Chồng ngoại

 • Trọng Văn

  September 14th 2012, 2:30 am

 • Chồng ngoại?

  Những nàng ham muốn chồng Tây
  Qua tay vài đứa, biết ngay chứ gì?
  Phí công tranh cãi mà chi?
  Tất cả đều rứa, bởi vì đàn ông

  Đa số mang tánh bướm ong
  Được mới, nới cũ chứ không cách nào
  Thánh thiện như bụt được đâu
  Có khác ở chỗ: nghèo/giàu... thế thôi

  Nhiều tiền tất phải ăn chơi
  Chỉ khi kiết xác, thấy hơi hiền hiền
  Đừng lầm tưởng nó tu thiền
  Hãy còn khuya đấy, mơ tiên đêm ngày!

  Chồng: Tàu, Hàn, Mỹ, Úc, Tây...
  Kẻ vầy, người khác chả ai vẹn toàn
  Quơ đũa trọn nắm thì oan
  Ca tụng nguyên sắc tộc càng lầm to!


  Trọng Văn - 20120910


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group