Gậy Kim Cang Hét ( Quyển 1 ) - Hòa Thượng Tuyên Hóa

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 2:02 am
 • 296. Hỏi: Khi niệm Phật con như quên hết mọi việc, có lúc lại quên cả hít thở. Xin hỏi đây có phải là hôn trầm không?

  Đáp: Vậy thì chết có phải là tốt hơn không!
  297. Hỏi: Tại sao con cảm thấy rất sợ hãi quỷ thần, nhất là vào ban đêm. Thật là có quỷ thần hay không?

  Đáp: Lúc ở Mã Lai đã có người hỏi tôi về vấn đề này rồi. Ông ta hỏi: Rốt cuộc là người sợ ma hay ma sợ người? Tôi đáp: Nếu trong tâm ông có ma, tức là người sợ ma, còn nếu trong tâm ông không có ma thì là ma sợ người!
  298. Hỏi: Giữa tự độ và độ tha thì cái nào là quan trọng và nên làm trước?

  Đáp: Tự độ, độ tha vốn không có nặng nhẹ, đều là giống nhau. Con mà muốn biết nặng nhẹ tức là sai lầm rồi.
  299. Hỏi: Xã hội Đài Loan vốn rất giản dị và chân thật, nhưng hiện nay con người lại đam mê vé số, phiếu cổ phần. Vì vậy mà khiến cho ai nấy ở Đài Loan cũng đều trở thành người chạy theo chủ nghĩa tôn bái tiền bạc. Xin hỏi, Đài Loan phải như thế nào mới có thể cải thiện được những hiện tượng như trên?

  Đáp: Thì học làm người ngu si một chút đi. Bởi vì nếu họ biết chơi mấy thứ vé số, hoặc phiếu cổ phần là đã quá thông minh rồi. Họ chỉ muốn thu lợi chớ không chịu ra công làm hay cứ muốn thâu thóc lúa mà không chịu trồng trọt. Đây là những tập tục ngược đời vậy.
  300. Hỏi: Làm sao thoát ra khỏi tam giới để nhập vào cửa giải thoát?

  Đáp: Chú không ở trong tam giới tức là đã ra khỏi tam giới rồi!

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 2:12 am
 • 301. Hỏi: Trong kinh “A Di Đà Phật” có nói: Thế giới Tây phương rất là tốt đẹp. Cho nên mọi người muốn học theo Phật, niệm Phật và muốn được vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu vậy, phải chăng họ trốn tránh, không muốn làm việc khó nhọc mà chỉ thích hưởng cảnh an nhàn?

  Đáp: Đạo Phật có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn không ai hỏi mà Đức Phật tự thuyết. Đây là pháp môn bất khả tư nghì, nên khiến người khó tin. Nhưng sự khó tin này không có nghĩa là điều làm không nổi.
  302. Hỏi: Mỗi ngày có thể trì 108 biến chú Đại Bi, còn chú Lăng Nghiêm thì nên trì bao nhiêu biến?

  Đáp: Một ngàn lẽ tám biến.
  303. Hỏi: Là Phật tử thì có thể đầu tư mua bán phiếu cổ phần không?

  Đáp: Các đệ tử của đạo Phật cũng có kẻ giết người, kẻ ăn cắp, kẻ tà dâm, cũng có kẻ nói dối, uống rượu. Vậy chú nói là họ nên hay không nên làm vậy?
  304. Hỏi: Có một người bị trúng gió rất nghiêm trọng, và hội hộ niệm đã đến trợ niệm với hy vọng là ông sẽ được vãng sanh, nhưng ông ta lại được lành mạnh trở lại. Có người nói, vì không có đủ duyên, cho nên ông không thể vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Xin hỏi, nói theo cách như vậy có đúng hay không?

  Đáp: Đó là vì chưa đến lúc để cho ông vãng sanh, cho nên ông ta khỏe lại. Nếu đã tới lúc vãng sanh thì ông sẽ đi ngay. Chỉ thế thôi!
  305. Hỏi: Trong nhà con có rất nhiều muỗi và nhền nhện, sợ rằng chúng sẽ cắn chích mấy đứa con nít và có thể gây nguy hiểm đến tánh mạng tụi trẻ con. Vậy, con có thể đập chết loại muỗi, nhện đó không?

  Đáp: Tại sao lại có muỗi với nhện? Có lẽ là do lúc trước con đã có nhân duyên với chúng nó, nên chúng nó hy vọng tìm sự che chở của con để chúng được sống còn. Hoặc là con đã từng kết oán với chúng, nên nay chúng muốn đến báo thù. Mỗi người chúng ta có thể là đã từng làm muỗi, làm nhện qua. Bây giờ được làm người, chúng nó cũng sẽ đến đòi nợ của kiếp trước. Cho nên, tốt hơn hết là đừng nên giết chúng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:22 am
 • 306. Hỏi: Niệm hai thánh hiệu Quán Thế Âm và A Di Đà Phật có gì khác biệt, và hiệu quả có giống nhau không?

  Đáp: Một khi mà chú sanh tâm phân biệt như vậy thì đã không có hiệu quả rồi.
  307. Hỏi: Tại sao mẹ con chết đã lâu rồi, mà người trong gia đình con vẫn thường nằm mộng thấy bà trở về? Vậy là do nguyên cớ gì?

  Đáp: Bởi vì người trong nhà vẫn chưa quên được bà.
  308. Hỏi: Xin hỏi Sư Phụ, Tông Qui Ngưỡng có gì là đặc sắc? Sư Phụ nghĩ là nên phát dương quảng đại tông này như thế nào?

  Đáp: Tông Qui Ngưỡng thì rất bình thường chớ không có chi là đặc sắc cả. Tông Qui Ngưỡng cũng không nghĩ đến chuyện phát dương quảng đại, mà chỉ cần có đức tánh lớn mạnh thôi.
  309. Hỏi: Chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm có gì không giống? Tụng chú nào thì mau khai ngộ hơn?

  Đáp: Tôi chưa có khai ngộ cho nên không thể trả lời câu hỏi này.
  310. Hỏi: Hiện nay quốc gia chúng ta đang xảy ra quá nhiều hiện tượng hỗn loạn. Vậy, mai này vận mạng của đất nước sẽ ra sao?

  Đáp: Chớ nên hỏi tôi chuyện này, vì quý vị ai nấy cũng đều biết cả. Quý vị đã biết rõ rồi thì không cần phải cố hỏi nữa. Quốc gia hưng thịnh tất sẽ có điềm lành, quốc gia suy vong, tất sẽ có yêu ma ác nghiệt. Như người xưa nhìn tướng con rùa già động đậy bốn chân để tiên đoán, biết trước được các chuyện phước họa, lành dữ. Xưakia, vua Thang Lý đem bò đực đen tế lên Thiên Hoàng rằng: Trẫm nay là một kẻ tiểu tử tên gọi Thang Lý: dám tế con bò đen, dám tâu lên Tiên Hoàng và Hoàng Hậu, dám tâu Hoàng đế, Hoàng Hậu, Trẫm tự mình có tội, chớ không phải tội của muôn dân. Muôn dân có tội là tội ở Trẫm. Rồi lại nói rằng: Xin đừng trách tội cho muôn dân, nếu như muôn dân có tội là do Trẫm đã không giáo hóa họ đàng hoàng. Thiên Đế hãy đổ tội của họ cho Trẫm, Trẫm sẽ lãnh chịu hết. Các bậc Thánh hiền, minh quân ngày xưa đều can đảm nhận tội và sửa đổi lỗi lầm một cách dũng cảm như thế. Các Ngài còn sẵn lòng tiếp nhận lời can gián. Đấy mới thật sự là một người gương mẫu, một vị lãnh đạo cho nhân dân.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:25 am
 • 311. Hỏi: Hòa Thượng đã từng nói qua là ngày nào mà Hòa Thượng còn ở San Francisco thì ngày nấy San Francisco sẽ không bị động đất. Nhưng bây giờ Ngài mới rời khỏi San Francisco, thì San Francisco lại xảy ra trận động đất. Vậy hiện tượng này có ý nghĩa gì?

  Đáp: Không có ý nghĩa gì cả.
  312. Hỏi: Có lợi ích gì khi tụng niệm 42 mẫu tự trong kinh Hoa Nghiêm?

  Đáp: Diệu dụng vô cùng, không thể diễn đạt bằng lời. Tụng niệm 42 mẫu tự có sức mạnh không thể nghĩ bàn và có thể bạt trừ hết các nghiệp tội.
  313. Hỏi: Xin hỏi nhân quả trong ba đời, có phải con là người sẽ thọ quả báo ở kiếp tương lai và con là người tạo nghiệp ở đời hiện tại thì giống nhau?

  Đáp: Nếu con “muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn các quả báo mà con đang lãnh chịu của đời này.” Những chuyện con gặp phải ở đời này, đều là do kiếp trước con đã tạo ra. “Muốn biết quả báo đời sau thì hãy xem những gì con đang làm ở đời này.” Nếu con muốn biết ở kiếp sau sẽ có kết quả gì, thì hãy nhìn xem đời này con đang gây ra những nghiệp tội chi? Thí dụ như con hay sát sanh thì kiếp sau, con sẽ bị quả báo là mạng sống ngắn ngủi. Nếu con hay ăn cắp thì kiếp sau, con sẽ gặp quả báo là bị người cướp giật.
  314. Hỏi: Đối với người mới bắt đầu học tập Phật pháp thì nên tu trì như thế nào?

  Đáp: Ăn cơm, mặc áo, và đi ngủ.

  315. Đệ Tử: Vùng Vạn Phật Thánh Thành lớn quá đi thôi!

  Hòa Thượng: Không phải là vùng Vạn Phật Thánh Thành quá lớn, mà là tâm lượng của con quá nhỏ hẹp đấy!


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:27 am
 • 316. Hỏi: Tượng Phật ở nhà chúng con chưa làm lễ khai quang, vậy chúng con có thể lễ bái được không?

  Đáp: Tượng Phật có khai quang, hay không khai quang, đó không phải là vấn đề ở đây. Chỉ là xem quý vị có tâm chấp trước hay không thôi. Nếu trong tâm không chấp trước thì tượng Phật lúc nào cũng đều là khai quang. Nếu trong tâm còn chấp trước thì dù tượng Phật đã được khai quang rồi, cũng coi như là không có khai quang vậy.
  317. Hỏi: Có gì khác biệt giữa sự cứu người, cứu quỷ và cứu ma?

  Đáp: Tức nhiên là không có chỗ nào mà không giống nhau. Tại sao con còn muốn hỏi nữa?
  318. Hỏi: Sư Phụ, con đã bỏ hút thuốc rồi, thì con cũng nên cử ăn thịt luôn sao? Vậy thì tất cả các tật xấu của con cũng sẽ không còn.

  Đáp: Con nên giữ lại một chút đi thì sẽ không ra khỏi được, thì vẫn là ở lại đây, tức là vẫn còn ở lại trong tam giới này vậy!
  319. Hỏi: Ngài tin có ma quỷ không?

  Đáp: Nếu chú không tin có ma quỷ thì chú cũng đừng tin có Phật. Phật là ma quỷ tu thành đấy.
  320. Hỏi: Chúng ta nên có thái độ như thế nào khi giao thiệp qua lại với những người đồng tính luyến ái? Hoặc là có cách gì để giúp họ không?

  Đáp: Trước hết phải biết rõ là họ vì sao mà trở thành đồng tính luyến ái. Tại sao họ lại có khuynh hướng này? Có lẽ vì các cặp vợ chồng gây lộn với nhau và đàn ông thường chèn ép đàn bà. Người Trung Hoa thì theo chủ nghĩa đàn ông, nhưng Mỹ Quốc thì lại theo chủ nghĩa đàn bà. Nước Mỹ nói: “Lady first” (đàn bà là trước nhất), nhưng thật ra, sự tôn trọng phái nữ chỉ là giả thôi. Vì “Lady” người nữ ở nước Mỹ đâu có phải là “first” ưu tiên. Họ chỉ tâng bốc, phỉnh nịnh mà nói phái nữ là số một, vậy thôi. Các ông thì vẫn cứ ở đó mà thông đồng với nhau để gạt gẫm các bà. Các bà thì cũng biết là mình bị gạt, liền nói: Bảo tôi là đệ nhất mà chẳng cho tôi quyền lực số một, cũng không có địa vị số một chi hết. Thành thử họ mới cảm thấy khó chịu. Bởi vậy mà họ không muốn lấy chồng, rồi dần dần biến dạng, chuyển thành phong trào nữ đồng tính. Còn người nam thì sao? Thì họ bị người nữ bắt nạt, người nữ giống như con cọp cái lấn lướt đàn ép người nam sát đất, từ sáng đến tối, họ cứ bắt người nam phục dịch đủ điều. Bởi vậy người nam cũng cảm thấy khó chịu rồi nói: Việc gì mà phải kết hôn chớ? Thế là họ chuyển khuynh hướng thành ra nam đồng tính.


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:30 am
 • 321. Hỏi: Đốt giấy tiền vàng bạc cho tổ tiên là có đạo lý gì?

  Đáp: Chuyện này mà có đạo lý thì người Tây phương đều là ma nghèo cả. Quý vị muốn nghiên cứu chân lý thì tuyệt đối không được mê tín.  322. Hỏi: Tâm chúng ta có thể hiểu được cả ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai phải không?

  Đáp: Tại sao lại không thể? Ba thời thì cũng như là hôm qua, hôm nay và ngày mai vậy thôi! Tôi nói thời gian tạm ngắn một chút cho quý vị dễ nhớ và sẽ không có mau quên như: Ba thời cũng như là năm ngoái, năm nay và năm tới. Cho đến kiếp trước, kiếp này và kiếp sau cũng đồng một lý lẽ giống nhau thôi.  323. Hỏi: Kinh A Di Đà nói: “Chúng sanh nghe rồi thì nên phát nguyện, nguyện sanh về nước kia.” Nhưng con thì nguyện sẽ không tái sanh nữa để thoát khỏi luân hồi. Con không hiểu là tại sao lại còn muốn tái sanh về nước kia?


  Đáp: Hỏi rất hay! Tái sanh về nước Cực Lạc kia chính là thoát ra luân hồi đó.
  324. Hỏi: Làm người vốn là sống trong đau khổ, vậy trên thế gian này có bao nhiêu người thật sự sống đời sung sướng?


  Đáp: Thế thì ai bảo họ làm người? Nếu là Chúa (bảo họ làm người) thì hãy đi kiện Chúa và biện luận với Chúa một hồi đi.
  325. Hỏi: Hòa Thượng đã từng nói: Thế giới Cực Lạc thì không có người nữ. Tại sao thế giới Cực Lạc mà cũng còn trọng nam khinh nữ?


  Đáp: Vì sao được sanh vào cõi Tịnh Độ ở Tây phương gọi là thế giới Cực Lạc? Vì ở đó vui mãi chớ không buồn phiền khổ não, không giống như ở thế gian là vui quá rồi lại sanh ra buồn phiền. Hôm qua tôi nói thế giới Cực Lạc thì không có người nữ, nhưng hôm nay tôi cũng có thể nói là không có người nam. Nhất định là quý vị nghĩ rằng: Hòa Thượng này sao mà nói năng lộn xộn. Thật ra, quý vị hỏi sao thì tôi trả lời vậy, tùy cơ ứng biến mà! Nhưng chúng ta cũng nên hiểu là: “Đại đạo thì không phân biệt giữa nam và nữ.” Có phân biệt tức là rơi vào nhị nghĩa rồi. Kinh Kim Cang nói: “Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng” thì làm sao lại có tướng nam nữ nữa chớ? Cũng có thể nói: Thế giới Cực Lạc toàn là người nam hoặc toàn là người nữ. Bởi vì nam nữ ở đó, tự tánh họ thanh tịnh không có tình dục, cho nên nam có thể thay thế cho nữ và nữ cũng có thể thay thế cho nam.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:31 am
 • 326. Hỏi: Phương pháp cơ bản để ngồi thiền là gì?


  Đáp: Phương pháp cơ bản à! Thứ nhất là không tham, thứ hai là không sân và thứ ba là không ngu si.
  327. Hỏi: Tiến thêm một bước nữa là nên tĩnh tọa phải không?


  Đáp: Đương nhiên rồi, công phu đầu tiên của tĩnh tọa là tâm được thanh tịnh và ít tham muốn. Tâm thanh tịnh thì không có vọng tưởng, ít ham muốn thì không có mấy thứ tình tình, ái ái.

  328. Hỏi: Xin Ngài lược giảng chút ít về phương pháp ngồi thiền ở chùa Kim Sơn để con có thể nhập môn?


  Đáp: Chú tới chùa Kim Sơn (San Francisco) thì biết liền. Muốn nhập môn, vào cửa trước tiên phải tập ngồi kiết già. Hòa Thượng Trái Cây (Thủy Quả), tức là Ngài Quảng Khâm cũng tréo chân ngồi như thế. Đó gọi là Kim Cang tọa. Ngồi như vậy thì có thể hàng phục được ma quân.
  329. Hỏi: Với tình thế của Đài Loan sắp tới, chúng con nên phải làm sao? Chúng con nên toan tính và tu trì như thế nào để cứu vãn nạn cộng nghiệp?


  Đáp: Không làm điều ác, nên làm các việc thiện.
  330. Hỏi: Con muốn cúng dường Sư Phụ, nhưng con không biết nên cúng gì?


  Đáp: Niệm Phật để cúng dường là tốt nhất. Đem chân tâm niệm Phật là chân tâm cúng dường; giới tâm niệm Phật là giới tâm cúng dường; định tâm niệm Phật là định tâm cúng dường; và huệ tâm niệm Phật là huệ tâm cúng dường.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:33 am
 • 331. Hỏi: “Pháp” là gì?


  Đáp: Pháp là khí, tức là phần khí của chúng ta. Khí này thông trời thông đất, cho đến tất cả chư Phật, Bồ Tát và chúng ta đều là một thể, là vì nhờ khí này mà thông hết.
  332. Hỏi: Tại sao nhất định phải ngồi kiết già mới nhập định được? Dùng phương pháp khác có được không? Nếu như hai chân không xếp bằng lại được như vậy thì có thể ngồi yên tĩnh tọa không?


  Đáp: Vậy cũng được. Thế ngồi kiết già này gọi là Kim Cang tọa, thành thử giúp ta ngồi được kiên cố hơn một chút.
  333. Hỏi: Có người nói Ngài là Lão ma vương, vậy thì làm sao đây?


  Đáp: Thế thì tôi là Lão Ma Vương vậy!
  334. Hỏi: Việc sanh con từ ống thí nghiệm tượng trưng cho điều gì?


  Đáp: Tượng trưng cho nhân loại sắp phải bị diệt vong!  335. Hỏi: Khổ là gì? Vui là gì?


  Đáp: Nếu làm những chuyện mà mình không muốn làm thì mình cảm thấy khổ. Còn đối với việc mà muốn làm thì mình cảm thấy vui. Ví như nếu quý vị không có cái muốn, mà cũng chẳng có cái không muốn, đó tức là không khổ, không vui vậy.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:35 am
 • 336. Hỏi: Trong gia đình, vợ chồng nên đối xử với nhau như thế nào mới đúng? Có nhân cách quan hệ ra sao mới là chánh đáng?


  Đáp: Phải kính trọng nhau như đối với khách. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm tổng thống. Còn nếu vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm ăn mày.
  337. Hỏi: Trên căn bản thì sự tu hành là thế nào?


  Đáp: Đừng vọng tưởng, không nên nghĩ ngợi nhiều như vậy. Niệm động thì trăm sự sanh, ngừng niệm thì vạn sự không. Một niệm động rồi thì chuyện gì cũng có, nếu một niệm không sanh thì toàn thể hiển hiện, chuyện gì cũng không có. Nhưng gốc căn bản là phải “Không có dục niệm” ham muốn. Đó là vấn đề cơ bản đấy.  338. Hỏi: Thiền sư Nhật Bổn là Đạo Nguyên đã nói: “Ai cũng có thể thành Phật.” Nhưng con có lúc lại hoài nghi về lời nói này. Người khác thì có thể sẽ thành Phật chớ không phải là con!

  Đáp: “Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật,” đó là do đức Phật Thích Ca nói, chớ không phải Thiền sư Nhật, Đạo Nguyên nói. Thật là tưởng tượng quá đáng.
  339. Hỏi: Vậy chúng con nên tu như thế nào?


  Đáp: Quý vị có thể tu được thế nào thì cứ tu như thế ấy, tự liệu sức mình, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu. Việc gì làm không nổi thì cũng không nên gượng ép.
  340. Hỏi: Tụng kinh có thể siêu độ cho tổ tiên không?


  Đáp: Có chút chút, trong mười phần, người sống được bảy phần, còn ba phần cho người chết
  hưởng. • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:37 am
 • 341. Hỏi: Con người sanh ra để làm gì?


  Đáp: Con người sanh ra không phải là vì ăn cơm mà là phải giúp đỡ người khác. Bổn phận làm người là phải hoan hỉ giúp đỡ mọi người.
  342. Hỏi: Con đã từng học qua thiền Siêu Giác. Trong lúc tĩnh tọa con nghe một thứ âm thanh, lại tưởng tượng ra phong cảnh ở biển. Lúc đầu con cảm thấy rất tập trung, cảnh giới rất khoái lạc. Nhưng trải qua một thời gian, lại cảm thấy càng lúc càng mơ hồ, có một chút hơi hỗn độn. Con không biết, cách thức thiền Siêu Giác này là tốt hay không tốt?


  Đáp: Nếu con muốn nghe một thứ âm thanh, hoặc là muốn nghe một cái gì, thì đó đều là vọng niệm. Đấy là một loại vọng giác, chớ không phải là Siêu Giác. Vì Siêu Giác thì rất tự nhiên, không có tham, không có cầu, không có trông mong bất cứ cái gì. Nếu con còn có cầu mong, thì không phải là siêu giác, mà có thể nói là vô giác đó.  343. Hỏi: Thầy hướng dẫn thiền Siêu Giác dạy chúng con phải tưởng tượng ra một thứ âm thanh chi đó.

  Đáp: Như vậy là trên đầu lại chồng thêm cái đầu và cưỡi lừa lại đi tìm lừa, là làm một chuyện thừa thải vô ích. - Vậy tức là không nghĩ tới cái gì hết, phải không? - Niệm động thì trăm sự sanh, Ngừng niệm thì vạn sự không – không còn vọng tưởng (tức thanh tịnh) thì sẽ không có chuyện gì cả (tức an lạc). Tâm dừng niệm tuyệt là chân phú quý, Tư dục đoạn tận là chân phước điền. Quý vị mà muốn nghe một thứ âm thanh thì đó là hướng ra ngoài để tìm cầu.
  344. Hỏi: Vậy rốt cuộc thì phương thức tĩnh tọa Siêu Giác này là tốt hay không tốt? Vì hiện nay loại thiền này thì rất thịnh thành trên khắp thế giới.


  Đáp: Đó là vì có số người không cách gì ngồi kiết già cho được, nên người ta mới nghĩ ra một phương pháp khác biệt thôi. Thật ra, muốn tĩnh tọa thì trước tiên phải học ngồi kiết già. Không
  luyện tập ngồi kiết già, không ra chút công phu mà muốn đắc đạo. Đó là chuyện không thể có được.
  345. Hỏi: Thật vô lý, người xuất gia mỗi ngày chỉ ăn một bữa?


  Đáp: Họ ăn nhiều thì dục niệm của họ cũng sanh nhiều thêm.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:40 am
 • 346. Hỏi: Con thường nghe nói rằng: tất cả những hành động của chúng ta đều sẽ trở thành chủng tử trong thức thứ tám. Con không biết giữa thức thứ tám này và bảy thức trước có mối quan hệ ra sao?


  Đáp: Bảy thức trước là cùng làm việc với nhau trong thân thể chúng ta. Bảy thức đó đều chịu sự chi phối của thức thứ tám. Nếu phân tách ra thì bảy thức đó cũng không có trách nhiệm gì mà lãnh trách nhiệm lại là thức thứ tám. Nhưng đến lúc cuối cùng, khi thức thứ tám không thể điều khiển được bảy thức trước thì con người sẽ chết. Lúc chết, thức thứ tám rời khỏi thân thể sau hết, nhưng lúc nhập thai thì nó lại đến trước tiên. Cho nên nói: “Đi sau tới trước làm chủ ông.” Thức thứ tám là chủ nhân ông, nếu y không tới thì bảy thức kia cũng không có tác dụng gì. Bảy thức đều do thức thứ tám mà có, nếu nó bị hư hoại thì bảy thức kia cũng bị hoại luôn. Giống như bộ phận tống dầu trong đầu máy xe mà bị hư thì các bộ phận còn lại đều không có tác dụng gì cả!


  347. Hỏi: Chị của con hiện nay đang thân cận với phái tà giáo, mà giáo phái này giả mượn cớ là hộ pháp của Bồ Tát Địa Tạng để quảng cáo lừa bịp người. Vậy con nên làm sao cho chị con quay đầu trở lại.


  Đáp: Trước hết con tự phải hiểu biết cho rõ ràng tức chị con sẽ quay đầu về.
  348. Hỏi: Kinh A Di Đà nói - Chúng sanh mà trì niệm được danh hiệu Phật thì có thể vãng sanh
  mang nghiệp về thế giới Cực Lạc. Nhưng trong đạo Phật thì lại nhấn mạnh là con người nên tự lập, tự lực cánh sinh thì mới có thể thành Phật được. Vậy hai đạo lý này có phải là xung đột với nhau không?


  Đáp: Khi con niệm Phật đến lúc nhất tâm bất loạn, vậy ta hỏi con: Đó là Phật đang niệm hay là con đang niệm? Ta tin rằng, thì cũng vẫn là trông cậy vào sự khổ công của riêng con thôi!
  349. Hỏi: Làm sao để được ly khổ đắc lạc?


  Đáp: Là ở ngay trong khổ mà đắc Đạo, tức phải chịu khổ nhiều thêm một chút, vì chịu khổ sẽ hết khổ.
  350. Hỏi: Chú tâm của chú Lăng Nghiêm là gì?


  Đáp: Một đoạn dài của chú tâm là “Da Zhi Tuo. Nan. E na li, pi she ti, Pi la, Ba she la, Tuo li, Pan tuo, Pan tuo ni, Ba she la bang, Ni pan. Hu xin du lu yong pan. Suo pe he.”


 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:41 am
 • 351. Hỏi: Nếu thật như con bố thí các phiền não của con cho Ngài, vậy thì con còn thừa lại gì?


  Đáp: Con không còn phiền não, nhưng tôi thì có phiền não. Như vậy không phải là càng tốt hơn hay sao? Bởi vì tôi có thể chịu đựng được mà.
  352. Hỏi: Tông Qui Ngưỡng và các Tông như: Lâm Tế, Tào Động và các tông phái khác có chi không giống nhau?


  Đáp: Không có gì là không giống nhau, tất cả đều là con người chưa được thành Bồ Tát thôi.
  353. Hỏi: Tại sao có một số người tuy không ăn chay nhưng họ lại không ăn thịt bò?


  Đáp: Vì bò giúp chúng ta cày ruộng, cho nên có một số người không nỡ lòng nào mà ăn thịt chúng. “Động lòng trắc ẩn này mọi người đều có.”  354. Hỏi: Bổn phận tu hành của người xuất gia và người tại gia có gì là không giống?


  Đáp: Người tại gia là cận sự nam và cận sự nữ; người xuất gia là quyến thuộc của Phật. Người
  tại gia không thể tính là quyến thuộc của Phật. Người xuất gia thì tâm phải thanh tịnh và ít dục vọng. Người tại gia có thể không quá nghiêm khắc như người xuất gia, vì người tại gia có thể kết hôn, còn người xuất gia thì phải độc thân. Cho nên, một bên là thanh tịnh và một bên là không thanh tịnh vậy.
  355. Hỏi: Người học Phật muốn hiến cho các bộ phận trong thân thể mình sau khi chết, vậy có được không?


  Đáp: Người chết mà hiến cho các bộ phận trong thân thể không bằng khi sống mà cho được, vậy mới là chân thật. Mình chết rồi, không còn dùng được nên mới hiến cho người, vậy có ích lợi gì? Cho nên gọi là: “Điều mình không muốn thì đừng thí cho người.” Những gì mà mình xả không đành mà xả được, đó mới là xả chân thật.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:44 am
 • 356. Hỏi: Nếu trì chú mà phát âm không đúng thì có linh nghiệm không?


  Đáp: Lúc trước có một lão tu hành thường tụng sáu chữ Đại Minh Chú, nhưng vì ông tự tụng theo cách của mình, chớ không hỏi người khác, hoặc là vì trí nhớ kém cỏi, nên dù có người dạy, ông cũng quên mất. Ông đoán là: chữ khẩu dù có thêm chữ nào thì sẽ đọc theo âm chữ đó. Thí dụ như chữ Khẩu 口 mà thêm chữ Bát 八kề bên thì đọc là bát 八. Chữ Khẩu 口mà thêm chữ Di 彌 thì đọc là di 彌. Chữ khẩu 口mà thêm chữ Ngưu 牛kề bên thì chắc cũng đọc là ngưu 牛, tức là trâu vậy. Bởi thế mà ông niệm thành Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Ông niệm rất thành tâm, rất hăng hái với chữ Ngưu đó. Mỗi ngày ông ta niệm đến cả trăm vạn biến Án Ma Ni Bát Di Ngưu. Rồi ông nghĩ, nếu dùng xâu chuỗi tràng để đếm thì rất là phí công, nên ông dùng một trăm vạn hột đậu nành để đếm số. Khi niệm một câu thì ông lấy một hột đậu bỏ qua một bên. Dần dần ông không cần lấy tay bóc, mà hột đậu nành cũng tự động nhảy qua. Sau đó có người bảo ông nên niệm là "Án Ma Ni Bát Di Hồng” mới đúng. Do đó, ông đổi lại niệm thành Án Ma Ni Bát Di Hồng. Nhưng kỳ quái thay, đậu nành không tự động nhảy qua nữa. Sau đó ông lại niệm Án Ma Ni Bát Di Ngưu, mà hột đậu cũng chẳng chịu nhảy qua. Đó chẳng qua là do lòng tin của ông đã bị dao động, vì tự biết là mình đã niệm sai.
  357. Hỏi: Mới phát tâm thì dễ, nhưng làm thế nào bảo trì tâm đạo được lâu dài?


  Đáp: Thường đem sanh tử treo trước chặng mày thì đạo tâm sẽ được lâu bền. Nếu như thoái tâm là bởi vì quên mất cái tâm đạo mới phát lúc ban đầu.
  358. Hỏi: Làm sao để giáo hóa các chúng sanh khó điều phục? Thế giới này thật sự có ngày tận mạt phải không?


  Đáp: Nên đem hết tâm sức nhẫn nại của mình để giáo hóa họ. Cái ngày của mỗi người chết thì đó chính là ngày thế giới tận mạt của người đó.
  359. Hỏi: Làm sao tránh được nạn động đất?


  Đáp: Nếu con người không nổi nóng thì sẽ không có động đất.
  360. Hỏi: Làm sao để dung nhập Phật pháp vào đời sống hằng ngày?


  Đáp: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, và không nói dối.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 11:46 am
 • 361. Hỏi: Đối với tình huống Đài Loan hiện tại, Hòa Thượng nhận thấy như thế nào?


  Đáp: Tôi có thể dùng hai câu nói đơn giản để hình dung về sự việc này, tức là: “Có phước mà không biết hưởng; không chuyện lại kiếm chuyện phiền.”
  362. Hỏi: Chúng ta ăn heo biến thành heo, ăn dê thì biến thành dê, ăn bò thì biến thành bò. Vậy tại sao chúng ta ăn rau cải lại không biến thành rau cải?


  Đáp: Bởi vì heo, dê, bò đều có bốn chân. Lúc quý vị muốn giết chúng, thì chúng sẽ tuôn chạy. Dù chúng đã bị quý vị giết rồi, nhưng chúng sẽ nổi lòng sân hận và muốn là trong tương lai sẽ kéo quý vị xuống bậc làm súc sanh như chúng. Con rau cải thì sao? Quý vị ăn nó, nó cũng không kêu la, cũng không khóc lóc, mà cũng không bỏ chạy, vì rau cải có cẳng giò đâu để mà chạy. Cho nên, quý vị ăn rau cải thì sẽ không biến thành rau cải được.
  363. Hỏi: Hòa Thượng nghĩ thế nào về việc Phật giáo phân thành hai thừa Nam, Bắc?


  Đáp: Đạo lý Phật giáo vốn không phân biệt giáo phái. Chỉ là vì người sau mất chân lý, mới lập ra môn phái hai thừa Nam, Bắc mà bài bác lẫn nhau. Tại sao chúng ta lại muốn cho cốt nhục tương tàn? Đại thừa nói Tiểu thừa thì quá nhỏ hẹp. Tiểu thừa cũng không tôn kính các vị sư Đại thừa. Thật ra, ai ở trong Phật giáo mà gây chuyện chia rẽ ly gián thì không phải là Phật tử rồi. Không cần phải nói là Đại thừa hay Tiểu thừa, vì ngay cả một thừa cũng không có, như: ích kỷ, tự lợi làm tổn
  hại người để mình được lợi, chỉ biết tự tán thán mình và phỉ báng người. Đó tức là nhân khởi của sự đấu tranh đấy.
  364. Hỏi: “Thừa là gì?” Đại thừa và tiểu thừa có gì khác biệt?


  Đáp: Thừa là một cổ xe có thể chở người. Đại thừa có thể chở được nhiều người. Tiểu thừa thì chở ít người hơn. Vì căn tánh của chúng sanh khác biệt, ý thích không giống nhau, cho nên có khuynh hướng phân chia Đại thừa hoặc Tiểu thừa. Thật ra, Đại, Tiểu đều là một thừa, đừng có ở đó mà sanh tâm phân biệt.
  365. Hỏi: Xin hỏi “Chuyển diệu pháp luân” là sao?


  Đáp: Vạn sự vạn vật đều là chuyển pháp luân. Như người thì chuyển pháp luân người, chó chuyển pháp luân chó, mèo chuyển pháp luân mèo. Một khi chú đã hiểu rõ rồi tức là nghe được - pháp sáng suốt, nếu chú không hiểu tức là nghe phải - pháp u mê.

 • Lòng Trắc Ẩn

  September 3rd 2011, 12:18 pm
 • 366. Hỏi: Trong kinh nói: Đối với sự khai ngộ, quán sát âm thanh là hạng nhất. Vì căn tai viên thông là pháp môn chứng ngộ có hiệu quả nhất. Trong các căn, người ta quí nhất là căn mắt, kế đến là căn tai, rồi sau mới là các căn khác. Cho nên, theo con thấy thì hình như chúng ta quí căn mắt nhất. Vậy đối với sự khai ngộ của chúng ta, căn mắt đáng lẽ là có hiệu quả nhất chớ đâu
  phải là căn tai.


  Đáp: Thật ra mỗi căn đều vốn là hạng nhất, chớ không có hạng nhì. Hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhất, không hợp với căn cơ của mình thì là hạng nhì vậy.
  367. Hỏi: Ngoại đạo là gì?


  Đáp: Là tâm cầu pháp ở bên ngoài.
  368. Hỏi: Có một số người nói là trong đạo Phật không có quan niệm về “linh hồn.” Vậy có đúng không?


  Đáp: Có lẽ là có một số người nói như thế. Nhưng những lời nói đó đâu có thể đại diện cho cả toàn thể Phật giáo được. Từ trước tới nay, tôi chưa nghe qua đạo lý này, mà tôi cũng là một phần tử của Phật giáo vậy.
  369. Hỏi: Tại sao con vẫn chưa khai mở trí huệ?


  Đáp: Tại sao con không cố gắng lo hồi quang phản chiếu, hãy tự hỏi là mình có giảm bớt ba độc
  chưa? Mình có tự độ, độ người chưa?
  370. Hỏi: Làm thế nào để chấm dứt chiến tranh?


  Đáp: Thì nên hiền từ hòa nhã, đó là biện pháp căn bản để chấm dứt chiến tranh.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group