Chìa khóa vạn năng

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 21st 2012, 1:33 pm
 • CHÌA KHÓA VẠN NĂNG

  KHỔNG TỬ giảng nghĩa:

  Một thiếu phụ hỏi :
  "Nếu tôi ăn nằm với 3 người đàn ông,thì mọi người cho rằng tôi không đàng hoàng , bê-bối,lung tung.

  Nhưng nếu 1 người đàn ông ngủ với 10 người đàn bà
  mọi người cho rằng đúng là một đấng Mày Râu. Tại sao thế ?"

  Khổng Tữ đáp :
  -"Thật đơn giản , một ổ khóa mà có đến 3 cái chìa khóa mở được thì rõ ràng ổ khóa này xấu , không tốt.

  Còn nếu 1 chìa khoá mà mở được đến 10 ổ khóa khác nhau , vậy chìa khóa này gọi là chìa khóa vạn năng hay master key."

  Phần tiếng Anh:

  Woman asks:
  -" If I sleep with three men, everyone calls me a slut. But when a man sleeps with ten women, every one calls him a real man. How come . . . ???"

  Confucius replies:
  - "It's very simple. When one lock can be opened by three different keys, it's a bad lock. But when one key can open ten different locks, we call it a MASTER KEY ...."Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group