Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:11 am • 121. TỰ MÌNH CANH TÁC, TỰ MÌNH ĂN, TỰ MÌNH TU

  Pháp sư Thanh Sơn, người đất Tương, được mọi người tôn kính, cũng trú ở gần nên qua lại với Vân Công thường xuyên. Năm sau đó, vào tháng 8 có các pháp sư Phục Thành, Nguyệt Hà và Liễu Trần đến. Khi gặp Công, các vị nói trên tỏ vẻ sửng sốt, cho biết rằng mấy năm qua không ai biết tin tức của Ngài, nay thì mới hay Ngài “ngủ”ở chỗ này. Công cười đáp: “Chỗ này! Được! Còn chỗ kia thì là thế nào?” Ăn khoai xong, mọi người tới núi Phá Thạch trú. Nghe nói lão hòa thượng Pháp Nhẫn gặp điều phiền hà muốn đến nơi đây.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hóa Thành, Dẫn Nguyệt, Phục Giới sư
  Thúy Vi sơn thượng tương địa hồi
  Công vị vô khao hướng bạch hổ
  Đa hung thiểu cát hậu quả nhiên.

  Dịch:

  Hóa Thành, Dẫn Nguyệt cùng Phục Giới
  Lên núi Thúy Vi thăm trở về
  Thế đất Công xem hướng bạch hổ
  Quả nhiên, tốt ít xấu nhiều bề.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:15 am • 122. ĐI ĐƯỜNG SẨY CHÂN RỚT XUỐNG HỐ TUYẾT

  Vào tiết đông chí, lão pháp sư Thanh Sơn bảo Công đi Tràng An, kiếm các đồ cần dùng. Trên đường về gặp trời mưa tuyết. Lên tới núi hướng về căn lều cỏ mới, Ngài men theo khúc đường có vách đá dựng đứng, thì sẩy chân rớt xuống hố tuyết. Ngài kêu cứu thì có thượng nhân Nhất Toàn trú tại căn lều gần đấy chạy tới kéo Công lên. Áo trong áo ngoài đều ướt, ngặt vì tuyết còn rơi có thể ngập núi, nên Công đành lội tuyết đi ngay trong đêm đến chỗ trú của pháp sư Thanh Sơn. Sư trông thấy hình dáng nhếch nhác của Công, lại trách Công là quá khờ khạo chẳng làm nên công chuyện gì. Công cười đáp lễ trở về nơi của mình và trú ở đây qua năm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vi nhân phục vụ đọa tuyết quật
  Phản bị kha xuy bất tế đồ
  Nhâm lao nhâm oán nhâm đạo viễn
  Chứng thánh chứng quả chứng tổ sư.

  Dịch:

  Giúp người hố tuyết sẩy chân sa
  Còn bị khinh khi trách dại khờ
  Gánh chịu oán phiền nhằm đạo cả
  Chứng hiền chứng thánh chứng tổ sư.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:18 am • 123. NHẬP ĐỊNH NỬA THÁNG TRONG HAI NĂM


  Năm tân sửu, Vân Công 62 tuổi. Lão hòa thượng Pháp Nhẫn dẫn các đệ tử tới, nhưng về sau bị thua kiện trong một vụ tố tụng với dân địa phương nên lại trở về miền Nam. Sự thất bại đó cũng là do vấn đề phong thủy gây ra. Một hôm vào khoảng cuối năm đó, Công luộc khoai ăn và trong lúc chờ khoai chín Ngài ngồi kiết già thiền định. Qua năm sau, nhâm dần Công 63 tuổi, pháp sư Phục Thành và một số các vị khác tu ở những lều cỏ lân cận, đi ra ngoài gặp nhau chúc tết, đều lấy làm lạ vì không thấy Ngài đi ra, mà họ lại thấy toàn là vết chân hổ xung quanh căn lều của Ngài. Khi họ vào lều thì thấy Công vẫn còn trong định, nên lấy khánh gõ để đánh thức và hỏi Công đã ăn chưa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Vu tại phủ trung độ dĩ thục
  Khải thị môi trường doanh thốn chư
  Chúng nhạ nhập định cánh bán nguyệt
  Phanh tuyết chử vu bão tiếu hồ.

  Dịch:

  Nấu khoai khoai chín đã lâu
  Mở nồi một tấc mốc cao phủ đầy
  Nửa tháng vào định chẳng hay
  Nực cười nấu tuyết nấu khoai lạ đời.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:20 am • 124. TRÁNH CẢNH THÙ TIẾP, TRONG ĐÊM RA ĐI  Pháp sư Phục Thành và các vị khác đi khỏi thì sau đó, mọi người ở các nơi xa gần, cả tăng lẫn tục đều kéo đến thăm hỏi. Vì muốn tránh cảnh thù tiếp nên trong đêm Công mang các vật tùy thân đeo lên vai rồi lên đường, hướng tới một nơi không cây cỏ. Mới đầu Công lên núi Thái Bạch trú trong hang núi. Chẳng bao lâu, pháp sư Giới Trần dò theo dấu vết của Công cũng lần tới, rồi hai bên ước hẹn cùng đi thăm núi Nga Mi. Tại đây Công ngắm cảnh ánh sáng Phật thì thấy cũng giống như khi ngắm cảnh đó tại núi Kê Túc. Đêm xem hàng vạn ngọn đèn trời sáng rực chẳng khác gì đèn trí huệ tại Ngũ Đài Sơn.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Tích ngõa bảo điện lễ Chân Ứng
  Niên du nhĩ thuận lãnh tụ tăng
  Tông môn tri thức tham học bão
  Hoan lưu sổ nhật hựu đăng trình.

  Dịch:

  Lễ ngài Chân Ứng chùa mái thiếc
  Tuổi ngoại sáu mươi bậc trưởng tôn
  Tham học cửa thiền là lãnh tụ
  Hân hoan Công ở lại vài hôm.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:22 am • 125. DÂY BUỘC THUYỀN ĐỨT, RỚT XUỐNG NƯỚC CHẢY XIẾT

  Công xuống núi, đi men hồ Tẩy Tượng, qua chùa Đại Nga, cánh đồng Trưởng Lão, điện Tỳ Lô, tới huyện Hiệp Giang. Đến thôn Ngân thì phải qua sông Lưu Sa, nhưng chờ từ buổi sáng đến trưa, con đò mới tới. Mọi người lên đò, Công nhường cho sư Giới Trần lên trước, tay thì chuyển hành lý lên cho sư, nhưng, vừa tính bước lên thuyền, thình lình giây buộc thuyền bị đứt. Lúc đó nước chảy xiết, tay phải của Công bíu chắc dây thuyền, còn ở trên thì người quá đông và nếu chòng chành một chút thì thuyền có thể bị lật. Bởi vậy, Công giữ nguyên vị thế, không nhúc nhích và để dầm mình dưới nước cho đến chiều tối.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phan thuyền tòng lưu độ khổ ách
  Y thấp túc phá huyết nhiễm hà
  Sái Kinh quan phùng thiên hàn vũ
  Lữ điếm bất lưu tăng già da.

  Dịch:

  Đeo thuyền dầm nước vượt khổ ách
  Đá cắt chân đau máu đỏ dòng
  Qua ải Sái Kinh mưa đổ lạnh
  Bên đường quán chẳng chứa du tăng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:23 am

 • 126. KHÔNG CHO TẠM TRÚ TRONG CHÙA PHẢI NGHỈ ĐÊM DƯỚI SÀN SÂN KHẤU

  Một mái chùa ở phía ngoài đường lộ, trong có một vị tăng duy nhất trụ trì. Xin vào tạm trú trong chùa mà không được chấp thuận, Vân Công và pháp sư Giới Trần phải nghỉ đêm ở ngoài, dưới sàn của một sân khấu diễn kịch. Đất ướt, quần áo ướt, trời rét, mình run lạnh, hai vị nhờ sư trụ trì bán cho một ít rơm rạ thì vị sư mang ra cho hai bó, nhưng vì rơm ướt nên đốt lên mà rơm không cháy. Hai vị đành chịu vậy, ngồi chờ trời sáng, rồi mua kiều mạch[6] ăn cho đỡ đói. Chân đau nhưng Công cố chịu đựng, lại tiếp tục lên đường.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hỏa nhiên sơn thượng phóng hồng quang
  Kim Sa giang lý nhất sắc hoàng
  Phổ Hiền đại sĩ đa kỳ diệu
  Quan Âm bồ tát thánh tích chương.

  Dịch:

  Núi lửa phun cao đỏ rực trời
  Kim Sa mặt nước sắc vàng tươi[7]
  Phổ Hiền bồ tát bao mầu nhiệm
  Thánh tích Quan Âm hiện sáng ngời.

  ________________________

  [6] Kiều mạch: một loại ngũ cốc
  [7] Kim Sa : sông Kim Sa

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:25 am • 127. ĐÓNG CỬA ẨN TU TẠI CHÙA PHƯỚC HƯNG

  Hai vị đi núi Kê Túc triều bái, nghỉ qua đêm bên gốc cây, lại nghe tiếng mõ và tiếng khánh tử cổng đá vang ra. Sáng hôm sau leo lên Kim Đỉnh dâng hương xong, Công lại nghĩ tới sự tàn tạ của các đạo tràng thờ Phật và chư Tổ ở nơi đây, cũng như tình trạng đáng chê trách trong quy luật tăng già ở toàn vùng Vân Nam, do đó Công phát nguyện kết lều cỏ tạm trú để tiếp dẫn đại chúng, nhưng điều đó lại gặp sự cấm đoán bởi lề lối cha truyền con nối của chùa miếu tại địa phương. Trong lòng than tiếc, Công đi Côn Minh thì có cư sĩ Sầm Khoan Từ mời về trú tại chùa Phước Hưng. Công đóng cửa ẩn tu, có pháp sư Giới Trần giúp đỡ rồi tạm trú ở đấy qua năm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Quý mão Công niên lục thập tứ
  Nghinh Tường phóng sinh hữu hùng kê
  Tính cực háo đấu thương đồng loại
  Công giáo niệm Phật thọ tam quy.

  Dịch:

  Sáu mươi tư tuổi tại Nghinh Tường
  Gà trống một con được phóng sanh
  Ưa đá hung hăng Công dẫn dụ
  Quy y niệm Phật vẻ thuần thành.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:27 am • 128. SAU KHI QUY Y GÀ TRỐNG NIỆM PHẬT VÃNG SANH  Quy y xong, con gà trống đó không đấu đá nữa, lên cây đậu, không đụng chạm tới cả loài sâu bọ, cũng không ăn gì ngoài những thứ mà người ta cho. Về sau gà niệm Phật rồi đứng yên một chỗ mà tịch. Vân Công có một bài ghi sự tích này như sau:
  Hung dữ chú gà tánh bẩm sanh
  Mổ mào đá bạn chẳng nương tình
  Quy y biết sợ tâm cuồng hết
  Chay tịnh một nơi giữ hạnh lành
  Mắt hướng ánh vàng[8] chăm chú ngắm
  Gáy ra tiếng Phật khéo thuần thành
  Nhiễu quanh ba lạy an nhiên tịch
  Có khác gì chăng Phật chúng sanh ?[9]

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hùng kê niệm Phật thượng vãng sanh
  Ngô nhân khởi khả bất tinh cần
  Niệm tư tại tư bất gián đoạn
  Nhất tâm bất loạn ngộ vô sanh.

  Dịch:

  Niệm Phật chú gà cũng vãng sanh
  Là người sao chẳng dốc lòng thành
  Niệm rồi lại niệm không ngưng nghỉ
  Chẳng loạn nhất tâm chứng vô sanh

  _______________________

  [8] Ánh vàng: Chỉ tướng hảo của Phật trên tòa sen.
  [9] 好鬥成性此雞雄。傷冠拔羽血流紅。知畏奉戒狂心歇 素食孤棲不害蟲。兩目瞻仰黃金相。念佛喔喔何從 。旋繞三撲奄然化。眾生與佛將無同.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:31 am • 129. TẠI AM BÁT VU DỜI TẢNG ĐÁ LỚN  Vân Công còn đóng cửa ẩn tu thì có tín đồ các nơi kéo đến. Mọi người đều khẩn khoản mời Công ra giảng kinh. Từ đó các pháp hội được tổ chức khắp mọi nơi trên toàn vùng Vân Nam. Đề đốc Lý Phước Hưng thỉnh Công trụ tại chùa Sùng Thánh. Công thì cho hay rằng nguyện của Ngài là có một chỗ trên núi Kê Túc làm nơi đón nhận tăng và tiếp đại chúng. Tri huyện Bảo Xuyên được lệnh của đề đốc để lo về vụ này và sau đó tìm được am Vu Bát để Ngài trú. Bên phải cổng chùa có một tảng đá lớn cao 9 thước 4 tấc, bề rộng đo được 7 thước 6 tấc[10] , theo phong thủy thì chủ về bạch hổ. Công cầu xin thần lực của hộ pháp giúp đỡ và các tăng xúm lại di chuyển tảng đá nói trên.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Chiêu công bách dư thạch nan di
  Công kỳ hộ pháp trợ thần lực
  Quái thạch ban gia chúng xưng dị
  Thịnh đức cảm cách thái diệu kỳ.

  Dịch:

  Trăm người lay đá đá nằm trơ
  Thần lực Vân Công mới cậy nhờ
  Đá tảng chuyển ngay ai nấy lạ
  Nhiệm mầu cảm ứng đức bao la.

  _________________

  [10] Thước và tấc: Chỉ các đơn vị đo lường chiều dài thời xưa. Tính theo hệ thống thập phân hiện đại thì 1 thước = 0.3333…mét. Nguyên văn chữ Hán ghi bề cao là 9,4 tấc (thay vì 9 thước 4 tấc) và bề rộng là 7,6 tấc (thay vì 7 thước 6 tấc), vậy phỏng đoán có sự nhầm lẫn khi ấn hành (tham khảo Hư Vân Hòa Thượng Niên Phổ).

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:33 am

 • 130. TRÊN ĐƯỜNG GẶP THIỀN SƯ THIỀN-TU KHỔ CỰC SỬA ĐƯỜNG


  Vì nhu cầu tu sửa chùa Công phải xuống núi đi quyên góp. Qua Hòa Mộc Thụ, Công gặp một vị tăng đương sửa đường. Công lễ chào nhưng vị đó không đáp lại. Đến chiều tối hai bên ngồi đối diện. Sáng ngày hôm sau, vị tăng nấu cơm ăn thì Công giúp đốt lửa. Khi cơm chín vị đó chẳng mời nhưng Công vẫn lấy cơm ăn. Làm đường thì vị tăng vác cuốc còn Công thì bưng cái sàng cùng góp sức. Hơn mười ngày mà không ai nói một lời. Ở cùng một nơi, làm cùng, nghỉ cùng, hòa hợp như vậy!

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Thô lạc sổ bách lộ nan hành
  Sở tăng thiền tu nguyện địa bình
  Khổ hạnh sổ thập vĩnh bất thoái
  Cao hỹ hưu tai thán kỳ phùng.

  Dịch:

  Con lộ mấy trăm dặm gập ghềnh
  Thiền Tu tự lực nguyện san bình
  Khổ công mấy chục năm bền chí
  Cao đẹp thay và cũng kỳ phùng. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:34 am • 131. CÙNG LUẬN THIỀN VỀ TRĂNG VÀ CÙNG NHAU CẢ CƯỜI
  Có một đêm trắng sáng tỏ như ban ngày, Công ngồi kiết già trên một tảng đá lớn. Vị tăng thầm lặng đến sau lưng Công rồi quát lớn: “Làm gì ở chỗ này?” Công từ từ mở mắt và chậm rãi đáp: “Xem trăng.” Vị tăng hỏi: “Trăng ở đâu?” Công đáp: “Hào quang sáng đẹp.” Vị tăng nói:
  Nhiều mắt cá khó bề phân biện
  Thấy cầu vồng nhận lầm mầu ráng[11]
  Công đáp lại:
  Hào quang chứa vạn tượng, không kim không cổ.
  Chẳng thuộc về âm dương, chẳng ngại chẳng ngăn[12].

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Bỉ thử đại tiếu nhất quán thông
  Thâm dạ thỉnh hồi thụy mông lung
  Kim Sơn đắc nhất hưu yết xứ
  Chung nhật bình địa bất thi công.

  Dịch:

  Một lời thông suốt cùng cười lớn
  Về ngủ đi thôi đêm đã khuya
  Từ thuở Kim Sơn xong chỗ hết[13]
  Sửa đường đã sửa tựa như chưa.

  __________________

  [11]徒多魚目真難辨。休認虹霓是彩霞
  [12]光含萬象無今古。不屬陰陽絕障遮
  [13] Thiền viện Kim Sơn là nơi thiền sư Thiền Tu được khai ngộ năm 24 tuổi. Nguyên văn “hưu hiết xứ ”(休歇處) tạm dịch là xong chỗ hết, một thuật ngữ dùng trong nhà thiền để chỉ tình trạng khai ngộ. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 3:37 am

 • 132. LÀM LỄ TỤNG KINH VÀ THÍ THỰC CHO MỘT VỊ SƯ


  Công đi tới Đằng Xung thì tạm trú tại hội quán của tỉnh Tương (Hồ Nam). Chưa kịp trút bỏ hành trang xuống thì đã thấy có những người mặc đồ tang tới, lễ lạy Công và mời Công đi tụng kinh. Công cho hay rằng Ngài tới không phải về vụ tụng kinh thì tang gia đáp rằng ắt là đại sư sẽ đi tụng kinh cho một vị trong giới hòa thượng của các Ngài. Lúc đó, nhân viên trông coi hội quán cũng thưa lên : “Đại sư nên đi ! Mấy người này là chắt của vị thái sử họ Ngô, một bậc thiện nhân. Khi sắp mất, thái sử nói sẽ làm tăng và sẽ có một vị cao tăng tới siêu độ cho mình.”

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Niệm kinh thí thực mãn lai phục
  Hạp ấp quan thân nguyện quy đồ
  Khẩn lưu Đằng Việt mộ duyên cấp
  Dũng dược lạc quyên cự khoản thâu.

  Dịch:

  Thí thực tụng kinh pháp hội đông
  Quan dân toàn hạt nguyện quy Công
  Việc quyên nên khước từ Đằng Việt [14]
  Hăm hở gom tiền ngoài ước mong.

  __________________

  [14] Các giới chức và nhân sĩ địa phương cung thỉnh Ngài trụ trì tại Đằng Việt nhưng Công từ khước vì bận việc lạc quyên cho Kê Túc Sơn.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:16 pm • 133. TẠI PENANG HOẰNG PHÁP GIẢNG KINH  Vân Công trở về am. Với các khoản quyên được nên chùa có lương thực. Công truyền giới, hoằng dương chánh pháp. Về sau, trên đường Ngài nhiễm bệnh sốt rét rừng; tại Liễu Động thì giáo hóa cho sư Định Như; đến Miến Điện có cư sĩ Cao Vạn Bang tiếp đón và dẫn Công triều bái tòa Đại Kim Tháp (Shwedagon); rồi Công đáp tàu thủy đi Penang. Khi tầu cập bến thì có sự kiểm tra y tế và hành khách bị đưa lên núi cách ly vì có bệnh dịch trên tầu. Từ từ mọi người được cho ra về, duy còn một mình Công phải ở lại rồi bị bắt phải uống thuốc độc cho chết, nhưng Công được một người quê quán vùng Phúc Kiến cứu sống. Đến chùa Cực Lạc thì Ngài khỏi bệnh rồi ở đây giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Di y tồn tâm phả ngận độc
  Nhân bản vị tử dục phẫu phúc
  Khởi ý đại đức Phật a hộ
  Tuy phục độc tễ hữu nhược vô.

  Dịch:

  Y sinh man rợ tâm tàn độc
  Chưa chết đã toan mổ bụng Công
  Đức lớn ai hay còn Phật độ
  Uống vào thuốc độc vẫn như không.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:17 pm • 134. VỀ NƯỚC CỨU VÃN NẠN CHÙA

  Vân Công nhận được điện tín của toàn thể các tăng vùng Vân Nam cho hay về nạn chính phủ thâu rút đất đai tài sản của chùa. Đại sư Ký Thiền nhắc Công về nước để cùng tìm cách cứu vãn tình trạng này. Năm bính ngọ, 67 tuổi, Công đi về nước. Thuyền ghé Đài Loan, Công thăm chùa Linh Tuyền, đến Nhật Bổn thăm các chùa nổi danh. Thời đó tình hình ngoại giao giữa hai nước Trung Nhật rối ren nên sự qua lại của chư tăng hai nước không còn được tự do. Tháng 3 Công về nước, lên đất liền tại Thượng Hải.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Diệu Lão hồi quốc chúc giảng kinh
  Pháp Hoa Dược Sư kế xiển minh
  Cát Long Linh Sơn giảng Lăng Già
  Tiền hậu quy y vạn dư danh.

  Dịch:

  Diệu Lão hồi hương cậy giảng kinh
  Pháp Hoa rồi giảng Dược Sư tiếp
  Lăng Già tại Linh Sơn Cát Long[15]
  Quy y cả vạn người phát nguyện.

  _____________________

  [15]Cát Long: tức Cát Long Pha (Kuala Lumpur)


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:19 pm • 135. CÙNG NHAU VỀ KINH ĐÔ THỈNH NGUYỆN  Công cùng đại sư Ký Thiền và đoàn đại biểu Phật giáo, tất cả đi về kinh đô để trình lên lời thỉnh nguyện. Đến nơi thì trú tại chùa Lương Hiền. Pháp sư Pháp An chùa Long Tuyền, là chủ nhiệm coi về tăng sự, pháp sư Đạo Hưng chùa Quan Âm, pháp sư Giác Quang cùng một số các vị khác tiếp đãi và cung ứng các tiện nghi hết sức nồng hậu. Mọi người bàn thảo với nhau về phương cách tiến hành làm sao để cứu vãn nạn của chùa. Ví thử hồi đó không có bàn tay của Công và các vị kể trên thì không ai hiểu rồi số phận của Phật giáo sẽ ra sao.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Tam Vũ diệt Phật Phật bất diệt
  Nhất tái hộ giáo giáo phục hưng
  Tiến kinh thỉnh nguyện bạt thiệp khổ
  Lưu đắc công huân truyền cổ kim.

  Dịch:

  Tam Vũ[16] diệt Phật Phật chẳng tiêu
  Phục hưng hễ có đạo tâm nhiều
  Về kinh thỉnh nguyện bao gian khổ
  Rực rỡ huân công gương mãi nêu.

  ______________________

  [16] Tam Vũ: chỉ vua Thái Vũ Đế triều Bắc Ngụy, vua Vũ Đế thời Bắc Chu và vua Vũ Tông đời Đường. Người đời sau truyền lại câu “Tam Vũ diệt Phật” là để nhắc tới các thời pháp nạn dưới triều các vị vua kể trên.

Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group