Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:21 pm • 136. CÁC VỊ VƯƠNG CÔNG VÀ ĐẠI THẦN HỘ PHÁP  Hồi đó thân vương Túc Thiện Kỳ mời Công đến giảng về giới luật cho bà vợ chánh thất của ông. Lại một số vương công cùng các quan đại thần quen biết lúc trước, khoảng thời gian Công theo đoàn hộ giá vua và hoàng hậu lánh về miền tây năm canh tý (1900), nay gặp lại, họ đều tận lực ra công hộ pháp nên sự đệ trình thỉnh nguyện tiến hành thuận lợi. Kết quả là có đạo dụ ban hành đình chỉ lệnh cũ.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lưu Ly đại vương diệt Thích chủng
  Tần Bà Sa La thỉnh Mục Liên
  Túc thân vương tử vi hộ pháp
  Toại tâm mãn nguyện phụng dụ hoàn.

  Dịch:

  Vua Lưu Ly xưa diệt họ Thích
  Tần Bà Sa La thỉnh Mục Liên
  Túc Thiện Kỳ thân vương hộ pháp
  Công thành phụng chỉ trở về Điền[17].

  __________________

  [17] Điền: Một tên khác của tỉnh Vân Nam. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:22 pm • 137. VỀ NÚI VỚI SẮC PHONG PHẬT TỪ HỒNG PHÁP ĐẠI SƯ

  Vân công được Hoàng đế ban cấp một bộ Tam Tạng kinh, một cỗ xe loan đủ bộ, một y mầu đỏ tía, một ấn bằng ngọc và một tích trượng như ý.
  Đạo sắc ghi: “Sắc phong cho vị trụ trì Hư Vân danh hiệu ‘Phật Từ Hồng Pháp Đại Sư’, để phụng chỉ này trở về núi truyền giới giúp nước giúp dân. Quan đại thần coi việc nội vụ thông tri đạo sắc cho trụ trì Hư Vân hay đặng lãnh các thứ ban cấp trở về núi, chấn hưng sơn môn, tiện việc truyền bá giáo pháp. Quan dân đều phải thành tâm tuân phụng bảo hộ, không được coi thường Dụ này”.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Phật Từ Hồng Pháp Tôn
  Thỉnh nguyện chí dĩ thân
  Phụng chỉ hồi Chúc Thánh
  Bố giáo hóa quần luân.

  Dịch:

  Ngài Phật Từ Hồng Pháp
  Thỉnh nguyện đã viên thành
  Phụng chỉ về Chúc Thánh[18]
  Giáo hóa độ quần sanh.

  __________________
  [18] Hộ Quốc Chúc Thánh Thiền Tự là tên được nhà vua tặng thêm cho ngôi chùa mà hòa thượng Hư Vân trụ trì.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:24 pm • 138. HÒA THƯỢNG GIỚI NGUYÊN DIỆU LÃO VIÊN TỊCH

  Năm đinh mùi Công 68 tuổi. Xuân năm ấy, Công vận chuyển số kinh tạng về, vừa đến Hạ Môn thì có điện tín từ Cổ Sơn cho hay lão hòa thượng Diệu Liên đã viên tịch tại Quy Sơn hồi tháng giêng. Ngài liền gấp rút đi ngay về núi để xây tháp. Mưa tầm tã đổ xuống trong nhiều ngày. Ngày mồng 10 tháng 4 nhập tháp thì ngày mồng 8 trời tạnh ráo. Đến mồng 10, các quan, thân hào nhân sĩ và dân chúng lũ lượt kéo đến tấp nập. Đồ cúng lễ bầy lên trên một trăm cái bàn. Khi dâng lễ, niệm chú “biến thực chân ngôn” thì hốt nhiên có một trận gió lốc nổi lên rồi bay vút lên không trung. Đỉnh tháp phóng lên một vầng ánh sáng mầu.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hà quang quán tháp thấu cửu tiêu
  Chiêm ngưỡng xưng thán Diệu Công cao
  Cung tất hồi tự bàng đà vũ
  Cảm ứng đạo giao bất thố hào.

  Dịch:

  Ánh mầu tháp chiếu chín tầng mây
  Chiêm ngưỡng tán dương công đức dầy
  Xong lễ vào chùa mưa trút nước
  Đạo giao cảm ứng nhiệm mầu thay.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:26 pm

 • 139. MỘT NGƯỜI ÂU TÂY TIN PHẬT CÚNG DƯỜNG TĂNG


  Trên đường vận chuyển kinh, Công mang tro cốt của hòa thượng Diệu Liên đi Penang. Cả ngàn người tiếp rước. Tụng kinh, niệm chú “biến thực chân ngôn”, lại gió lốc nổi lên, rồi hào quang chiếu sáng như trước. Một đời lấy việc xây chùa để kết duyên, công hạnh âm thầm của cố hòa thượng quả là khó thể nghĩ bàn. Vân Công giảng Tâm Kinh, rồi đáp thuyền đi Thái Lan. Trên thuyền có một người Anh hỏi chuyện Công, nói được tiếng Hoa. Qua câu chuyện trao đổi thì người này lại là vị lãnh sự tại Vân Nam. Vị lãnh sự này hỷ cúng ba ngàn đồng.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Hóa hành Trung ngoại độ dương nhân
  Lạc trợ thâu tương tam thiên ngân
  Nhược phi chí đức yên như thử
  Nhân duyên ân cập thú dữ cầm.

  Dịch:

  Nước ngoài hoằng pháp độ người Âu
  Hỷ cúng ba ngàn một lúc thâu
  Hạnh ngộ phải chăng nhờ đức lớn
  Gieo duyên cầm thú cũng ơn sâu.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:27 pm • 140. LẶNG LẼ NHẬP ĐỊNH  Một hôm Công vào định, kéo dài luôn 9 ngày. Tin đồn làm chấn động kinh thành Thái Lan. Vua và các quan tại kinh đô, cho đến một số các thiện nam tín nữ đều đến đảnh lễ Công. Công ra định và giảng kinh xong thì nhà vua mời vào cung tụng kinh. Cung dưỡng trai tăng hàng trăm loại. Mọi người tâm thành quy y từ các quan, nhân sĩ đến thứ dân, kể ra đến mấy ngàn đệ tử. Ôi! Người ta chỉ thích những chuyện kỳ dị! Chưa nhập định thì chẳng ai biết tới, nhập định rồi mới biết tới Công.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Quốc vương quy y tín tam bảo
  Đại thần đảnh lễ học nhất thừa
  Sĩ nhân sùng bái tu vô thượng
  Tứ dân đồng hóa nhập không môn.

  Dịch:

  Nhà vua quy tam bảo
  Quan mộ lý nhất thừa
  Sĩ học đạo vô thượng
  Dân đồng hướng cửa không.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:29 pm • 141. MANG BỆNH BẠI LIỆT GẶP NGÀI CA DIẾP TRONG MỘNG

  Sau lần vào định, chân của Công bị tê, sau đó thì toàn thân bị liệt, tay không cầm được đũa, ăn cơm phải có người bón. Mắt thì không nhìn thấy gì, nói năng khó khăn. Thầy thuốc chữa trị cũng không khỏi. Mọi thứ đều buông xuôi hết, ngoại trừ vụ hối phiếu khâu trong cổ áo, chẳng ai biết tới. Công nghĩ tới chuyện nhân quả, mắt nhỏ lệ, bèn cầu xin Ngài Ca Diếp gia hộ. Pháp sư Diệu Viên ở bên cạnh rót trà, Công cầu Ngài Ca Diếp rồi uống trà. Trong mộng Công thấy tôn giả Ca Diếp. Ngài dặn dò Công luôn luôn giữ y và bát bên cạnh mình và dùng hai thứ đó kê vào đầu làm gối. Công khỏi bệnh.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Miễn huyễn hốt hãn dũ trầm kha
  Ký ngữ Diệu sư cầu dược Đà
  Mộc trất dạ minh sa nhị vị
  Tái cầu xích đậu tác chúc hợp.

  Dịch:

  Toát lạnh mồ hôi bệnh hiểm qua
  Nhờ sư Diệu hỏi thuốc Hoa Đà
  Dạ minh sa, mộc trất hai vị
  Sau hỏi nấu cùng đậu đỏ ăn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:30 pm • 142. VUA THÁI LAN CÙNG CÁC QUAN DÂN TIỄN CHÂN

  Sau khi được bình phục Vân Công tiếp tục giảng bộ luận Đại Thừa Khởi Tín. Chùa Cực Lạc tại Penang phái hai pháp sư Thiện Khâm và Bảo Nguyệt tới Thái để đón rước Công. Vua Thái, các hoàng thân, các quan cùng các vị thiện tín hộ pháp đều đến tiễn chân với các khoản hỷ cúng rất hậu. Nhà vua còn tặng Ngài một khu đất tại Động Lý có diện tích chừng 300 khoảnh[19]. Công chuyển số đất này cho chùa Cực Lạc và hòa thượng Thiện Khánh lập tại đây một công xưởng làm nhựa cao su. Công và hòa thượng trú tại đồn điền này qua năm sau.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Sung thực đạo đức hữu quang huy
  Viên tu vạn hạnh vô luân tỷ
  Mỹ đại thánh thần nho suy trọng
  Tín trụ hạnh hướng Phật lý vi.

  Dịch:

  Đạo đức đủ đầy trong tỏa sáng
  Tu tròn vạn hạnh chẳng ai bì
  Mỹ đại thánh thần Nho trân trọng
  Tín trụ hạnh hướng Phật huyền vi.

  ______________________
  [19] Khoảnh: đơn vị cổ xưa đo diện tích. Tính theo đơn vị hiện tại thì lô đất nói trên tương đương với 4,500 acres.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:31 pm • 143. PHƯƠNG TIỆN ĐỂ NHẮC MỌI NGƯỜI, CÔNG ĐÓNG CỬA ẨN TU TẠI PENANG  Mùa xuân năm mậu thân, công 69 tuổi. Ngài cùng hòa thượng Thiện Khánh đi Selangor, đến chùa Quan Âm Các. Chùa này do chính hòa thượng sáng lập. Sau đó quay về Ipoh, thăm các động Tích Lịch lớn và nhỏ; đến chùa Cực lạc, giảng Đại Thừa Khởi Tín và phẩm Hạnh Nguyện. Tín đồ quy y rất đông. Giảng kinh xong và coi như phương tiện để nhắc nhở, Công đóng cửa, tạm nghỉ giảng kinh và tham thiền, không tiếp khách. Công trú tại đây qua năm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhiệt náo trường trung độ xuân thu
  Xả kỷ vân nhân bất tự ưu
  Thành khủng hậu học đọa thử bệnh
  Công cố thị hiện yểm quan tu.

  Dịch:

  Trong chốn lao xao trải mấy xuân
  Quên mình vất vả vị tha nhân
  Ngại người coi nhẹ đường tu tập
  Thị hiện ẩn tu Công bế quan.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:33 pm • 144. VẬN CHUYỂN BỘ LONG TẠNG VỀ QUỐC TỰ

  Năm kỷ dậu, 70 tuổi, Công vận chuyển bộ Long Tạng đi Ngưỡng Quang (Yangon). Khi tới nơi có cư sĩ Cao Vạn Bang tiếp rước và mời về nhà. Hơn một tháng sau, cư sĩ đưa tiễn Công tới Mandalay đồng thời cung tặng một tôn tượng Phật, ở thế nằm, bằng ngọc. Công tới Tân Nhai thì tạm gửi tôn tượng tại Quan Âm Đình. Ngài mướn hơn 300 ngựa chở đồ, rồi cả đoàn chừng một ngàn người, cùng ngựa khởi hành, qua Đằng Việt, Hạ Quan, tới địa phương nào cũng có sự đón tiếp. Cuộc hành trình kéo dài mấy chục ngày, tất cả đều bình an vô sự.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Ngưỡng Quang hộ pháp Cao Vạn Bang
  Tài lực nhân thí phi tầm thường
  Kham ta mạt pháp nhân đa chướng
  Tái như Cao Quân cánh vô song.

  Dịch:

  Cư sĩ họ Cao ở Ngưỡng Quang
  Hộ trì bố thí chẳng tầm thường
  Than cho mạt pháp nhiều ma chướng
  Sánh với họ Cao ai sánh bằng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:34 pm • 145. TRÂU CẦU CỨU, ĐỒ TỂ ĐỔI NGHỀ  Kể lại lúc đến Đằng Việt, Công trú tại chùa Vạn Thọ. Đương khi Công ngồi nói chuyện với đề đốc Trương Tùng Lâm, bỗng thấy một con bò vàng tới quỳ ngay phía trước, mắt nhỏ lệ và theo sau đó là đồ tể Dương Thắng Xương cùng một số người nữa đến. Ngài nói với con bò rằng nếu muốn sống thì phải quy y tam bảo. Bò gật đầu và Ngài cho bò thọ tam quy. Tiếp theo đó, chủ của nó là người đồ tể liền nguyện đổi nghề khác, quy y rồi giữ trường chay. Người này được vị đề đốc mướn làm công cho một cửa tiệm.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Dĩ dương dịch ngưu Tuyên Vương tâm
  Ân cập cầm thú chính thi nhân
  Mạnh Kha văn thử thiên lý chí
  Hoàng ngưu quy y vạn cổ tân.

  Dịch:

  Dê đổi lấy bò chuyện vua Tuyên[20]
  Nhân từ cầm thú hưởng ơn trên
  Nghe tin thầy Mạnh đi ngàn dặm
  Quy Phật bò vàng tuyệt cổ kim.

  ___________________

  [20] Dê đổi lấy bò: Tề Tuyên Vương đời Chiến quốc thấy một con bò run lập cập vì nó sắp bị làm thịt để lấy máu tô chuông. Nhà vua động lòng thương bảo chủ con bò lấy con dê thay thế nó. (Mạnh Tử, Lương Huệ Vương, thượng).

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:36 pm • 146. RỒNG CHÀO ĐÓN KINH CÁC QUAN TIẾP NHẬN CHIẾU CHỈ  Khi đoàn tiến vào phủ Đại Lý, sấm chớp ầm ầm, hồ Nhĩ Hải nổi sóng, ở trên thì rảng mây mầu sắc biến ảo, bầy ra quang cảnh dị kỳ. Trời không mưa, cho đến khi về tới chùa rồi sau khi cử hành đại lễ tiếp rước kinh một cách an toàn xong, lúc đó mưa lớn mới đổ xuống. Sau ngày nói trên, ngày nào trời cũng tạnh ráo. Ai nấy đều nói đây là do Long Vương chào đón kinh. Hồi đó, vị tổng đốc kiêm hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu là Lý Kinh Hy thống lãnh các quan và thân hào đi tiếp nhận chiếu chỉ và nghênh đón kinh tạng, đều tận mắt trông thấy điều kỳ dị và đều tán thán Phật pháp vô biên.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhất lộ bình an vô trích vũ
  Thiên chúng hạo đãng hữu thụy vân
  Lạp nguyệt tam thập chính hương hội
  Hoan đằng vạn chúng đắc vị tằng.

  Dịch:

  Một giọt chẳng mưa suốt lộ trình
  Ngàn người chung hưởng áng mây lành
  Ba mươi tháng chạp hội hương chánh
  Vạn chúng mừng vui mấy thưở bằng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:37 pm • 147. MỘT NIỆM TỪ, HAI PHONG THƯ

  Năm Canh Tuất, Công 71 tuổi. Từ ngày có lệnh cấm không được lấy tài sản của chùa mấy năm trước, đến ngày kinh tạng được rước về núi thì giới luật đã được dần dần tuân thủ trong giới tăng già ở nơi đây. Gia quyến tổng đốc họ Lý đều quy y, rồi các tăng sĩ và tội nhân được phóng thích. Mùa hạ năm đó, Công nhận được 2 bức thư của gia đình do Cổ Sơn chuyển tới. Thời gian 50 năm thoáng qua như trong chớp mắt. Nhân đó Công có thơ vịnh, trong có câu như: “Chỉ thử nhất sinh thanh bạch nghiệp” v.v. nghĩa là : suốt một đời chỉ làm cho trong sạch nghiệp . . .

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Nhất niệm từ bi vạn Phật hoan
  Lục độ tu thành chúng thánh nguyên
  Cửu phẩn liên hoa nghinh Diệu Tịnh
  Mãn luân minh nguyệt chiếu Công nham.

  Dịch:

  Một niệm từ bi vạn Phật vui
  Tu thành lục độ gốc các thánh
  Chín phẩm đón mừng ni Diệu Tịnh[21]
  Hang Công vằng vặc ánh trăng soi.

  _______________________

  [21] Diệu Tịnh: Sau khi thân phụ của hòa thượng Hư Vân mất, bà mẹ kế của Công xuất gia, pháp hiệu là Diệu Tịnh. Cả hai bà vợ của Công, bà họ Điền và bà họ Đàm, cũng đi theo mẹ chồng xuất gia.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:39 pm • 148. CÂY DẺ GIÀ NỞ HOA ƯU ĐÀM

  Đáp ứng lời cung thỉnh của tăng già và các tín đồ hộ trì Phật pháp, Vân Công giảng bộ kinh Lăng Nghiêm. Khi Công lên tòa thuyết giảng thì cây dẻ già ở trước sân chùa bỗng nở rộ mấy chục bông hoa ưu-bát-đàm, lớn bằng cái chậu, hình giống như hoa sen, mầu thì vàng ròng, nhụy tỏa hương, bên trong rổng rang tinh khiết. Hoa giữ hương sắc như vậy luôn trong mấy tháng, không bị tàn úa. Ai trông thấy cũng cho là chuyện lạ, chưa từng xảy ra.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lão thụ thông linh hiến diệu cung
  Trĩ đồng ngưỡng thủ vọng tiên hoa
  Tăng già hàm thuyết kỳ hoa thụy
  Đàn việt quy kính thắng bồ đề.

  Dịch:

  Cảm ứng cây già cống hiến thiêng
  Trẻ thơ ngóng cổ ngắm hoa tiên
  Tăng già xưng tán điềm hoa quý
  Thiện tín quy y hướng bồ đề.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:40 pm • 149. TIẾP NỐI TUỆ MẠNG TRUYỀN PHẬT GIỚI

  Năm tân hợi, Công 72 tuổi. Để vun trồng pháp khí, Công nghĩ tới việc đào tạo giới tăng sĩ trẻ. Xuân năm đó, Ngài truyền thọ Thiên Phật đại giới tại chùa Chúc Thánh. Các đệ tử cầu giới từ bốn phương đến đông nghẹt, tới cả ngàn người. Chiếu theo thứ lớp nghi lễ trong tăng sự, ba đại giới đàn sa di, tỳ kheo, và bồ tát cử hành trong 53 ngày và được thành tựu viên mãn. Các đệ tử cầu giới đều tín thọ phụng hành.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Chánh pháp trụ thế Phật vi sư
  Tượng mạt đương y mộc xoa thi
  Công tục tuệ mạng truyền bảo giới
  Ngô sài pháp thân quán khái thời.

  Dịch:

  Đức Phật là thầy thời chánh pháp.
  Đến đời tượng mạt nương thi la[22]
  Nối dòng tuệ mạng Công truyền giới
  Tưới gội pháp thân đại chúng nhờ.

  ____________________
  [22] Thi-la: phiên âm của tiến Phạn Sila, có nghĩa là giới luật. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 2:41 pm • 150. TIẾP NỐI TỔ ĐĂNG MỞ THIỀN THẤT

  Xét thấy tình trạng đạo chư Tổ suy vi, gia phong trong Tông môn thì lỏng lẻo, nên sau kỳ truyền giới, với dụng tâm đề xướng Thiền tông,Vân Công cho cử hành trong 49 ngày một khóa tu thiền. Khóa tu chú trọng về tọa hương, lên chánh điện, qua đường, giữ uy nghi nghiêm túc, tuân thủ quy ước chặt chẽ, theo ý nghĩa “giới sinh định, định phát sinh trí tuệ”, ngỏ hầu giữ đèn chư Tổ rạng chiếu, nước pháp của các bồ tát được thông dòng, mãi cho đến các đời mai sau.

  Kệ tán của hòa thượng Tuyên Hóa:

  Lăng Nghiêm đại định diệu tổng trì
  Tam ma thiền na vô sở ty
  Nhược vấn trực chỉ tây lai ý
  Cuồng tâm hiết xứ tức bồ đề.

  Dịch:

  Định Lăng Nghiêm tổng trì mầu nhiệm
  Tam muội thiền na khó nghĩ nghì
  Dám hỏi ý gì từ Tây lại
  Tâm cuồng ngừng tắt ấy bồ đề.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group