Chưa bao giờ buồn thế

 • Lòng Trắc Ẩn

  February 19th 2013, 11:25 pm
 • Chưa bao giờ buồn thế
  Cung Trầm Tưởng sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu làm thơ, và có tập thơ đầu tay tên là Sóng Ðầu Dòng (chưa in).


  Nhà thơ Cung Trầm Tưởng (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


  Năm 1949, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn, học tiếp trung học tại trường Chasseloup Laubat (nay là trường trung học phổ thông Lê Quý Ðôn, thành phố Sài Gòn).

  Năm 1952, sau một năm học đại học, ông sang Pháp du học tại trường Kỹ sư Không quân ở Salon-de-Provence.

  Năm 1957, ông tốt nghiệp trở về nước làm trong ngành Không Quân của Việt Nam Cộng Hòa. Trong năm này, hai bài thơ của ông là Mùa Thu Pari và Vô Ðề xuất hiện trong tuyển tập Ðất Ðứng của nhóm Quan Ðiểm (gồm Mặc Ðỗ, Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng), và đã làm người đọc chú ý.

  Năm 1958, ông đứng ra chủ trương tờ Văn Nghệ Mới và cộng tác thường xuyên cho các tạp chí Sáng Tạo, Hiện Ðại, Nghệ Thuật, Văn, Khởi Hành...

  Trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc một số bài thơ của ông, đó là bài Mùa Thu Paris, Chưa Bao Giờ Buồn Thế (Phạm Duy đổi tên thành Tiễn Em), Bên Ni Bên Nớ, Khoác Kín (Phạm Duy đổi tên thành Chiều Ðông), Kiếp Sau, Về Ðây...

  Năm 1962, ông sang Hoa Kỳ học về khí tượng, đậu tiến sĩ khí tượng học tại Ðại Học Saint Louis. Sau đó, ông trở về Sài Gòn tiếp tục làm trong ngành Không Quân với cấp bực cuối cùng là trung tá (1975).

  Năm 1993, ông sang Hoa Kỳ định cư.  Chưa bao giờ buồn thế  Cung Trầm Tưởng
  Lên xe tiễn em đi

  Chưa bao giờ buồn thế

  Trời mùa Ðông Paris

  Suốt đời làm chia ly  Tiễn em về xứ mẹ

  Anh nói bằng chiếc hôn

  Không có gì lâu hơn

  Một trăm ngày xa cách  Ga Lyon đèn vàng

  Tuyết rơi buồn mênh mang

  Cầm tay em muốn khóc

  Nói chi cũng muộn màng  Hôn nhau phút này

  Rồi chia tay tức khắc

  Khóc đi em!

  Khóc nữa đi em!

  Ðể buồn qua tóc rối

  Những vì sao rụng

  Ướt vai mềm

  Khóc đi em!

  Khóc đi em!

  Hỡi người yêu xóm học!

  Ðể sương thấm bờ đêm

  Ðường anh đi tràn ngập

  Lệ em buồn...  Ôi đêm nay!

  Chưa bao giờ buồn thế!

  Trời mùa Ðông Paris

  Suốt đời làm chia ly...  Tàu em đi tuyết phủ

  Toa em lạnh, gió đầy

  Làm sao em không rét?

  Cho ấm mộng đêm nay

  Và mơ ngon lên khắp

  Nẻo đường đời

  Trời em mơ có sao

  Mình anh đêm ở lại

  Trời mùa Ðông Paris

  Không bao giờ có sao

  Trời mùa Ðông Paris

  Chưa bao giờ buồn thế


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group