Lỗi đạo

 • nhan209

  March 25th 2012, 8:22 am
 • Chữ Hiếu đời người khó lắm thay !
  Sinh thành dạy dỗ tấm thân này
  Công cha lặn lội đời no ấm
  Nghĩa mẹ ru hò giấc ngủ say

  Một thuở tình thâm chưa trả đủ
  Muôn đời nghĩa nặng đã vay đầy
  Thân này lỗi đạo hoài than trách
  Chữ Hiếu đời người khó lắm thay !
  ĐQN


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group