Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:10 am • 61. VĂN CÁT GIẶT GIŨ QUẦN ÁO DƠ

  Ngày 16, Văn Cát lấy quần áo bị dơ bẩn trong mấy ngày qua của Vân Công, đem giặt sạch cho Ngài thay rồi đưa một ly nước thuốc cho Ngài uống. Đến ngày 17 thì bệnh thuyên giảm. Ăn xong hai chén cháo kê vàng thấy mồ hôi toát ra, trong người cảm thấy nhẹ nhõm. Đến ngày 18 thì bệnh khỏi, Ngài ngỏ lời cám ơn: “Hai lần bệnh tình nguy ngập đều được tiên sinh cứu mạng, lòng này đội ơn khôn xiết!” Văn Cát đáp rằng chuyện đó nhỏ, không đáng kể.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đảm phẩn trừ uế địch phàm trần
  Đại trí nhược ngu bí độ nhân
  Dược thủy phục hậu tiến hoàng mễ
  Châu thân đại hãn cam lộ lâm

  Nghĩa là:

  Tẩy phân gột sạch mùi phàm tục
  Phương tiện cứu đời trí tựa ngu (1)
  Nước thuốc uống rồi ăn cháo nóng
  Mồ hôi tống thoát hưởng cam lồ
  (1) Trí tựa ngu: Từ ngữ này lấy trong câu của Lão Tử “Đại trí nhược ngu, đại xảo nhược chuyết. . .”(大智若愚,大巧若拙), dịch từng chữ là “bậc đại trí như người ngu si, người khéo léo như kẻ vụng về”, thường được mọi người dùng để nói đại ý rằng bậc tài trí xuất chúng không biểu lộ, phô trương ra bên ngoài. Đọc nguyên văn bài tán, chữ ‘Đại trí’ khéo nhắc chúng ta nghĩ tới bồ tát Đại Trí Văn Thù Sư lợi, ở đây đội lốt một người cùng khổ làm nghề hành khất có tên là Văn Cát.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:12 am • 62. BÁI HƯƠNG CÓ VĂN CÁT HỘ PHÁP

  Vân Công hỏi Văn Cát từ đâu lại. Văn đáp: “Từ Tràng An.” Ngài hỏi: “Rồi đi đâu?” Đáp: “Đi tới Ngũ Đài.” Ngài nói: “Tiếc là bệnh chưa khỏi hẳn, nếu không thì có thể đi chung với tiên sinh.” Văn Cát ngỏ ý: “Từ năm ngoái đến nay, sư phụ chẳng đi được bao nhiêu đường, vậy nay sư phụ khỏi cần lạy xuống nữa.”Ngài trả lời rằng bái hương đó chính là để báo ơn đức thâm sâu đối với cha mẹ, dù chết cũng không thay đổi ý nguyện. Văn Cát nói: “Khó thay! Không có ai như sư phụ. Thôi để Văn này mang hành lý giùm, còn sư phụ thì chuyên việc bái hương.” Ngài nói: “Được vậy thì công đức bái hương sẽ phân đôi, một nửa xin nguyện hồi hướng về tiên sinh.” Văn Cát đáp: “Chỉ là tiện đường đi thôi, sư phụ đừng làm vậy!”

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Dục báo cù lao lễ Ngũ Đài
  Nhất bệnh tái bệnh độ nhị tai
  Hạnh nhi Diệu Cát thí cam lồ
  Tử hựu phục tô mãn nguyện hoài.

  Nghĩa là:

  Báo đáp cù lao bái Ngũ Đài
  Hai lần cứu độ bệnh tiêu tai
  Cam lồ tưới mát nhờ Diệu Cát
  Tưởng chết hoàn sinh dạ cảm hoài

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:14 am

 • 63. HÀNH TRANG CÓ NGƯỜI MANG GIÙM ĐI MAU GẤP BỘI


  Ngày 19, Vân Công lên đường bái hương, tuy còn mang bệnh. Từ ngày đó hành lý và cơm nước đều do Văn cát lo liệu nên liền đó Ngài cũng bặt hết vọng niệm, trong tâm chỉ còn lại là chân. Bệnh khỏi thì sức lực trở lại. Từ sáng đến tối bái hương, tính ra đi được bốn mươi lăm dặm đường, rồi ngày ngày chỉ biết tham bái, không hay không biết tới chuyện gì khác, mệt nhọc hay cực khổ cũng không cảm thấy. Đến cuối tháng 3 thì đến huyện Thái Cốc, nơi chùa Ly Tướng, có điều, tứ tướng bỗng nhiên không!

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý
  Tư dục đoạn tận chân phước điền
  Nhân ngã song vong chân bình đẳng
  Lao khổ quân không chân nguyện vương

  Nghĩa là:

  Tâm dừng niệm bặt chân phú quý
  Tham dục diệt trừ chân ruộng phước
  Ta, người đều quên chân bình đẳng
  Lao khổ đều không chân vua nguyện.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:15 am • 64. CHÂN THỰC LÌA TƯỚNG KHI CHIA TAY TẠI CHÙA LY TƯỚNG

  Vân công vào chùa gặp sư tri khách. Vị này nhìn Văn Cát hỏi Ngài: “Người này là thế nào?” Ngài bèn nói cho biết về Văn Cát thì vị tri khách liền lên giọng gay gắt, nào là ngài không hiểu thời vụ, đói kém như thế này mà còn đi triều bái núi nào đây, nào là làm quan tước gì mà lại có kẻ hầu hạ và rằng ở đây không cho khách tục ở. Ngài tính đi nơi khác. Vị tri khách nói: “Ai bảo Thầy đến đây!” Văn Cát nói: “Văn này đi khỏi thì chẳng bao lâu nữa sẽ có người mang hành lý của sư phụ lên núi trước.” Nói rồi Văn Cát ra đi.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Bất đạt thời vụ triều thậm sơn
  Thử địa bất quải tục nhân đơn
  Văn Cát đương hạ Ly Tướng khứ
  Bất cửu hữu nhân tống thượng tiền

  Nghĩa là:

  Thời vụ ngu ngơ bái núi nào?
  Nhà chùa chẳng chứa tục gia đâu!
  Nghe xong Văn Cát dời Ly Tướng
  Hành lý có người thay Cát lo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:16 am

 • 65. DƯỚI TRĂNG BÁI HƯƠNG TÌM VĂN CÁT


  Khi Văn Cát đi khỏi, sư tri khách đổi ngay sắc mặt, dẫn Vân Công tới chỗ “bục nằm”(1), làm nơi cho ngài tá túc rồi ân cần tiếp đón, rót trà, mời ăn mì, nhưng Ngài thì chỉ nghĩ tới Văn Cát nên cáo từ ra đi. Ngài tới khắp các quán trọ để tìm, nhưng chẳng kiếm ra tông tích của Văn Cát. Thời gian nhằm ngày 18 tháng 4, đêm xuống, trăng sáng tựa như ban ngày. Bởi ý muốn bắt kịp Văn Cát nên bước lễ lạy cũng gấp rút thành thử Ngài lên cơn sốt nóng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tiền cứ hậu cung ma tính thiên
  Tuy lưu cửu vị diệc duyên san
  Nhất tâm truy cản Văn Cát bạn
  Nguyệt hạ bái hương khẩn sách tiên.

  Nghĩa là:

  Trước lạnh sau nồng khéo đổi nhan
  Ân cần mời mọc ấy do tham
  Một lòng chỉ biết tìm Văn Cát
  Lễ lạy dưới trăng dáng vội vàng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:18 am • 66. KHI CỰ TUYỆT, KHI HOAN NGHÊNH

  Máu trong mũi của Ngài cứ chảy ra hoài. Ngày 20 thì tới chùa Bạch Vân tại Hoàng Thổ. Sư tri khách trông thấy miệng Ngài chảy máu nên không cho tạm trú. Ngày 21, đến thị trấn Đại Nguyên, vào chùa Cực Lạc, cũng lại bị nhiều lời trách mắng, nên không tá túc tại đây. Ngày 22, ra khỏi thị trấn thì gặp một vị tăng trẻ hiệu Văn Hiền, được vị này đặc biệt nghinh đón, rất là thành khẩn và cung kính. Ngài ở lại 10 ngày tại đây.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nhất phiên hàn lãnh nhất phiên xuân
  Phương thọ bạch nhãn ngộ thùy thanh
  Cự lưu hoan nghênh Công thân lịch
  Thí vấn động tâm bất động tâm.

  Lược dịch:

  Qua tiết đông thời nắng ấm xuân
  Hết hồi khinh rẻ, đến ân cần
  Chào mời, cự tuyệt Công từng trải
  Dám hỏi trong còn chút động tâm?

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:19 am • 67. TIỄN CHÂN MƯỜI DẶM ĐƯỜNG.
  GIÃ TỪ TRONG LUYẾN TIẾC


  Văn Hiền tặng Ngài quần áo vật dụng và tiền lộ phí, nhưng Ngài không nhận. Ngày lên đường, sư mang giùm hành lý và tiễn chân Ngài 10 dặm đường, đến khi chia tay thì không cầm được giọt lệ. Hôm đó là ngày mồng 1 tháng 5, Ngài đi về hướng Hân Châu. Ngạn ngữ có câu: “Hữu đạo nhân nhân thân, hữu đức xứ xứ tôn”, đại ý nói rằng đối với người có đạo, mọi người thích được gần gũi; nơi nào có đức nơi đó được tôn quý. Đại sư Văn Hiền cố giữ Ngài ở lại lâu hơn mà không được, càng thấy rõ hạnh nguyện của Vân Công là không thay đổi.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tu đạo nguyên lai bất luyến tình
  Đạm nhiên vô vị bạch thủy tâm
  Vạn vật tĩnh quan giai tự đắc
  Tứ thời giai hứng dữ nhân đồng [1]

  Phỏng dịch:

  Người tu vốn chẳng luyến tình nồng
  Nhạt nhẽo như tuồng nước trắng trong
  Vạn vật tĩnh tâm coi đắc ý
  Bốn mùa tùy hứng với người đồng.

  ___________________

  [1] Hai câu cuối trong bài tán (萬物靜觀皆自得,四時佳興與人同) là 2 câu trích trong bài Ngẫu Thành của Trình Hạo, một thi gia, đồng thời cũng là nhà Lý học nổi tiếng đời Tống, đại ý nói rằng nếu lấy tâm tĩnh lặng để nhận thức thì vạn sự vạn vật hiện ra trước mắt chúng ta hết sức tự nhiên, không gò bó, không có gì là khúc mắc trong tâm ý. Từ ngữ “tự đắc”được hiểu theo nghĩa đó. Còn như bốn mùa với cảnh sắc đổi thay thì vẻ đẹp của chúng cũng được tâm người lãnh hội mà không hề có sự ngăn ngại. Tuy nhiên, mấu chốt trong hai câu trên là ở trong chữ “tĩnh” và điều cốt yếu là giữ được tâm tĩnh lặng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:21 am • 68. MỘT QUAN CHỨC
  NHẬN CHỞ GIÙM HÀNH LÝ


  Một hôm, vào lúc sáng sớm Vân Công đương bái hương trên đường thì đàng sau lưng có một chiếc xe ngựa đi tới, nhưng xe đi chậm chạp không chịu vượt lên. Thấy vậy Ngài mới né tránh qua một bên thì viên quan xuống xe hỏi Ngài: “Đại sư làm gì trên đường vậy!” Ngài cho biết nguyên do. Viên quan chức này cũng là người quê quán vùng tỉnh Tương nên câu chuyện trao đổi rất hợp. Quan chức này cho hay ông hiện cư trú tại chùa Bạch vân ở Nga Khẩu, cũng nằm trên đường đi tới Ngũ Đài sơn nên ông đề nghị để ông chở hành lý của Ngài đi trước. Vân Công đồng ý, ngỏ lời cảm ơn sau đó lên đường.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tương tỉnh quan nhân thức đại đức
  Nguyện tống y đan Bạch Vân cư
  Tòng thử khinh tiện hướng tiền bái
  Hồng nguyện tương toại sướng tâm hoài.

  Dịch nghĩa:

  Viên quan gặp gỡ người quê quán
  Hành lý chở giùm đến Bạch Vân
  Nhẹ gánh từ đây Công lễ lạy
  Sớm tròn nguyện lớn dạ hân hoan.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:22 am • 69. TẠI BẠCH VÂN,
  VỊ CHỈ HUY DOANH TRẠI NGHÊNH TIẾP


  Vân Công bái hương không trễ nải. Tới giữa tháng 5 thì đến chùa Bạch Vân. Người chở giùm hành lý của Ngài chính là vị võ quan hiện cai quản doanh trại. Vị này mời Ngài vào bản doanh, rất mực hậu đãi Ngài. Ở đấy nghỉ ngơi ba ngày thì Ngài cáo biệt. Khi lên đường, vị quan cúng dường tiền lộ phí và vật dụng nhưng Ngài không nhận. Vị này bèn sai người mang các hành lý của Ngài lên núi trước, còn Ngài thì cứ ba bước một lạy như cũ.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tam bộ nhất bái thủy chí chung
  Vạn khổ thiên tân thu phục đông
  Tam niên hữu thành công quả mãn
  Vạn hạnh tề tu biến đại trung.

  Dịch:

  Ba bước một lạy thủy như chung
  Cay đắng gian truân thu lại đông
  Công quả ba năm hầu thành tựu
  Gồm tu vạn hạnh tỏa không trung.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:24 am • 70. DÂNG HƯƠNG CÁC THÁNH TÍCH CỔ

  Vân Công lễ chùa Bạch Vân rồi khởi hành bái hương lên núi. Ngài qua các động Bí Ma, Sư Tử và động Long, đều là những kỳ tích trên núi Khuê Phong, phong cảnh tuyệt vời, không thể kể xiết. Ngài chuyên chú vào việc lễ lạy nên không có thời gian để thưởng thức. Cuối tháng 5 thì tới chùa Hiển Thông. Hành lý của Ngài thì đã được các binh sĩ mang lên và nay họ xuống núi. Ngài trú tại đây và có dịp dâng hương tại các chùa trong vùng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Khuê Phong cận khao Bí Ma nham
  Sư Tử oa tàng sư tử hiền
  Long động tương truyền ẩn long mẫu
  Ngũ Đài danh thắng thuyết bất hoàn.

  Dịch:

  Tựa núi Khuê Phong Bí Ma động
  Trong hang Sư Tử, sư tử hiền
  Truyền thuyết động Long ẩn rồng mẹ
  Ngũ Đài thắng cảnh kể khôn cùng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:26 am • 71. VĂN CÁT LÀ HÓA THÂN CỦA BỒ TÁT VĂN THÙ


  Gặp bất cứ ai, Vân Công đều hỏi Văn cát ở đâu, nhưng chẳng người nào biết Văn Cát là ai. Về sau gặp một vị tăng lớn tuổi nhưng vị này cũng chẳng biết gì hơn. Tới khi nghe kể lại sự tình Ngài gặp Văn Cát ra sao, vị lão tăng mới cho hay rằng: “Theo như lời đại đức nói thì người có tên Văn Cát chính là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù đó!” Nghe xong câu chuyện, Vân Công như người tỉnh mộng, bèn một dạ chí thành lễ tạ Bồ Tát.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Văn Thù hóa thân tức Văn Cát
  Tương xử tam nguyệt cánh bất thức
  Nhược phi kim nhật lão tăng chỉ
  Kỷ hồ kỷ hồ giao tý thất.

  Dịch:

  Văn thù hóa thân tức Văn Cát
  Ba tháng chẳng hề biết ất giáp
  Ví thử lão tăng không cho hay
  Cơ hồ chẳng biết có bồ tát.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:27 am • 72. HƯỚNG TỚI ĐÔNG ĐÀI BÁI HƯƠNG

  Ngày 22 Vân Công lại bắt đầu bái hương. Lễ lạy trong 2 ngày thì tới đỉnh Đông Đài. Ban đêm trăng sao sáng tỏ. Ngài vào thạch thất (nhà đục sâu trong vách núi), sớm tối dâng hương lễ tụng và ngồi tham thiền trong 7 ngày. Trong thời gian tại Đông Đài, Ngài cảm thấy thân tâm thư thái, lòng nhân từ bừng phát, ý chí càng thêm kiên cố, xưa rày chưa từng có tâm trạng như vậy. Công phu đến chỗ tĩnh lự tương ưng, thần chí trong sáng, sâu thẳm vắng lặng (diệu trạm minh triệt), bỗng ngộ được gốc nguồn.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đông phương A-Súc bộ Kim Cang
  Thanh Long cổ Phật đại đạo tràng
  Dược xoa tướng quân thời a hộ
  Tiêu tai diên thọ tăng cát tường.

  Dịch:

  Phương đông A Súc bộ Kim Cang
  Cổ Phật Thanh Long đại đạo tràng
  Tướng quân dược xoa thần hộ pháp
  Tai qua tăng thọ thêm cát tường.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:29 am • 73. LẠI BÁI HƯƠNG CẢ BỐN ĐỈNH CỦA NGŨ ĐÀI SƠN  Vân Công xuống núi và dâng hương trong hang Na-la-diên. Lương thực mang theo đã hết. Ngày mồng một tháng sáu Ngài trở về chùa Hiển Thông. Ngày mồng hai Ngài bái hương đến đỉnh Hoa Nghiêm rồi ở lại qua đêm. Ngày mồng ba bái hương Bắc Đài, qua đêm tại Trung Đài. Ngày mồng bốn bái hương Tây Đài và qua đêm tại đây. Ngày mồng năm trở về chùa Hiển Thông. Ngày mồng bảy Ngài bái hương Nam Đài và tham thiền bảy ngày tại đây, công phu cảm thấy tăng tiến.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nam phương Phật Đà Bộ Bảo Sanh
  Trung phương Phật Bộ Già-Na Tôn
  Tây phương Di-Đà Liên Hoa chủ
  Bắc phương Yết Ma Pháp Vương thân.

  Dịch:

  Nam phương bộ có Phật Bảo Sanh
  Trung phương Như Lai Phật Già Na
  Tây phương giáo chủ Di-Đà Phật
  Bắc phương Pháp Vương tức Yết Ma.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:30 am • 74. ĐẠI PHẬT HỘI TẠI NGŨ ĐÀI SƠN  Ngày 15, Ngài trở về chùa để tham dự Đại Phật Hội tháng 6. Hành trình bái hương ròng rã trong ba năm, với tâm nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ được siêu độ, đến nay coi như đã xong. Ngoại trừ những lúc bệnh tật, hay vì thời tiết gió mưa ngăn trở, Ngài luôn luôn giữ được chánh niệm. Ngài lễ lạy, gian nan ráng chịu đến tận cùng. Qua cảnh ngộ mà nghiệm được tâm mình. Càng khổ thì tâm càng an. Ngài mới hiểu thấu câu nói của cổ nhân : “ Bớt một phần tập khí, thêm một phần sáng suốt. Nhẫn mười phần phiền não, chứng được quả Bồ Đề.”

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Tiêu nhất phân tập nhất phân minh
  Nhẫn thập phân não chứng thập phân
  Thử trung thể nghiệm chân tiêu tức
  Đoan nghê tại ngã bất tại nhân.

  Dịch:

  Tập khí tiêu một, thêm sáng một
  Nhẫn mười phiền não, ắt chứng mười
  Từ trong thể nghiệm là chân thực
  Phát khởi tự ta chẳng cậy người.


 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:31 am • 75. TRÊN ĐỈNH ĐẠI LOA LỄ ĐÈN TRÍ HUỆ  Ngài leo lên đỉnh núi Đại loa để lạy đèn trí huệ. Đêm đầu tiên thì chưa thấy dấu hiệu gì. Đêm thứ hai, nhìn về phía đỉnh núi Bắc Đài thì thấy có một quả cầu lửa bay lên rồi hạ xuống Trung Đài, đồng thời phân thành một số hơn mười quả cầu lửa, to nhỏ khác nhau. Đêm thứ ba, nhìn về hướng Trung Đài, Ngài thấy có ba quả cầu lửa, bay lên bay xuống. Còn xung quanh đỉnh Bắc Đài, cũng thấy bốn năm nhóm cầu lửa, to nhỏ không đều, lên xuống vờn bay qua lại với nhau.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đại Loa đỉnh bái trí huệ đăng
  Nhân giai lai thử vấn tiền trình
  Sơ vô sở kiến cửu tắc hiện
  Duy hữu đại tiểu các bất đồng.

  Dịch:

  Đỉnh Đại Loa lễ đèn trí huệ
  Người tục lên đây may rủi cầu
  Đêm đầu chẳng thấy đêm sau hiện
  To nhỏ mỗi đèn chẳng giống nhau.Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group