Láng giềng hữu nghị

 • Trọng Văn

  March 6th 2013, 11:00 pm

 • Láng giềng hữu nghị

  Tuy ngoài mặt là láng giềng hữu nghị
  Nhưng trong lòng: thù địch suốt nghìn năm
  Đấy xác thực liên hệ giữa Việt Nam
  Và bọn cướp Bắc Phương đầy hiểm độc...

  Quán chú Tàu bán món ngon Trung Quốc
  Nhiều món hầm tẩm bổ tứ lung tung
  Bảo đảm rằng ăn vô thấy trẻ trung
  Cả bô lão cũng sung như trai tráng

  Bao hóa chất ngấm vào khắp ngủ tạng
  Rồi dần dà phát triển thành: ung thư
  Mục đích của ngoại xâm đạt từ từ...
  Bớt thằng Việt, thế bằng thằng: Chệt Chuốt.


  Trọng Văn - 20130304


  *Chệt Chuốt = Chuột chết :) :P Giggling


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group