can someone translate this?

 • Guinevere

  January 2nd 2013, 10:17 pm
 • Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
  Phù sinh một kiếp thoáng qua mau,
  Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
  Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu.

  i generally know what it means...
  but what does it mean in English?

 • TayThi92

  January 3rd 2013, 12:51 am
 • Guinevere wrote:Vẫn biết cuộc đời là mộng ảo
  Phù sinh một kiếp thoáng qua mau,
  Tóc xanh đang độ thời thơ ấu
  Thoảng chốc thì ra đã bạc đầu.

  i generally know what it means...
  but what does it mean in English?
  why dont you try google translate ? Laugh of loud you want to translate word by word ?

 • lonh

  June 5th 2013, 9:38 am
 • the life is just a dream
  the life is too short
  we are in green years with powerful
  suddenly, we were old

 • 8hột_zịt_lộn

  June 5th 2013, 9:35 pm
 • Mình mới đi du lịch bên Trung Quốc về :

  生活是虚荣
  一致的血液诞生了一个短暂的生命,
  绿色头发的童年
  目前它是银。

 • 8hột_zịt_lộn

  June 5th 2013, 9:36 pm
 • Lúc quá cảnh bên Thái Lan có nhờ dịch giúp luôn :D

  ยังคงมีชีวิตที่เป็นโต๊ะ ครื่องแป้ง
  เลือดอย่างสม่ำเสมอเกิดช วิตชั่วคราว
  ผมสีเขียวเป็นวัยเด็ก
  ช่วงเวลาที่มันเป็นสีเงิ

  nghe dịch xong không hiểu nên có nhờ phiên âm ra cho dễ đọc Grin

  Yạng khng mī chīwit thī̀ pĕn tóa kherụ̄̀xng pæ̂ng
  Leụ̄xd xỳāng s̄m̀ảs̄emx keid chīwit chạ̀wkhrāw
  P̄hm s̄ī k̄heīyw pĕn wạy dĕk
  Ch̀wng welā thī̀ mạn pĕn s̄ī ngein

  ps:/ coi chừng lẹo lưỡi vì không quen . :D


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group