Đàn bà - Đàn ông

 • Lòng Trắc Ẩn

  March 18th 2013, 6:10 pm
 • ĐÀN BÀ - ĐÀN ÔNG
  Khi cùng giới tụ tập:
  Ðàn bà thường khoe tiền của
  Ðàn ông thường khoe tài, tình.

  Khi lĩnh lương:
  Ðàn bà thường đi siêu thị
  Ðàn ông thường đi xiêu vẹo (say).

  Khi có tiền:
  Ðàn bà thường mua mỹ phẩm
  Ðàn ông thường mua... mỹ nhân.

  Khi hai người khác giới gặp riêng:
  Ðàn bà thường than thiếu tiền
  Ðàn ông thường than thiếu tình (dù thừa).

  Khi đang yêu:
  Ðàn bà thường nói nhiều
  Ðàn ông thường "hành động" nhiều.

  Khi đã thành vợ chồng:
  Ðàn bà thường than: "Có chồng như gông đeo cổ"
  Ðàn ông thường than: "Có vợ như nợ vào thân".


  -sưu tầm-


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group