Mài dao dạy vợ - Bình Nguyên Lộc

 • Lòng Trắc Ẩn

  November 12th 2012, 7:10 pm
 • Mài dao dạy vợ  Kịch ngắn bằng thơ vui

  viết theo một tích chèo cổ

  Bình-nguyên Lộc
  Cảnh nhà một gia đình bần nông. Sân khấu bài trí cổ sơ. Khi đổi động tác không buông màn.  NHÂN VẬT:

  NGƯỜI MẸ CHỒNG : 60 tuổi

  NGƯỜI CHỒNG: 29 tuổi

  NGƯỜI VỢ : 28 tuổi  MẸ CHỒNG (xỉ vào nàng dâu)

  Nầy con kia !

  Mầy làm rả cái nia,

  Mắng, mầy lại xon xỏn,

  Sao không sợ người chê ?

  Mầy còn dữ thì về !

  NÀNG DÂU (mặt quặm, giọng sân si)

  Ai chê thì cứ việc chê,

  Bà ác tôi cự, chớ hề thèm ra.

  Thương chồng phải lụy mụ gia.

  Gẫm tôi với mụ có bà con chi.

  MẸ CHỒNG (trợn trừng lên, rút chổi toan đánh dâu)

  Tao cho mầy biết tay,

  Nhớ mãi ngày hôm nay,

  Chổi chà trị dâu dữ.

  Nầy, mở mắt xem nầy. . .

  NÀNG DÂU (rút song hồng để tự vệ)

  Chồng dữ thì ta mới lo.

  Mẹ chồng mà dữ, mổ bò ăn khao.

  Giỏi đánh thì đánh xem nào.

  Chổi chà bổ xuống thì sào quất lên.

  CHỒNG (dợ hãi, nhảy ra đứng giữa hai người)

  Con lạy mẹ,

  Tôi xin mợ,

  Vừa vừa thôi.

  Xóm giềng quở.

  MẸ CHỒNG (quăng chổi)

  Đời quỉ, đời yêu, đời tinh, đời ma,

  Mình mới nói một, dâu trả lại ba.

  NÀNG DÂU (cất song hồng)

  Người gì hủ lậu, ỷ thế mụ gia.

  Hễ mở miêng thì mắng chưởi người ta.

  CHỒNG

  Trời ơi, trời hởi !

  Xui chi nên nỗi !

  Mẹ, vợ, găng nhau.

  Đứng giữa biết sao

  Trên hòa dưới thuận !

  (cả ba đều vô buồng)

  (người chồng lại trở ra một mình)

  CHỒNG

  May cha chả là may,

  Mình nghĩ ra một kế,

  Suy kỹ lại rất hay.

  Thiết kế quỉ hôm nay,

  Cho gia đinh êm ấm !

  (ngồi xuống lấy ra một con dao rồi tay mài miệng hát)

  CHỒNG (hát)

  Tay cầm con dao,

  Làm sao cho sắc,

  Để mà dễ cắt,

  Đề mà dễ chặt,

  Mẹ, vợ, hục hặc,

  Thiệt ngặt quá chừng.

  (nàng dâu ra, thấy chồng mài dao, nhìn giây lát rồi hỏi)

  NÀNG DÂU

  Sao anh chẳng mài dao dâu,

  Đặng cho bén, hầu hái lá.

  Sao anh không mài dao cá,

  Đăng em cạo vảy rô don.

  Anh mài chi chiếc dao con,

  Cho tốn công lại hao sức ?

  (chồng vẫn làm thinh tiếp tục mài)

  NÀNG DÂU (hỏi tiếp)

  Hay là anh đâm sợ cực,

  Cho nên quyết định đổi nghề ?

  Anh không ngại họ cười chê.

  Muốn thiến heo thiến chó ?

  (chồng cứ làm thinh mài không nghỉ tay)

  NÀNG DÂU

  Hứ, cái anh nầy.

  Hóa câm rồi đây.

  Thôi thì mặc kệ,

  Ai thèm hỏi nhây.

  (nàng vô buồng. Giây lát trở ra. Nàng ngạc nhiên trố mắt nhìn chồng đang cầm con dao mà đâm vào khoảng không như đâm một kẻ vô hình nào)

  NÀNG DÂU (hơi sợ hãi)

  Anh nầy hóa điên

  Tay đâm liền liền

  Mà không địch thủ.

  Tại sao làm dữ,

  Nói thật em nghe ?

  CHỒNG

  Lại đây em cưng,

  Tò mò quá chừng !

  Nói riêng em biết,

  Bép xép xin đừng.

  Em ôi, dao nầy là dao bất nhân,

  Anh dùng đâm mẹ nát thân cho rồi.

  NÀNG DÂU (kêu rú lên một tiếng Trời ! rồi hả miệng nhìn chồng)

  CHỒNG (mặt buồn dàu dàu)

  Em ôi, công chín tháng nặng mang đau khổ,

  Hai mươi mấy năm ròng dạy dỗ con yêu.

  Tình mẫu thân, anh đây thương biết bao nhiêu.

  Mà, nay anh anh phải đánh liều một chuyến.

  Ấy cũng bởi mẹ anh hay đay, hay nghiến,

  Bà mãi ác tâm cứ sanh chnyện hằng ngày

  Mắng chưởi luôn và hành hạ vợ anh hoài,

  Chịu sao thấu, anh phải ra tay mới được.

  NÀNG DÂU (khóc ngất)

  Tai nghe, tay bỗng rụng rời,

  Đang tay giết mẹ trời ơi ! sao đành !

  Anh ôi, em van lạy anh !

  Bất hiếu tội ấy xấu danh muôn đơi.

  Nào khi từ mẫu ù... ưa...

  Miệng nhai cơm bún, lưỡi lừa cá xương.

  Nào khi anh ốm trên giường,

  Chạy thầy thang thuốc trăm phương bao nài.

  Ấm no thuở bé nhờ ai,

  Bây giờ lại nỡ xuống tay giết người ?

  CHỒNG

  Một mình đứng giữa trung ương,

  Bên tình bên hiếu biết thương bên nào.

  Anh thương em lắm làm sao ?

  NÀNG DÂU

  Cũng bởi em ngỗ nghịch,

  Cho nên mẹ gắt gao.

  Xin anh bớt giận nào,

  Từ đây em nhỏ nhẹ.

  Xin anh thương lấy mẹ.

  Em thề nguyền tu thân.

  Mẹ có ác bao phần,

  Cũng phải êm dịu lại.

  CHỒNG

  Lòi vàng vợ quý vừa phân

  Nghe qua nghĩ lại mười phần vui sao !

  Thôi thôi, anh cất con dao,

  Án mẹ treo đó về sau thi hành.

  (vợ vô buồng. Chồng lại ngồi xuống vừa mài dao vừa hát)

  CHỒNG (hát)

  Tay cầm con dao,

  Làm sao cho bén,

  Để mà dễ chém,

  Để mà dễ đâm.

  (người mẹ ra, nhìn con giây lát rồi hỏi)

  MẸ CHỒNG (hỏi)

  Mi mài làm chi,

  Con dao nhỏ ni ?

  CHỒNG

  Làm trai dạy vợ chẳng xong,

  Giết chết con ấy mổ lòng mà ăn.

  Ăn rồi cái xác đem quăng,

  Diều tha quạ mổ ruồi lằng nó bu.

  MẸ CHỒNG (run lập cập)

  Mầy có hóa điên chăng ?

  Mà đâm ra nói xằng,

  Vợ mầy có làm nhăng,

  Thì bền lòng dạy nó.

  Nó làm lụng như chó,

  Chớ sung sướng gì đâu ?

  Nên nó mới càu nhàu,

  Trả treo lời mẹ mắng.

  CHỒNG

  Vợ con nó cứng đầu.

  Dạy đã biết bao lâu,

  Mà nó cứ mắng mẹ,

  Con nghĩ thật phát rầu.

  MẸ CHỒNG

  Tao cũng quá gắt gao,

  Xử tệ với con dâu.

  Thiệt tao rất ân hận,

  Tao nhứt qnyết ngọt ngào.

  (nghỉ giây lát lại nói)

  Vợ mầy con quí người ta,

  Cưng như trứng mỏng, gả qua nhà mình

  Dầu cho không nghĩa không tình,

  Nỡ nào đem thí sanh linh của người.

  Với tao, chiếu trải trầu mời,

  Với mầy, áo rách nó thời vá ngay.

  Phụng thờ chồng, mẹ ai tày,

  Suy đi nghĩ lại biết ai hơn giờ ?

  CHỒNG

  Thôi thôi dao nọ cất hờ,

  Vợ con còn dữ, con quơ chém liền.

  MẸ CHỒNG

  Tao tin là nó sẽ hiền,

  Tao ngọt, tao dịu, nó kiên chớ gì.

  NÀNG DÂU (ra bưng mâm cơm cung kính mời)

  Thưa mẹ,

  Giờ đã trưa quá,

  Mời má ăn cơm,

  Hôm nay có cá.

  MẸ CHỒNG

  Nhìn mâm xúc cảm lòng già,

  Thương dâu khó nhọc lụy sa khôn cầm.

  CHỒNG

  Tình thân ủ kín âm thầm,

  Hôm nay bừng dậy đúng nhằm ngày vui.

  Ngày nầy năm ngoái kết đôi,

  Năm nay hoà thuận mừng thôi là mừng !


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group