Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:22 am • 106. CƯỠI RỒNG BAY ĐI GẶP MẸ  Một hôm, đương lúc thiền quán, giống như trong một cơn mộng mà chẳng phải là mộng, Vân Công bỗng thấy một con rồng dài khoảng mấy trượng bay tới, sắc vàng óng ánh. Ngài cỡi trên lưng rồng, bay lên không tới một nơi phong cảnh đẹp đẽ, đầy hoa cỏ cây cối xanh um, với những đền đài lầu miếu kỳ diệu. Ngài nhác trông thấy mẹ ở trong cung điện nhìn ra ngoài, Ngài lên tiếng thưa gọi: “Xin mời mẫu thân cưỡi rồng này để cùng về Tây phương! ” Rồng hạ xuống thì ngài tỉnh mộng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phi long tại thiên kiến đại nhân
  Không trung lâu các ảo tức chân
  Thỉnh mẫu đồng vãng Tây phương khứ
  Mộng tỉnh y cựu tọa thằng khâm.

  Dịch:

  Cưỡi rồng bay bổng gặp từ thân
  Điện miếu như tuồng ảo tựa chân
  Mời mẹ về Tây miền Cực Lạc
  Tỉnh rồi độc thấy bạn bồ đoàn. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:24 am • 107. ĐỐT NGÓN TAY CÚNG DƯỜNG PHẬT TRONG LÚC BỆNH NẶNG  Lần nào bái xá lợi Vân Công cũng đều tham gia chung với mọi người. Khi kể lại thì không ai nói giống nhau. Lần đầu Công thấy xá lợi to bằng hạt đậu xanh, mầu tía xẫm. Đến khoảng giữa tháng 10, sau khi hoàn lễ hai tạng kinh, Công thấy xá lợi tuy vẫn bằng cỡ như trước nhưng đổi qua mầu đỏ óng ánh. Ngài liền vái lạy và lần này nhận thấy xá lợi lớn bằng hạt đậu vàng, nửa mầu vàng, nửa mầu trắng. Ngài tin chắc là do căn cơ và nhân duyên khác nhau mà xá lợi thị hiện ra có thể khác nhau. Đầu tháng 11 Công mang bệnh, trầm trọng đến độ ngồi cũng không được. Tới ngày 16 thì có nhóm 8 người làm lễ đốt ngón tay cúng dường. Mặc dầu mang bệnh nặng Công vẫn cương quyết tham gia cùng mọi người. Bệnh của Công cũng tiêu tan.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hiển Thân Tông Lượng đại từ nhân
  Trợ nhân nhiên chỉ phát đạo tâm
  Túc nguyện khắc toại chân khoái lạc
  Bản hoài dĩ sướng hỷ ung dung.

  Dịch:

  Từ bi Tông Lượng, Hiển Thân[1]
  Giúp đỡ bạn đạo chu toàn đốt tay
  Nguyện xưa thành tựu mừng thay!
  Thỏa lòng mong ước từ rầy thảnh thơi.

  ____________________________

  [1] Hiển Thân, Tông Lượng: 2 vị tăng tại A Dục Vương tự, đã tận tình chăm sóc thuốc thang cho hòa thượng Hư Vân và trong buổi lễ đốt ngón tay cúng dường Phật, đã dìu Ngài tới tham dự. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:25 am • 108. LÊN NÚI VÂN ĐÀI TRÔNG RA BIỂN ĐÔNG HẢI  Vào năm kỷ hợi, Vân Công 60 tuổi, có các pháp sư Kết Sâm và Bảo Lâm mời Ngài cùng đi Đan Dương để tu sửa Tiên Đài Quan. Sau đó, Công đi Cú Dung ở tại lều cỏ của ngài Pháp Nhẫn (Xích Sơn Pháp Nhẫn). Năm canh tý, Ngài 60 tuổi, lại tính đi triều bái Ngũ Đài rồi vào núi Chung Nam ẩn tu. Khi đi qua Dương Châu, Công viếng núi Vân Đài nằm trên ranh giới hai tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Núi cao chót vót lên tận tầng mây nên có tên là Vân Đài (đài mây).

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đông hải danh sơn cổ Vân Đài
  Vô biên ba lãng nhập nhãn lai
  Phiền não chúng sinh hà thời độ
  Bồ đề Phật quả lực bồi tài.

  Dịch:

  Vân Đài danh thắng biển miền đông
  Sóng biếc mênh mông ngợp mắt trông
  Phiền não chúng sanh lo độ hết
  Bồ đề quả Phật gắng vun trồng. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:29 am • 109. LÊN NÚI THÁI SƠN NHÌN THIÊN HẠ  Về phía bắc thị trấn huyện Thái An, thuộc tỉnh Sơn đông, có núi Thái Sơn, cao bốn mươi dặm và còn được gọi là Đông Nhạc, một danh sơn trong nhóm Ngũ Nhạc. Nơi đây cũng là địa điểm mà các vị minh quân, thánh đế các triều đại xưa thường đến để dâng lễ tế Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức vua Nhân Đà La (Indra hay vua Đế Thích). Thắng cảnh và các di tích cổ trên núi này thì nhiều vô số. Có miếu thờ bồ tát Quan Thế Âm (tục gọi là Nương Nương), ở đây người ta cúng dường hoa hương rất là tấp nập.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vân Đài triều bãi đăng Thái Sơn
  Thiên hạ thương sinh điên đảo điên
  Duy thỉnh Quan Âm ai nhiếp thọ
  Yết đế yết đế đáo bỉ ngạn.

  Dịch:

  Vừa viếng Vân Đài lại Thái Sơn
  Đảo điên thiên hạ vẫn trôi lăn
  Quan Âm thỉnh nguyện Ngài gia hộ
  Yết đế yết đế ba la mật. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:32 am • 110. THĂM VIẾNG HANG NA-LA-DIÊN  Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm có nói: “Tại nước Chấn Đán (chỉ nước Trung Hoa) có núi tên là núi Hang Na La Diên (Narayana) và tại đây có vô số các bồ tát thuyết pháp.” Địa điểm nói trong kinh chính là chỉ hang này trên đỉnh núi Lao Sơn của bán đảo Sơn Đông. Ngài Hám Sơn, vị cao tăng đời Minh có dựng lên ngôi chùa Hải Ấn bên cạnh hang. Về sau, chùa bị các đạo sĩ phá hủy, đến nay chẳng còn vết tích gì nữa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
  Na La Diên quật tảo thuyết minh
  Vô lượng bồ tát chính diễn pháp
  Hữu duyên chúng sinh nhập hóa trung.

  Dịch:

  Đọc kinh Phương Quảng Hoa Nghiêm
  Từng thấy giới thiệu Na Diên hang này
  Vô lượng bồ tát nơi đây
  Thuyết pháp hóa độ những ai duyên lành. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:33 am • 111. CHIÊM BÁI MIẾU KHỔNG TỬ TẠI HUYỆN KHÚC PHỤ  Đức Khổng, bậc thánh tối cao trong Nho giáo là vị khai sáng của nền văn hóa Trung quốc. Miếu thờ Ngài Khổng Khâu nằm ở huyện Khúc Phụ tỉnh Sơn Đông, cũng chiếm một địa vị trọng yếu trong lịch sử văn hóa Trung Hoa. Đối với Khổng Trọng Ni, Vân Công vốn có lòng ngưỡng mộ Ngài, về đạo đức cũng như về phương diện văn học, nên qua đây, Công bèn đến chiêm bái miếu và lăng của Ngài để tỏ tấm lòng kính trọng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Đại tai Khổng Tử đạo đức cao
  Vạn thế thiên thu giai sư biểu
  Tam thiên môn nhân tòng giáo hóa
  Thất thập hiền giả nhập môn tường.
  Dịch:

  Đạo đức cao vời thánh Khổng Khâu
  Bậc thầy tiêu biểu vạn đời sau
  Ba ngàn trong số hàng môn đệ
  Bẩy chục vị hiền đạt đạo sâu. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:35 am

 • 112. NGỦ ĐÊM TRÊN NẮP QUAN TÀI, GẶP KẺ ĂN XIN MÀ KHÔNG KINH HÃI


  Công nhắm đi về hướng tây. Đêm xuống Ngài nghỉ lại tại một căn chùa đổ nát, bên trong chỉ thấy một cỗ quan tài và trên đó là tấm ván nắp để ngửa. Thấy chẳng có ai ở đây, Ngài bèn ngả lưng trên nắp ngủ. Đến nửa đêm, bên dưới quan tài có tiếng động mạnh nhiều lần, lại có tiếng nói:
  - Cho tôi ra!
  Công hỏi:
  - Ngươi là người hay ma?
  - Là người.
  - Vậy ngươi là ai !
  - Kẻ đi xin ăn.
  Công cười, đứng dậy để cho người đó đi ra. Trông hình dáng y xấu xí như quỷ. Y đi tiểu tiện rồi lại trở về ngủ. Đến sáng Công lên đường.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Tính định ma phục triêu triêu lạc
  Vọng niệm bất khởi xứ xứ an
  Chính đại quang minh vô sở úy
  Đãi nhân như kỷ hữu hà phân.

  Dịch:

  Vọng tâm vắng lặng lòng an lạc
  Trong định ma hàng sớm tối vui
  Chính đại quang minh đâu hãi sợ
  Với người đối xử giống ta thôi.
 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:40 am • 113. TRÊN ĐƯỜNG GẶP LÍNH TÂY DƯƠNG MÀ KHÔNG SỢ SỆT  Hồi đó có loạn Nghĩa Hòa Đoàn[2] tại các huyện trong tỉnh Sơn Đông. Một hôm đương đi trên đường, Vân Công gặp một binh sĩ người Tây dương[3] . Người đó chĩa súng vào người Công, hỏi Ngài có sợ chết không? Ngài đáp: “Nếu như tôi phải chết dưới tay ông thì cứ bắn đi!” Người đó thấy thần sắc của Ngài không thay đổi và chẳng tỏ vẻ sợ sệt gì nên bảo: “Tốt! Ông có thể đi!” Công tiếp tục lên đường hướng tới Ngũ Đài. Dâng hương xong, Công lại trở về Bắc Kinh vì tình hình loạn lạc.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thốt nhiên lâm chi bất khủng kinh
  Chỉ duyên nhân quả dĩ phân thanh
  Sát nhân thường mạng hào vô thố
  Khiếm trái hoàn tiền luật bất dung.

  Dịch:

  Bỗng nhiên gặp nạn chẳng kinh hoàng
  Nhân quả bởi chưng biện rõ ràng
  Thiếu nợ của ai khôn trốn đặng
  Giết người đền mạng lẽ chân thường.

  ________________________

  [2] Nghĩa Hòa Đoàn: Một phong trào bài ngoại chủ trương bạo lực, từng gây nên những chính biến lớn tại Trung Hoa hồi cuối thế kỷ 19, cuối trào Mãn Thanh.
  [3] Người Tây Dương: Đây chỉ người ngoại quốc gốc Âu tây nói chung.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:43 am

 • 114. THĂM VIẾNG TẠNG KINH KHẮC TRÊN ĐÁ CHÙA TÂY VỰC


  Cách Bắc Kinh hơn một trăm dặm đường, thuộc địa phận huyện Phòng Sơn, tỉnh Hà Bắc, là một ngôi chùa cổ rất nổi tiếng. Ở đây qua nhiều đời trong quá khứ, các vị thánh tăng đã từng nối tiếp nhau ứng hiện, và đến đầu triều đại nhà Thanh có hòa thượng Viên Thông trụ trì. Trên đỉnh núi có một cái động, bên trong chứa toàn bộ tam tạng kinh điển khắc trên đá. Công trình khắc kinh bắt đầu từ pháp sư Tĩnh Uyển đời Tùy, trải qua các đời Đường, Tống và đến đời Nguyên mới hoàn tất. Nhiều người đến đây lễ bái nơi này.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Tĩnh Uyển khắc kinh thạch bích gian
  Đường Tống Nguyên triều thủy toàn thiên
  Chánh pháp cửu trú tỉnh mê mộng
  Bát nhã hằng minh giác si manh.

  Dịch:

  Khắc kinh vách đá từ Tĩnh Uyển
  Qua Đường Tống Nguyên mới khắc xong
  Tỉnh mộng bởi còn lưu chánh pháp
  Si mê Bát Nhã rọi khai thông. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:51 am • 115. VIẾNG CHÙA GIỚI ĐÀI LỄ THÁP TỔ PHI BÁT  Vân Công lên núi Đàm Chá thăm viếng đại sư Dị Hạnh, tới chùa Giới Đài lễ tổ tháp thiền sư Phi Bát[4] (dịch nghĩa là cái bát bay). Tại Hồng Loa Ngài tham dự khóa niệm Phật.
  Tương truyền rằng vị thiền sư đời Minh nói trên kết lều cỏ trên núi ẩn tu. Vì muốn dựng lên một đạo tràng, thiền sư bèn cho bát bay vào cung vua. Thái hậu trông thấy liền sai lấy vàng cúng dàng đầy bát. Tức thời bát bay trở về núi. Nhờ có vàng thiền sư xây nên chùa Giới Đài. Trong chùa còn bài trí mười cỗ pháp tọa chạm rồng đóng bằng gỗ trầm hương.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phi bát hóa duyên nhập hoàng cung
  Thái hậu bố thí kim mãn doanh
  Dĩ thử cao trúc Giới Đài tự
  Trầm hương long ỷ thập sư tông

  Dịch:

  Hoàng cung nhắm hướng bát cao bay
  Thái hậu lấy vàng chất bát đầy
  Vàng cúng trở thành ngôi tự viện
  Ghế trầm mười Tổ chạm rồng bầy.

  ___________________________
  [4] Phi Bát thiền sư: Chỉ thiền sư Tri Huyễn đời Minh. Do sự tích bình bát của thiền sư bay vào hoàng cung hóa duyên mà người đời xưng tụng với danh hiệu là Phi Bát thiền sư. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:53 am • 116. THĂM DI TÍCH CỔ TẠI CHÙA ĐẠI CHUNG

  Vân Công viếng Đại Chung Tự thăm quả chuông lớn do sư Diêu Quảng Hiếu đời Minh đúc với tám vạn bốn ngàn cân đồng. Chuông cao như một nhà lầu mấy tầng, núm chuông đo cỡ bẩy thước, đường kính chuông chừng một trượng bốn thước[5]. Mặt ngoài chuông là toàn bộ kinh Hoa Nghiêm đúc thành, mặt trong chuông là toàn bộ kinh Pháp Hoa, cùng với toàn thể bài chú Tôn Thắng. Ở viền mép chuông là kinh Kim Cang, còn trên núm chuông là bài chú Lăng Nghiêm. Vua Vĩnh Lạc cho đúc chuông cúng dàng chính là để hồi hướng cho mẹ được siêu thoát.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Miến Điện tuy hữu Đại KimTháp
  Chi Na cánh hữu Đại Hồng Chung
  Lưỡng giả giai vi lịch sử vật
  Thần chung thất nhi phục đắc minh.

  Dịch:

  Miến Điện nổi danh Đại Kim Tháp
  Trung Hoa lại có Đại Hồng Chung
  Lịch sử rạng tên hai báu vật
  Chuông thần còn mất tiếng mãi buông.

  __________________________
  [5] Cân, trượng và thước: Đây chỉ các đơn vị đo lường xưa. Để có một ý niệm về kích thước của quả chuông khổng lồ nói trên, tính theo hệ thống thập phân hiện đại thì các tài liệu cho hay trọng lượng của chuông là 46. 5 tấn, bề cao là 6.9 m, đường kính chuông là 3.3 m (Phật Quang Đại Từ Điển, Giác Sinh Tự, tr. 6796)

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:56 am • 117. TRỞ VỀ THÀNH NAM TRÚ TẠI CHÙA LONG TUYỀN  Đến tháng 5, cuộc bạo loạn của Nghĩa Hòa Đoàn càng thêm dữ dội. Họ lấy khẩu hiệu “Phò Thanh Diệt Dương” để kêu gọi mọi người tham gia. Viên thư ký của tòa lãnh sự Nhật bị giết, sứ thần nước Đức bị giết, đều có sự dung túng của thái hậu và đến ngày 19 thì có chiếu chỉ của nhà vua tuyên chiến với các nước. Ở Kinh Thành loạn lạc lan tràn. Tháng 6 thì Thiên Tân bị thất thủ. Tháng 7 liên quân vây hãm Bắc Kinh. Lúc đó, hoàng tộc và các quan chức triều đình tạm trú ngụ tại chùa Long Tuyền đều khuyên Công cùng đi theo hộ giá về miền Tây.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thanh vận tương mạt náo Nghĩa Hòa
  Bát quốc liên quân nhập khấu ma
  Bách bức thái hậu Trường An khứ
  Ủng hộ thánh giá hữu đầu đà.

  Dịch:

  Vận mạt nhà Thanh dấy Nghĩa Hòa
  Liên quân tám nước loạn sơn hà
  Trường An thái hậu đi lánh nạn
  Hộ giá tùy tòng có đầu đà.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:59 am • 118. TỪ BẮC KINH ĐI TRƯỜNG AN

  Cuộc hành trình ngày đêm liên tục không ngưng nghỉ, gian khổ vô cùng. Đi đến huyện Phụ Bình thì mới nghe có cánh quân cần vương của Sầm Xuân Huyên ở Cam Túc đến cứu ứng. Đoàn quân hộ giá đưa vua và triều đình ra ngoài Trường Thành, sau đó qua Nhạn Môn Quan vào Sơn Tây. Tại chùa Vân Môn, nhà vua gặp một vị lão tăng, lúc đó đã 124 tuổi. Vua ban vải mầu vàng và sai cất lên một công trình kỷ niệm để tặng sư. Hành trình lại tiếp tục tới Bình Dương, đâu đâu cũng thấy hoang tàn và đói.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhất nhân hữu khánh triệu nhân lại
  Vạn tính vô cô đa đảo huyền
  Xa mã tây hành thân kinh lịch
  Biến địa cơ hoang thái khả lân.

  Dịch:

  Một người phước lớn triệu người may
  Trăm họ vô can tai vạ đầy
  Xe ngựa quân vương thân chứng kiến
  Hoang tàn đói khổ thảm thương thay.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:01 am • 119. CẦU MƯA CỨU NẠN HẠN HÁN  Dân địa phương mang rau khoai sọ, rau khoai nước để cung tiến vua. Vua và thái hậu đều dùng, cho là ăn được. Đến Tây An, Vua ngự tại tòa phủ viện. Trong dân chúng đã có người đói đến nỗi phải ăn thịt các tử thi nên có đạo dụ của vua cấm đoán việc này. Trong thành phố thì có tám địa điểm phát cơm cho dân, cũng như có những trạm như vậy tại các thị trấn lớn nhỏ xung quanh vùng. Tuần phủ Sầm Xuân Huyên mời Công đến chùa Ngọa Long để làm lễ cầu mưa tuyết xuống cứu nạn hạn hán. Sau khóa lễ, viện chủ Đông Hà mời Công ở lại chùa, nhưng vì không hợp với khung cảnh quá ồn ào, Công bèn thầm lặng ra đi.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Trị thế khuyển thắng loạn thế nhân
  Tạo thứ điên bái hiển trung thần
  Biến địa hoang hạn dân cơ cận
  Phủ đài thỉnh công đảo cam lâm.

  Dịch:

  Thời loạn làm người thua kiếp khuyển
  Tôi trung mới rõ lúc nguy cơ
  Nơi nơi hạn hán dân tình đói
  Tuần phủ thỉnh Công cầu đảo mưa.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:02 am • 120. TRÚ TRONG HANG SƯ TỬ TẠI NÚI GIA NGŨ ĐÀI  Tháng 10 Công lên Chung Nam Sơn trú trong hang Sư Tử, núi Gia Ngũ Đài, trong cảnh u tĩnh, hoang dại, ý muốn tránh sự qua lại thăm viếng. Ngài đổi danh hiệu thành Hư Vân. Nơi đây thiếu nước, Công đun tuyết để uống, hái lá cây cỏ dại để ăn. Trong vùng núi non này, kể ra có các vị như hòa thượng Bản Xương thì trú tại núi Phá Thạch, Diệu Liên tại miếu Quan Địa, Đạo Minh tại động Ngũ Hoa. Còn các vị hòa thượng khác như Diệu Viên, Tu Viên, Thanh Sơn thì mỗi người cũng trú một nơi ở phía sau núi.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vạn lý Chung Nam ẩn thánh hiền
  Bách thiên tỳ khưu tụ Trường An
  Công kim cánh danh cư Sư động
  Chuyên tâm trí chí khổ tu tham.

  Dịch:

  Vạn dặm Chung Nam ẩn thánh hiền
  Trăm ngàn hòa thượng tụ Tràng An
  Đổi tên Công trú hang Sư Tử
  Bền chí khổ tu tĩnh lặng tham.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group