu hành đã lâu lắm rồi, nhưng không thấy có cảm ứng gì. Phải chăng, vì Phật pháp không linh, hoặc là vì Kinh, Chú không có lực cảm ứng đạo giao?

  Đáp: Không phải đâu! Chính vì người đó không có lòng thành, không có trách nhiệm mà cứ lôi thôi, cẩu thả, làm qua loa cho xong việc. Giống như vì tùy hỉ theo mọi người mà làm, chớ nào phải thật tâm đâu.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:15 am
 • 256. Hỏi: Xin hỏi, đối với thần thông Sư Phụ có cách nhìn thế nào? Chính bản thân Ngài có không?

  Đáp: Thần thông gì? Ngay cả quỷ thông tôi cũng không có, chớ đừng nói gì là thần thông. Tôi không nói thần thông mà là nói về trí huệ. Phàm hễ như con có linh cảm hoặc biết trước được chuyện gì... thì đó có thể nói là do tác dụng của trí huệ, chớ không phải là thần thông gì. Cái thần đó thì không thể nghĩ bàn. Nếu con nghiêm trì giữ gìn quy củ một cách đàng hoàng, thì thời gian lâu dần tự nhiên sẽ có trí huệ. Đối với việc tu hành, thì thần thông như là một thứ tài năng vô cùng nhỏ nhặt không ích lợi gì cả. Đừng nghĩ rằng có thần thông tức là có cái gì phi thường ghê lắm. Người tu hành chân chánh thì không chú trọng đến mấy thứ đó, nhưng cũng không bài xích nó. Đấy chỉ là một xu hướng tự nhiên mà thôi!
  257. Hỏi: Sư Phụ từ bi thương xót, đệ tử bị bệnh đau nhức cả toàn thân. Con đã đi mỗ nhiều lần rồi mà cũng không bớt. Gia đình con thì tan nát. Cả đời con gặp trắc trở. Con cầu xin Sư Phụ khai thị chỉ dạy. Con cầu mong sẽ được ánh sáng mặt trời chiếu cố đến con. A Di Đà Phật!

  Đáp: A Di Đà Phật! Con đã giết quá nhiều heo rồi, sao lại còn hỏi tôi?  258. Hỏi: Xin Sư Phụ giảng giải về tinh thần của Lão Hòa Thượng Hư Vân.

  Đáp: Ngài không ngủ.
  259. Hỏi: Bộ kinh nào thích hợp cho người mới tu tập để nhập môn?

  Đáp: Bộ kinh nào cũng đều thích hợp cả!
  260. Hỏi: Cư sĩ tại gia cũng có thể liễu sanh thoát tử phải không?

  Đáp: Chú cũng có thể nhìn thấy những người tại gia đó mà. Nếu họ liễu sanh thoát tử được, thì chú không cần phải hỏi tôi; còn nếu họ không thể liễu sanh thoát tử thì chú cũng không cần phải hỏi tôi.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:18 am
 • 261. Hỏi: Phật giáo cùng Đạo giáo (Nhất Quán Đạo) có gì khác biệt?

  Đáp: Phật giáo là Phật giáo, Đạo giáo là Đạo giáo, Nhất Quán Đạo tức là Nhất Quán Đạo. Danh từ không giống nhau tức đã có sự khác biệt rồi.
  262. Hỏi: Phải chăng Phật giáo và Đạo giáo là cùng chung một nhà?

  Đáp: Người Trung Hoa và người Mỹ có phải đều là con người không hả?
  263. Hỏi: Phật giáo, Đạo giáo, Nho giáo thì có gì phân biệt, tất cả có phải là giống nhau không?

  Đáp: Một bên có trình độ đạo đức Tiểu học, một bên có trình độ đạo đức Trung học và một bên có trình độ đạo đức Đại học. Khóa trình đạo đức của Đại học là dạy chú quy y Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng và đừng quên Tam Bảo. Khóa Trung học là bảo chú tự quy y Tinh, Khí, Thần của chính mình và đừng để hao tán tinh, khí, thần. Lớp Sơ học là bảo chú cố gắng làm tròn Đạo Làm Người.
  264. Hỏi: Đạo giáo và Phật giáo có chỗ nào không giống nhau?

  Đáp: Đạo giáo chỉ là phân nửa, Phật giáo là triệt để rốt ráo. Nếu hiểu Phật pháp mà không hiểu Đạo giáo thì đó vẫn chưa thật sự hiểu Phật pháp. Nếu hiểu Đạo giáo mà không hiểu Phật giáo thì đó chỉ là phân nửa, chỉ là một bước, hai bước của sự bắt đầu thôi.
  265. Hỏi: Phật giáo và Đạo giáo có chỗ nào là khác biệt?

  Đáp: Vậy con nói đi, người già, tráng niên, thanh niên thì có gì phân biệt. Nho, Thích, Đạo là một nhà, nhưng một là trẻ con, một là trung niên và một là người già. Vậy họ có thể hiểu được tư tưởng của nhau hay không?

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:23 am
 • 266. Hỏi: Con thấy trong một cuốn tạp chí có câu: “Đời này học Phật mà không thành Phật, vậy tức là học sai rồi.” Thưa Sư Phụ, xin cho biết ý kiến của Sư Phụ đối với câu này như thế nào?

  Đáp: Nếu học sai thì hướng về đúng mà học là được rồi. “Tận tín thư bất như vô thư,” nghĩa là hết lòng tin vào sách chẳng thà đừng có sách. Tôi không hiểu tạp chí, mà cũng không biết viết văn chương. Tôi cũng không có thời gian để xem tạp chí. Đối với tạp chí, tôi cũng không phải là chuyên nghiệp.
  267. Hỏi: Em gái của con đã có lần muốn tự tử. Lúc nó ở nội trú trong trường, nó có những hành vi, cử chỉ lạ thường, nói năng thì không có ý nghĩa gì. Gia đình con cũng đã giúp nó bằng cách cầu siêu cho các oán gia trái chủ của nó. Bây giờ bịnh tình nó đã đỡ nhiều, nhưng vẫn có lúc tái phát. Thỉnh cầu Hòa Thượng có phương pháp gì để trị liệu cho cô ta không?

  Đáp: Niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được rồi, nhưng phải thật thành tâm, đem hết lòng tin ra mà niệm.
  268. Hỏi: Làm sao để đoạn tâm dâm dục, kể cả những ý niệm ở bên trong?

  Đáp: Con không nghĩ đến thì là đoạn rồi. Nếu con cứ nhớ tưởng đến nó thì làm sao mà đoạn cho được. “Niệm khởi tức giác, giác chi tức vô,” là niệm khởi liền tỉnh giác, giác rồi tức sẽ không.
  269. Hỏi: Phật và ma có gì khác biệt?

  Đáp: Có tâm dâm dục thì là ma, không tâm dâm dục thì mới là Phật. Đây chính là chỗ để phân biệt.
  270. Hỏi: Dùng bùa chú như thế nào để đối phó với ma quỷ yêu tinh?

  Đáp: Pháp thuật của ngoại đạo, của các loài yêu ma quỷ quái có lúc làm cho quý vị nhức đầu, đau răng, đau mắt, hoặc khiến cho quý vị không thể đi đứng, bị chóng mặt, hay phát cuồng nói bậy. Lúc đó các vị tụng chú thì sẽ phá được pháp thuật của chúng nó, khiến pháp thuật của chúng không còn linh nghiệm, chớ không phải là vô cớ bảo quý vị đi đối phó loài yêu ma quỷ quái đâu!

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:45 am
 • 271. Hỏi: Đối với những người xuất gia không y giáo phụng hành, chúng ta có thể khuyên họ hoàn tục không?

  Đáp: Chú tự xuất gia thì không phải là tốt hơn hay sao? Chú tự làm một người xuất gia mẫu mực, tự mình làm gương cho người thì không phải là có hiệu lực hơn hay sao?
  272. Hỏi: Sư Phụ đã từng nói là: người nào chuyên trì chú Đại Bi trong ba năm thì sẽ được thành tựu. Xin hỏi sau ba năm đó thì tâm cảnh vi diệu sẽ như thế nào?

  Đáp: Con trì cho đủ ba năm đi rồi hãy hỏi.
  273. Hỏi: Lúc coi kinh điển con cũng có thể niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy là con không được chuyên tâm phải không?

  Đáp: Thì con chuyên tâm là được rồi, sao còn phải hỏi?
  274. Hỏi: Tại sao người ta không kính bái Đường tăng đại sư Huyền Trang, mà lại kính bái Tôn Ngộ Không? Vậy Tôn Ngộ Không là có thật hay không?

  Đáp: Tại vì Tôn Ngộ Không - có cây gậy vàng, lại biết nhào lộn ngược xuôi, lên trời, xuống địa ngục, không chỗ nào mà không đến được, cho nên ai ai cũng ái mộ. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng đều là các nhân vật có thật, nhưng họ chỉ là những tinh linh yêu quái vô hình theo giúp đỡ và hộ trì Ngài Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh Kinh. Phàm phu mắt thịt không thể nào thấy họ được. Họ không có thật thể như người phàm mà là một khối tánh linh.  275. Hỏi: Tại sao nhiều người đạo Phật ở Đài Loan lại đem tiền để làm ví dụ so sánh về các cảnh giới cao thấp? Làm sao để tìm cầu đạo Phật chân thật?

  Đáp: Đạo Phật chân thật thì nghèo nhất, là không muốn tiền, mà cũng không cầu xin.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:52 am
 • 276. Hỏi: Có người nói là em trai con xung khắc với mẹ con và có thể đe dọa đến tánh mạng của mẹ con. Họ còn nói rằng, tốt nhất em con và mẹ con, không được ở chung một nhà. Không biết Sư Phụ có cách gì hóa giải không?

  Đáp: Tôi là người xuất gia, chớ không phải là kẻ phiêu bạc giang hồ, nên không hiểu nổi vấn đề này.
  277. Hỏi: Về chuyện Quốc sư Ngọc Lâm cự tuyệt hoàn tục để kết hôn, con không tán thành. Xin hỏi Sư Phụ có cách nhìn ra sao về cách xử sự như thế?

  Đáp: Tôi là người xuất gia nên không có quan tâm về chuyện này. Xin đừng hỏi tôi về việc kết hôn lập gia đình, sanh con đẻ cái của quý vị.  278. Hỏi: Người học Phật nên làm sao mới có thể tĩnh tâm, an tâm được?

  Đáp: Con đem tâm ra cho ta xem trước đi.
  279. Hỏi: Xin hỏi, người sơ phát tâm nên học Phật pháp như thế nào? Làm sao để lựa chọn đạo tràng và thiện tri thức để tu học và làm sao phán đoán, đó có phải là chánh pháp hay không?

  Đáp: Đây không có phương pháp gì cả. Quý vị tự mình phải có con mắt trạch pháp nhãn. Nếu là pháp thật quý vị không nên xem đó là giả, còn nếu là giả thì cũng không nên cho đó là thật. Như vậy là đủ rồi.
  280. Hỏi: Chúng con nên học làm sao, Tụng niệm Kinh, Chú gì, hay Tu pháp môn nào thì mau thành Phật nhất?

  Đáp: Thì quý vị tụng Kinh - không nổi nóng, tụng Kinh - không phát cáu, và tụng Kinh - không chưởi mắng người. Tụng ba thứ kinh này thì rất mau thành Phật đấy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:55 am
 • 281. Hỏi: Phải chăng, thật là có âm hồn nhập vào người?

  Đáp: Con nên hỏi người nào mà bị âm hồn nhập đi. Tôi không có bị âm hồn nhập qua. Mà dầu cho tôi có biết đi nữa, tôi cũng không nói về chuyện này đâu.
  282. Hỏi: Xin hỏi, lúc ban đầu, động cơ gì thúc đẩy Hòa Thượng xuất gia?

  Đáp: Chuyện tôi xuất gia mà chú hỏi để làm gì? Chú muốn đào bới căn gốc của tôi à! Tôi đã không có gốc rễ từ lâu rồi.
  283. Hỏi: Câu hỏi thứ hai là: vì sao mà pháp danh của Ngài là Thượng Tuyên Hạ Hóa?

  Đáp: Đấy là tên của tôi, chú muốn biết để làm gì? Là quỷ địa ngục đó!
  284. Hỏi: Trên thế giới này có rất nhiều sự việc nếu mình không tranh, không giành thì sẽ không được gì cả. Nhưng Sư Phụ nói là nên “không tranh, không tham, không cầu.” Vậy rốt cuộc thì con nên thủ, xả như thế nào?

  Đáp: Khi đến giờ ăn cơm thì quý vị nên ăn, không phải là giờ ăn thì không nên ăn.
  285. Hỏi: Xin hỏi muốn xuất gia thì cần có điều kiện gì?

  Đáp: Xuất gia thì đâu có điều kiện gì. Chỉ cần tinh tấn dõng mãnh, đừng lười biếng, đừng ăn no rồi chờ chết, đừng phan duyên, đừng từ sáng đến tối cứ chờ đợi người ta đến cúng dường. Đó là điều kiện để xuất gia đấy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:57 am
 • 286. Hỏi: Tại sao thân thể con lại mang bệnh trường kỳ không được khỏe mạnh? Con nên làm sao đây?

  Đáp: Vì kiếp trước con đã sát sanh quá nhiều, cho nên thân thể mới không mạnh khỏe được.
  287. Hỏi: Thế nào gọi là giới luật?

  Đáp: Là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Quý vị đừng có tìm giới luật đây trong sách giới luật, vì chuyện này ai cũng làm được, người người đều có thể thực hành.
  288. Hỏi: Chúng ta nên trả nợ như thế nào?

  Đáp: Hồi hướng công đức mà mình đã làm cho các oan gia, chủ nợ để nguyện cho họ khi cảm thọ được những công đức tất sẽ ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử. Không được mắc nợ mà không chịu trả.
  289. Hỏi: Ngoài việc cạo tóc, ăn chay, tu hành còn có biểu hiện nào khác để thành Phật ngay ở đời này không?

  Đáp: Người ta có cảm giác cao độ khi hút thuốc phiện, nhưng một khi thành nghiện rồi thì rất khổ sở, khó chịu. Muốn thành Phật phải chân thì đạp đất, lập thân vững vàng, thật sự mà làm. Chớ có tính việc đầu tư thủ lợi thì quá sai lầm đi.
  290. Hỏi: Trong tương lai vị cứu tinh của Trung Hoa có phải là Phật tử không?

  Đáp: Đã nói là cứu tinh, cho nên dù không phải là Phật tử thì cũng như là Phật tử vậy. Bởi vì họ cứu giúp cho nhân loại thoát khổ được an vui. Nếu như họ không phải là vị cứu tinh thật sự thì dù họ là Phật tử cũng kể như không phải là Phật tử. • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 1:59 am
 • 291. Hỏi: Tại sao Phật tử hiện nay không hiểu được chánh pháp, mà cứ liều mạng đi cầu thần thông? Vì sao đa số Phật tử hiện nay lại ngày càng ham thích tiền bạc?

  Đáp: Bởi vì hiện nay người ta đều đã bị trúng độc của tiền.
  292. Hỏi: Ngày 26 tháng 10 hãng hàng không Trung Hoa bị rớt máy bay. Xin hỏi, Sư Phụ có biết trước được sự việc này không? Chúng con nên làm sao để tránh nạn?

  Đáp: Chú nên tự hỏi mình trước – chú biết hay không biết. Nếu chú biết thì người khác cũng biết, nếu chú không biết thì tại sao lại muốn người ta biết hả?
  293. Hỏi: Đã được nghe pháp rồi, mà con vẫn chưa có thể phát tâm thọ giới, lại thường phạm tội sát sanh. Vậy con nên phát tâm như thế nào thì tâm đạo của con mới được kiên cố, mới có thể sám hối tội nghiệp sát sanh từ lúc trước?

  Đáp: Những chuyện ngày xưa ví như đã chết mất từ hồi hôm qua rồi; còn chuyện sau này thì ví như mới sanh ra hôm nay. Nếu con có thể cố gắng sửa đổi lỗi lầm để làm lại đời mới thì đó chính là bước thứ nhất vậy.
  294. Hỏi: Hiện nay dân chúng trong nước đồng lòng lên tiếng muốn những người già hạ đài xuống chức.

  Đáp: Gừng già thì cay, người già thì đáng giá. Chỉ cần thân thể họ vẫn còn khỏe mạnh, thì tại sao lại muốn họ thoái chức toàn bộ chớ?

  295. Hỏi: Tại sao không có một pháp giới cho ma quỷ?

  Đáp: Chúng nó giống như loài đạo tặc, thổ phỉ có tính cách như đội du kích, đi lung tung khắp chốn không có một chỗ nhất định, cũng không có người cai quản chúng. Ma thì giống như loài quyến thuộc của loại giặc cướp này. Như bọn thổ phỉ trên thế gian, họ là người nhưng không phải người người đều là thổ phỉ. Cho nên, không có pháp giới của bọn giặc cướp, hay thổ phỉ. Bọn này và ma quỷ cũng giống nhau thôi.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group