Hư Vân Hòa Thượng họa truyện

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:32 am

 • 76. LỄ TẠ BỒ TÁT VĂN THÙ VÀ XUỐNG NÚI


  Ngài dâng hương tất cả các Đài đầy đủ, lời nguyện bái hương đã thực hiện xong, trong lòng thấy hoan hỷ. Đối với các thắng cảnh, Ngài không chú tâm. Ngày 10 tháng 7, xuống núi, Ngài lạy tạ bồ tát Văn Thù Sư Lợi và xin cáo từ ra đi. Từ đỉnh Hoa Nghiêm, Ngài khởi hành nhắm theo phương bắc. Khi quay đầu ngắm lại thánh địa Thanh Lương [2], Ngài chứng kiến bồ tát Văn Thù phóng quang, thị hiện thành một tòa núi tuyết thiên thu, cao ngàn trượng, đẹp tuyệt vời!

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Bái tạ bồ tát hạ Thanh Lương
  Chiêm ngưỡng thánh cảnh bộ bàng hoàng
  Thạch kiều hoành tỏa thiên nhiên diệu
  Lâu các huyền không tạo hóa lương.

  Dịch:

  Tạ ơn bồ tát biệt Thanh Lương
  Chiêm ngưỡng đất thiêng dạ bàng hoàng
  Cầu đá bắc ngang công tạo hóa
  Cheo leo điện miếu khoảng không gian.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:34 am • 77. ĐẾN BẮC NHẠC TRIỀU BÁI DANH SƠN  Vân Công đi đến Đại Doanh phía nam huyện Hồn Nguyên để triều bái Bắc Nhạc, tức núi Hằng Sơn. Qua đèo Hổ Phong, Ngài thấy có phiến đá khắc chữ : “Ngọn Núi Bậc Nhất Phương Bắc”. Tới ngôi chùa, tại đây đường đi lên là những bậc đá để leo lên cao, tựa hồ leo tới tận trời xanh ; lại có một khu gồm lô nhô những phiến đá bài vị khổng lồ. Ngài tiến hương xong thì xuống núi. Hằng Sơn chính là một danh sơn trong nhóm Ngũ Nhạc, rất nổi tiếng không những tại Trung Hoa, mà các nơi khác trên thế giới đều nghe danh và người ta thường tới đó thăm viếng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Bắc Nhạc Hằng Sơn thế tri danh
  Công diệc chí thử triều thánh tôn
  Vân cấp tháp thiên chân kỳ tích
  Khung bi sâm lập thái kinh nhân.

  Dịch:

  Hằng Sơn Bắc Nhạc tiếng xa đồn
  Triều bái Vân Công đến tham quan
  Bậc đá leo mây cao chót vót
  Khổng lồ bài vị quả kinh hồn.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:36 am • 78. TRỞ VỀ HƯƠNG SƠN Ở LẠI QUA NĂM SAU  Khi đi tới phủ Bình Dương, Ngài đến thăm các động tiên Nam và Bắc, đồng thời thăm miếu thờ vua Nghiêu ở phía Nam thành phố. Đến thôn Lư tại Bồ Châu, Ngài viếng miếu thờ Quan Công. Kế đó Ngài vượt sông Hoàng Hà, qua đèo Đồng Quan, đến Hoa Âm thuộc địa phận tỉnh Thiểm Tây. Tại đây Ngài tiến hương các chùa miếu núi Tây Nhạc, rồi qua các rặng núi dài, hẽm núi sâu, đến thăm Lão Quân Lê Câu (1). Vốn ngưỡng mộ Bá Di, Thúc tề, Ngài viếng Thủ Dương. Đến Hương Sơn Ngài thăm mộ vua Trang Vương. Vào Cam Túc Ngài viếng thăm núi Không Động, rồi lại trở về Hương Sơn và ở tại đây qua năm.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nghiêu Thuấn tập nhượng truyền vạn cổ
  Quan Trương nghĩa khí chiếu thiên thu
  Di Tề liêm khiết dân xưng tụng
  Hương Sơn Trang Vương nhiệm ngao du.

  Dịch:

  Truyền hiền Nghiêu Thuấn thưở xa xưa
  Nghĩa khí Quan Trương gương vạn thu
  Liêm khiết Di Tề đời tán thán
  Hương Sơn vua Sở thỏa ngao du (2).

  ___________________

  [1]. Lão Quân Lê Câu: Tên một thắng cảnh tại vùng Tây Nhạc (núi Hoa Sơn). Đó là một thủy đạo dưới đáy của một hẽm núi (gorge) hẹp, cao sâu, rất là hiểm trở. Tương truyền thắng cảnh hùng vĩ này chỉ là vết tích còn lại của một luống cày mà năm xưa con trâu xanh của Thái Thượng Lão Quân đã cày trong một đêm. Bởi vậy người ta đặt tên địa danh này là “Luống cày của Lão Quân”.
  [2]. Vua Sở: chỉ vua Trang Vương.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:38 am • 79. LỄ CÁC THÁP CỦA CHƯ TỔ TẠI TRÀNG AN  Vân Công, năm đó là 46 tuổi. Ngài đi về phía Tây qua đèo Đại Khánh tới Hàm Dương, nhân đó thăm chỗ cây lê ngọt của Triệu Bá (Triệu Bá Cam Đường) [3]. Đến Trường An, nơi đây thành quách nguy nga, Ngài đi vào thành viếng thăm chùa Từ Ân, chiêm bái tháp Đại Nhạn, thăm chùa Hoa Nghiêm rồi lễ các tháp thờ hòa thượng Đỗ Thuận và quốc sư Thanh Lương. Tại các chùa Ngưu Đầu, Hưng Quốc, Ngài lễ tháp pháp sư Huyền Trang. Ngài đi thăm Chung Nam và Bạch Thủy Lãng nơi ẩn dật của hai vị thánh tăng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Trường An cổ tích quan bất tận
  Tự viện phù đồ tháp vưu đa
  Chung Nam hựu hữu đông Ngũ Đài
  Hưởng Cổ Pha thượng niệm nam mô.

  Dịch:

  Di tích Trường An khôn kể xiết
  Tháp, chùa, tự viện lại càng đông
  Chung Nam Ngũ Đài Đông nối tiếp
  Hưởng Cổ Pha [4] còn niệm nam mô.

  _____________________

  [3] Triệu Bá Cam Đường: Triệu Bá là một vị quan có tiếng là nhân đức, đời nhà Châu. Triệu Bá Cam Đường (甘棠, cây cam đường, một loại cây lê ngọt) là địa danh, chỗ cây lê, nơi Triệu Bá năm xưa ngồi phân xử việc quan, nhân khi đi ra ngoài thăm dân.
  [4] Hưởng Cổ Pha: Dịch nghĩa là “sườn núi vọng lại tiếng chuông”. Bởi đặc tính này nên người đời lấy dó đặt tên cho địa điểm kể trên.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:39 am • 80. LỀU CỎ LỚN TRÊN NÚI CHUNG NAM

  Tới Ngũ Đài, Ngài viếng Ngân Động Tử của Ngũ Tổ Diêu. Tại Nam Ngũ Đài Ngài gặp các vị tôn túc Giác Lãng, Dã Khai, Pháp Nhẫn, Thể An, Pháp Tánh. Các vị này dựng lều cỏ trên núi và mời Ngài ở lại cùng tu chung. Sư Pháp Nhẫn thì trú tại một nơi kêu là Lão Hổ Oa [5], sư Dã Khai tại Thuyên Long Xuân [6], sư Pháp Tánh trú trong động Tương Tử, còn Ngài cùng các vị Giác Lãng, Thể An thì trú tại lều cỏ. Có lần Ngài trông thấy sao chổi bay qua.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đương đại cao tăng ẩn Chung Nam
  Giác Lãng Dã Khai ích Thể An
  Pháp Nhẫn Pháp Tánh chư thượng tọa
  Vân Công viễn lai cận Ngũ hiền.

  Dịch:

  Đương thời tôn túc ẩn Chung Nam
  Giác Lãng, Dã Khai với Thể An
  Pháp Nhẫn, Pháp Tánh thành năm vị
  Vân Công xa đến bạn ngũ hiền.

  _____________________

  [5] Lão Hổ Oa: dịch nghĩa là cái ổ, cái sào huyệt của con hổ.
  [6] Thuyên Long Xuân: dịch nghĩa là cây xuân nhốt con rồng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:41 am • 81. ĐƯỜNG VÀO ĐẤT THỤC GẬP GHỀNH KHÓ ĐI  Trong hai năm ất dậu và bính tuất, Vân Công trụ tại núi Chung Nam. Năm đinh hợi, Ngài 48 tuổi, lúc đó xuống núi nhằm vào tháng hai. Ngài viếng thăm chùa Hoàng Dụ, qua núi Hậu An lễ tháp Tổ Đạo Tuyên, tại chùa Thảo Đường lễ đạo tràng của pháp sư Cưu-ma-la-thập. Ngài lại viếng thăm các chùa Nhị Bản và Đại Bản, rồi chùa Bát Vu. Kế đó Ngài đi tới huyện Tân Đô, ở phía nam Quảng Hán. Ngài đến chùa Bảo Quang và trú tại đây qua năm. Hồi đó, đi đâu Ngài cũng chỉ có ba tấm y và một bình bát làm vật tùy thân, hết sức đơn giản.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Đại Long Trì đỉnh thủy phân lưu
  Thái Bạch sơn cao bách bát do
  Kiếm Các sạn đạo kỳ khu lộ
  Nhất phu thủ quan vạn tướng nan

  Dịch:

  Nước phân dòng chảy đỉnh Long hồ [7]
  Thái Bạch [8] cao trăm lẻ tám do [9]
  Sạn đạo [10] hiểm nghèo qua Kiếm Các
  Một phu chặn ải vạn tướng thua.
  _________________

  [7] Tức hồ Đại Long.
  [8] Tức núi Thái Bạch
  [9] Do: Chỉ “do tuần”, tiếng Phạn là Yojana, một đơn vị đo đường, tương đương với 40, 30, có chỗ nói 16 hay 12 dặm .
  [10] Sạn đạo: Những chỗ núi non hiểm trở, người ta lấy cây tựa vào vách đá và bắc ngang làm đường đi, gọi là sạn đạo.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:43 am • 82. CÁC THẮNG CẢNH VÀ CÁC CHÙA CỔ TẠI TỨ XUYÊN

  Năm mậu tuất Vân Công 49 tuổi. Tháng giêng năm đó, Ngài lên đường từ chùa Bảo Quang, đi vào Thành Đô, lễ viện Văn Thù tại chùa Chiêu Giác, lễ chùa Thảo Đường, cung Thanh Dương. Ngài qua Hoa Dương rồi đi về nam, vào huyện Nga Mi. Đến chân núi Nga Mi, Ngài viếng chùa Hổ Phục, thăm động Cửu Lão (nơi Triệu Công Minh tu). Ngày ngày Ngài ngao du non nước, ngắm cảnh mà tâm lắng trong.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thành Đô danh thắng Nga Mi sơn
  Phổ Hiền đại sĩ độ càn khôn
  Huyền đàn hắc hổ uy phong lẫm
  Lục nha bạch tượng pháp ngữ truyền

  Dịch:

  Núi Nga Mi, Thành Đô thắng cảnh
  Độ khắp càn khôn hạnh Phổ Hiền
  Hắc Hổ Huyền Đàn [11] coi dữ tướng
  Sáu ngà voi trắng pháp mầu truyền [12].
  ________________

  [11] Hắc Hổ Huyền Đàn: Hay Triệu Huyền Đàn là chỉ Triệu Công Minh. Theo truyền thuyết đây là một vị tiên đời Tần, đắc đạo, được Ngọc Hoàng phong làm Huyền Đàn nguyên soái. Người đời tạc tượng thờ, với hình dung dữ dằn, mặt đen, cưỡi con hổ đen, nên còn gọi là Hắc Hổ Huyền Đàn.
  [12] Voi trắng sáu ngà: Chùa Vạn Niên trên núi Nga Mi có pho tượng đồng nổi tiếng là tượng bồ tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng sáu ngà.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:44 am • 83. TRIỀU BÁI KIM ĐỈNH TRÊN NÚI NGA MI

  Ngài leo núi Nga Mi, lên Kim Đỉnh. Dâng hương xong, đến tối ngắm cảnh hào quang Phật. Hàng vạn ngọn đèn tựa như các vì sao trên trời qui tụ lại. Cảnh tượng đẹp vô cùng không sao kể xiết! Ngài tham vấn Thượng nhân Ứng Chân tại chùa Bảo Quang rồi trú tại chùa trong mười ngày. Ngài viếng chùa Vạn Niên, lễ điện Tỳ Lô Giá Na. Kế đó, Ngài xuống núi, đi Nhã Châu, qua Vinh Huyện đến Lô Định. Qua khỏi nơi này là tới chỗ biên giới của Tứ Xuyên.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nga Mi Kim Đỉnh khán Phật Quang
  Vạn chản minh đăng tận quang mang
  Phật pháp vô biên nan tư nghị
  Bồ tát hữu cảm dị thương lường.

  Dịch:

  Kim Đỉnh Nga Mi ngắm Phật quang
  Muôn ngàn đèn sáng tựa sao băng
  Pháp Phật bao la đâu dễ biết
  Cảm thông bồ tát dễ nên chăng.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:45 am • 84. CẦU DÂY SẮT BẮC NGANG ĐẠI ĐỘ HÀ  Tháng 5 Ngài qua sông Lô. Tại Nhã An, muốn vượt Đại Độ Hà phải qua cầu Lô Định, một cây cầu mắc vào dây sắt, ròng qua sông. Cầu dài trên 30 trượng. Mỗi lần người ta bước chân qua thì cầu tròng trành rung động, nên qua lại phải e dè thận trọng. Ngài đi nhắm hướng tây, qua những địa danh như Đả Tiễn Lô, Lý Đường, Ba Đường, rồi đi về phía bắc đến Sát Mộc Đa, qua phía tây đến Thạc Đốc, A Lan Đa rồi đến Lạp Lý. Dân ở đây có người Hán, Tạng, Mông và những bộ tộc người Mán, Dao, Đồng.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Lý Đường Cống Cát hữu thần sơn
  Lạt Ma thánh địa đại tương truyền
  Các tộc đa phụng Lạt Ma giáo
  Chí thành công dưỡng lễ bái tham.

  Dịch:

  Lý Đường Cống Cát núi non thiêng
  Thánh địa Lạt Ma lũy thế truyền
  Đạo Lạt Ma nơi đây thịnh đạt
  Tín đồ lễ bái công phu chuyên.

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:47 am • 85. ĐIỆN POTALA Ở TÂY TẠNG

  Vân Công qua biên giới vào đất Tây Tạng. Ngài qua sông Ô Tô rồi vượt sông Lạt Xá (Lhasa). Lạt Xá vừa là thủ đô hành chánh vừa là trung tâm tôn giáo của Tây Tạng. Phía tây bắc là núi Potala, có cung điện Potala cao 13 tầng, tựa vào núi. Điện đường được trang nghiêm bằng vàng và ngọc bích, trông rất đẹp mắt, trong có kê giường pháp tọa của vị Đạt Lai Lạt Ma. Các tăng lạt ma thì vào khoảng hai chục ngàn người và tu viện lớn là Cát Nhĩ, Biệt Bạng, Sắc Lạp.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Phật giáo Mật tông hiệu Lạt Ma
  Chuyên trì mật chú thượng sư gia
  Hô Đồ Khắc Đồ pháp vương chủ
  Đạt Lai, Ban Thiền chánh giáo hóa.

  Dịch:

  Phật giáo Mật tông đạo Lạt Ma
  Chuyên trì mật chú đạo sư ban
  Hóa thân Hoạt Phật [13] là vua pháp
  Đạt Lai, Ban Thiền giáo hóa dân.
  ________________

  [13] Hóa thân Hoạt Phật: Dịch nghĩa của Hô Đồ Khắc Đồ, từ tiếng Mông Cổ là Khutukutu, tiếng Tây Tạng là Sprul-Sku và thông dụng là chữ Tulku trong tiếng Anh (Phật Quang Từ Điển).

 • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:48 am • 86. VƯỢT RẶNG HY MÃ LẠP SƠN

  Năm kỷ sửu, Vân Công 50 tuổi. Ngài không muốn ở lại Tây Tạng, nên qua xuân Ngài lên đường, đi về phía Nam. Qua Lạp Cát, Á Đông, Bất Đan (Bhutan), vượt qua núi non trùng điệp, những đỉnh cao hiểm trở, hoặc có tên là Thông Lĩnh, hoặc còn gọi là Tuyết Sơn. Đối cảnh, Vân Công có mấy vần thơ sau:

  Hà vật hoành thiên tế
  Tình không nhập vọng trung
  Giá ban ngân thế giới
  Vô dị ngọc linh lung.

  Dịch:

  Rặng dài nơi xa tít
  Trời trong rõ nét ngang
  Một cõi thuần mầu bạc
  Như ngọc ánh long lanh.

  Ngài đi đến thị trấn Dương Phủ, triều bái các thánh tích xưa rồi du hành qua Bengal.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

  Hi Mã Lạp Nhã đại Tuyết Sơn
  Thế giới đệ nhất cao súc thiên
  Thám hiểm chuyên gia nan khuy trắc
  Bất tư nghị cảnh ẩn kim tiên.

  Dịch:

  Hy Mã Lạp Sơn đây núi tuyết
  Nổi danh cao nhất chọc trời xanh
  Chuyên gia thám hiểm nào hay biết
  Tiên ẩn nơi nào chốn u linh. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:50 am • 87. TRIỀU BÁI TÒA THÁP VÀNG TẠI NGƯỠNG QUANG[14]

  Vân Công qua đảo Tích Lan chiêm bái các thánh tích và sau đó lại đáp tàu thủy tới Miến Điện. Tại đây, Ngài thăm viếng tòa Tháp Vàng, một thánh địa lớn, rất quan trọng đối với lịch sử Phật Giáo, nên tín đồ các nơi trên thế giới đều nghe danh và tới nơi đây chiêm bái. Ngài đến thăm Cát-Đế-Lợi tại Ma-La-Miến, ở đây có một khối đá lớn kỳ dị và theo truyền thuyết thì chính tay ngài Mục Kiền Liên đã đặt nó ở chỗ này.
  Rất đông tín đồ tới đây dâng hương.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa :

  Ngưỡng Quang thế xưng Phật Giáo quốc
  Nguy nguy kim tháp xúc bích không
  Các quốc giáo đồ tề đảnh lễ
  Hương hoa cung dưỡng bái Đại Hùng.

  Dịch:

  Ngưỡng Quang vốn xưng nước Phật giáo
  Tháp vàng cao vút chín tầng không
  Thiện tín khắp nơi về đảnh lễ
  Hương hoa cung dưỡng đấng Đại Hùng.

  _____________________

  [14] Ngưỡng Quang: tức Rangoon, nay là Yangon, thủ đô nước Miến Điện. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:51 am • 88. SÓNG BẠC NHỊ HẢI, MỘT KỲ QUAN

  Tháng 7, Vân Công lên đường về nước. Từ Lạp Tuất vượt đèo Hán Long, tức biên giới tỉnh Vân Nam, Ngài đi qua Miễn Ninh, Long Lăng, Cảnh Đông, Mông Hóa rồi qua cửa Triệu Châu, đến phủ Đại Lý. Tại đây, Ngài thăm hồ Nhị Hải, ngắm cảnh sóng bạc. Từ xa cách nhiều dặm đường đã nghe tiếng sóng gầm. Đúng là một kỳ quan! Trông ra giống như những con rồng mầu bạc, cuồn cuộn rượt theo những đợt sóng nhấp nhô, như nhẩy múa, lúc ẩn lúc hiện, vẽ ra một cảnh tượng thật kỳ diệu.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Nhị Hải ngân đào tạo hóa vi
  Sơn xuyên chung linh diễn huyền cơ
  Đối cảnh quán tâm tâm bất đắc
  Siêu nhiên giải thoát đại tự tại.

  Dịch:

  Sóng bạc Nhị Hải khéo vẽ nên
  Núi sông hun đúc cảnh diệu huyền
  Đối cảnh quán tâm tâm vắng lặng
  Tự do tự tại vẻ an nhiên. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:55 am

 • 89. TẠI NÚI KÊ TÚC, LỄ TÔN GIẢ CA DIẾP
  Vân Công đi thẳng lên điện Ca Diếp. Tương truyền khi Ngài A Nan đến đây triều bái, cánh cửa đá tự động mở ra. Vân Công đến chỗ thánh địa, nơi có một hang ở lưng chừng vách đá. Cửa hang bịt lại bằng một cửa bằng đá, gọi là cửa Thủ Hoa, tựa như cánh cổng của một tòa thành lũy. Bên trong hang là nơi tôn giả Ca Diếp nhập định. Khi Công lễ lạy thì có ba tiếng chuông ngân vang. Mấy người dân địa phương thấy vậy reo mừng đảnh lễ Công. Họ trình bầy rằng đó là hiện tượng có dị nhân đến.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thất nguyệt tam thập bái ca Diếp
  Chúng văn chung thanh tam thứ minh
  Xưng hữu dị nhân phương như thử
  Hàm giai la bái lễ cao tăng.

  Dịch:

  Ba mươi tháng bảy lễ Ca Diếp
  Chợt vẳng tiếng ngân ba đợt chuông
  Thưa rằng bởi có dị nhân viếng
  Ai nấy reo mừng đảnh lễ Công. • Lòng Trắc Ẩn

  July 22nd 2013, 1:56 am • 90. THĂM ĐỈNH THIÊN TRỤ, LỄ THÁP LĂNG NGHIÊM  Vân Công lại leo lên tới đỉnh núi, nơi cao nhất vùng núi này, có tên là đỉnh Thiên Trụ, cách chân núi khoảng ba mươi dặm đường. Tại đây có một ngôi điện bằng đồng và một tòa tháp Lăng Nghiêm. Căn cứ theo lời ghi chép thì nguyên nơi này có ba trăm sáu mươi am, bảy mươi hai ngôi chùa lớn, nay chỉ còn lại không tới mười ngôi chùa. Các vị tăng sinh sống không khác gì người tục và chùa miếu thì được để lại theo lối cha truyền con nối. Thấy vậy, Vân Công than tiếc, lòng chỉ muốn làm sao phục hồi lại tình trạng như xưa.

  Kệ tán của Hòa Thượng Tuyên Hóa:

  Thiên Trụ phong đỉnh Lăng Nghiêm tháp
  Kê Sơn tuyệt đỉnh nhập thái không
  Thán tức hưng suy kim tích cảm
  Ngã Công mặc mặc dục trùng hưng.

  Dịch:

  Lăng Nghiêm tòa tháp trên Thiên Trụ
  Là chỗ Kê sơn đỉnh tột cao
  Thịnh suy kim cổ Công hoài cảm
  Thầm nghĩ trùng tu những ước ao.
Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group