Chán đời - tự tử

 • Trọng Văn

  September 28th 2012, 1:31 am

 • Chán đời - tự tử

  Sáng thức dậy thấy: chán đời
  Tự tử chết quách cho rồi là xong
  Cánh nào gây ấn tượng hơn?
  Cắn lưỡi? Treo cổ? Nhẩy sông? Thuốc rầy?

  Mỗi kiểu đều có cái hay
  Nhưng hổng sung sướng hỏi ai mà thèm?
  Suy nghĩ một chút thử xem
  Thôi để bữa khác, trùm mền nướng thêm...


  Trọng Văn - 20120912


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group