Tiêu đời 1 kẻ độc tài

 • Trọng Văn

  October 27th 2011, 6:23 pm

 • Tiêu đời 1 kẻ độc tài!

  Đám lảnh tụ độc tài và tham nhũng
  Mở mắt to, nhìn kỹ Libya
  Gaddafi vừa mới hóa ra ma
  Gương trước mắt, khôn hồn khéo giữ mạng

  Đâu cũng thế một khi dân chúng chán
  Họ vùng lên phản kháng kể như tiêu
  Dẫu tiền của còn nhiều đến bao nhiêu
  Chưa ngốn hết phải về chầu Diêm chúa!

  Đáng đời đấy, chả còn gì nói nữa?
  Bao thập niên tận hưởng phú vinh hoa
  Trên tài nguyên vơ vét từ nước nhà
  Giẫm lên xác những người dám chống đối!

  Kẻ gây tội, sớm muộn cũng đền tội
  Sự công bằng trả lại cho thế gian
  Trước sau gì sẽ đến lược Việt Nam
  Cứ chờ đón xem tuồng đầy thú vị.


  Trọng Văn - 20111022


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group