Hư Vân Hòa Thượng

 • Lòng Trắc Ẩn

  April 30th 2013, 10:00 pm
 • Hư Vân Hòa Thượng  Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm cảm tác  Như đã kết thiện duyên từ thuở ấy,
  Giọt mưa trời tưới ngọt đất Hồ Nam.
  Tiêu phụ thân và từ mẫu họ Nhan
  Dòng vọng tộc, làm quan Thanh triều đại.
  Quán Âm Tự, cùng phu nhân lễ bái
  Dâng tấc lòng chí thiết trọn niềm tin
  Dây nhân duyên se kết mối thâm tình
  Chốn quạnh quẽ, nghe tiếng cười hài tử.
  Tâm lắng đọng, vun phước lành cầu tự
  Cơ cảm này, vọng bái bậc từ tôn
  Linh ứng kia, sóng nước hải triều âm
  Tiếng đồng vọng như ru lòng cổ miếu.
  Bâng khuâng sớm khô gầy đôi bóng liễu
  Ngẩn ngơ chiều rời rã một hồi chuông
  Vách đổ, tường xiêu thuyết lẽ vô thường
  Bức thánh tượng ướt dầm trong mưa lạnh.
  Đường diệu vợi, ai về trong cô quạnh
  Chốn xa xôi còn nhớ bước chân xưa
  Cầu đưa ai qua mấy nẻo gió mưa
  Qua mấy cõi vu vơ lòng thế sự.
  Sửa tháp miếu, nối nhịp cầu gãy đổ
  Tô tượng hình như đắp lại chân thân
  Phước huệ vun bồi, thiện quả, thiện nhân
  Nơi nhân địa, rõ mặt mày tự ngã.
  Tiêu đại phu, bỗng giữa đêm mộng lạ
  Cùng phu nhân thấy một vị thánh tăng
  Khoác tràng y, đầu xuất hiện Quán Âm
  Trên lưng cọp ứng hiện thân trước mặt.
  Bừng giấc bướm, lạ lùng điềm ẩn mật
  Cảm ứng đà lộ diện giữa phòng khuê
  Bậc thánh nhân hiện tướng giữa trần mê
  Nương nguyện lực vào ra muôn cảnh dữ.
  Cảm ân đức hạ sanh làm đồng tử
  Càng trì tâm, hộ niệm bậc thiện căn
  Luôn cúng dường mong báo đáp Phật ân
  Cũng vừa độ sương hoa thành tựu ngọc.
  Nẻo hoạn lộ vinh hoa là phước lộc
  Chốn quân thần danh lợi bỏ ngoài tai
  Cán cân đời đâu chênh lệch lòng ngay
  Nghiêng son đỏ mực chao dòng thanh sử.
  Đúng thời tiết, tưởng như nghìn thiên sứ
  Truyền tin lành chấn động cõi hư không
  Vị đại nhân từ Đâu Suất thiên cung
  Y chánh giáo phụng hành tông chỉ Phật
  Bậc nhất sinh bổ xứ, ngài Di Lặc
  Phú chúc lời lành hưng thịnh Phật môn
  Phật Thích Ca thọ ký rạng bản tôn
  Chèo bát nhã đưa thuyền từ lướt gió
  Sinh chưa từng sinh, tử chưa từng diệt
  Dấu chân nào sóng biển xóa từng khi
  Ai hoài công giữ lại vết chân đi
  Ai ngăn được dòng thủy triều tuôn đổ.
  Đến với đời trong bọc da thịt đỏ
  Khiến mẫu thân sinh kinh hãi từ trần
  Rạch bọc da lộ mặt bậc thánh nhân
  Đệ bát địa hàng Đại Thừa Bồ Tát.
  Ân dưỡng mẫu biết lấy chi đền đáp
  Tuổi thơ ngây sớm lộ tánh tự nhiên
  Áng thiên thư hồng dấu ấn bổn nguyên
  Dòng thánh kệ hiện nghìn thân chẳng khác.
  Thường dùng đất nắn tượng hình Bồ Tát
  Đặt trên cao rồi lễ bái cung nghinh
  Tuổi còn thơ đà ưa thích kệ kinh
  Đà sớm bước vào con đường lập mệnh.
  Thiên tư vốn rõ nguyên hình chân, tục
  Bất nhị môn, mê, ngộ, một đường cong
  Điểm khởi đầu hai nét vạch hoành, tung
  Cũng là điểm hồi quy về bảo quốc.
  Trong thế tục phải thuận đường thế tục
  Hợp luân thường miễn cưởng chuyện thất gia
  Đính hôn cùng thục nữ, bậc anh hoa
  Duyên cầm sắt trở thành duyên pháp lữ.
  Tâm đồng tâm, chẳng bận câu bỉ, thử
  Đạo như lòng, vô nhân ngã, sắc không
  Thanh tịnh nghiệp duyên, thanh tịnh gia phong
  Truyền đuốc tuệ nối giống dòng chư Phật.
  Tháng hai, niên hiệu Hàm Phong thứ nhất
  Theo cùng cha viếng hải đảo Đài Loan
  Chiếc thuyền con trên biển cả mênh mang
  Nào còn thấy dấu chân trời, mặt nước.
  Kình ngư hiện trước mũi thuyền chắn bước
  Cá voi chầu thuyền pháp há ngẫu nhiên
  Giữa trời mây cảm ứng mối thiên duyên
  Trên sóng biếc hiện phàm thân triều bái.
  Liền đồng thanh niệm Quán Âm Nam Hải
  Mây, nước một màu, người, vật một tâm
  Thân cự kình hòa sóng nước bể Đông
  Dần khuất dạng như chưa từng đã đến.
  ….
  Mười ba tuổi phải chịu tang nội tổ
  Nền quê xưa chôn cất nắm xương tàn
  Chư tăng ni hành lễ tại thôn trang
  Áo bào quyện bóng chiều vàng cố quận
  Lời kinh xóa mối lụy sầu u uẩn
  Tiếng chuông đưa niềm an lạc như nhiên
  Xao xuyến lòng buổi gặp gỡ đầu tiên
  Sao mường tượng như đã từng quen thuộc.
  Chắp hai tay đãnh lễ người hữu đức
  Phước báu này ai dễ góp phần chung
  Đức ân dày gia trì lực viên dung
  [100]. Lòng kính ngưỡng giảm trừ bao tội nghiệp.
  Tưởng như có nhân duyên từ vạn kiếp
  Truyện Hương Sơn rạng rỡ đức từ bi
  Đạo là đời trên mỗi bước chân đi
  Hiện thân tướng khắp cùng mười pháp giới
  Ngộ bản nhiên, bồ đề tâm phát khởi
  Vượt thiên không, đạo khí ngút trời mây
  Cổ tích lưu truyền, mối đạo trong tay
  Tâm cung kính vọng thánh hiền chí cả.
  Nam Nhạc Hằng Sơn cảnh quen, người lạ
  Đá ngàn năm ở lại với ngàn năm
  Cảnh thanh nhàn thường phát xuất thánh tăng
  Duyên pháp lữ ba đời còn thấy lại
  Ai biết ai, trong tang điền, thương hải
  Người gặp người, ngần ngại lối đi quen
  Quyển kinh đời hiện bóng dáng nhân duyên
  Thân qua lại giữa muôn người qua lại.
  …..
  Mười bốn tuổi ngậm ngùi câu thoát tục
  Thờ ơ lòng trước vinh nhục thế gian
  Vì hiếu từ phải vâng lênh phụ thân
  Đành học hỏi hàng bàng môn, tả đạo
  Học hít thở, luyện đan theo tà giáo
  Dù biết si cuồng che khuất tự tâm
  Biết tham sân giam hãm tháng rồi năm
  Biết bao kiếp đắm chìm trong vọng dục
  Tà pháp môn là cửa vào lao ngục
  Tự trói mình trong kỹ thuật tinh vi
  Tâm bềnh bồng như nửa tỉnh nửa say
  Say hương khói, say tượng hình thần thánh
  Dùng tiếng kệ ru lòng cho qua cảnh
  Trú đền cao, điện lớn tưởng đang tu
  Khi gióng chuông, gỏ mỏ ngỡ công phu
  Dưới khăn áo là ngục tù bất tịnh.
  Bước bước mơ hồ, bao giờ kiến tánh
  Thấy kho tàng trong bùn đất thế gian
  Thấy Phật thân ngự trị giữa hoang tàn
  Thấy búi tóc gói bảo châu chân, tục.
  …..
  Mười bảy tuổi, sau ba năm hờ hững
  Chuông khánh lạnh lùng, hương nến dững dưng
  Một ngày kia, thong thả giữa phòng không
  Liền lén bước vội đi về hướng núi
  Nam Nhạc sơn, bản hùng ca ngàn tuổi.
  Tóc râu này, đâu sóng nước Ni Liên
  Rừng hoang vu, bước cao thấp chẳng yên
  Không Kiền Trắc ai người nâng vó ngựa
  Không cấm thành, không thiên vương phá cửa
  Núi chập chùng, bước bước mỗi quanh co
  Tiếng chân đến gần, lời hỏi không xa
  Lòng kinh hãi nhìn gia nhân hối hả
  Dây trần thế buộc lắm đường kỳ lạ
  Mối tư tình, chưa đã dễ phân ly
  Như tội nhân giữ lại đúng hạn kỳ
  Như cùng tử chưa tìm về cố quán.
  Đất Tuyền Châu cha làm nơi quản thúc
  Lại sai em là Phú Quốc cùng theo
  Lễ thành hôn hợp cẩn đuốc hương treo
  Một con rễ, hai con dâu giao bái.
  Thêm pháo đỏ, rượu hồng, câu đối đãi
  Thêm chiếu hoa, đèn gấm đặt đôi nơi
  Thế gian ôi! Tuy cũng thuận với đời
  Đôi hoa chúc chứng minh tâm cầu đạo
  Ngoài là chồng vợ, trong là bạn pháp
  Đổi chữ tình thành chữ tịnh không hai
  Dưới đèn hoa mang Phật pháp giải bày
  Thêm tương kính, giữ thân tâm bất nhiễm.
  …..
  Mười chín tuổi hướng Cổ Sơn cầu pháp
  Trên án thư lưu lại bản trường thanh
  "Bì Đại Ca" hề! Thực tướng hiện hình
  Mang sắc tướng chẳng lụy vì sắc tướng
  Trượng phu hề! Xuôi thuyền trên gió ngược
  Bể cả, sông, hồ sâu cạn khác nhau
  Chỗ hồi quy đại xứ nước một màu
  Cùng thể tánh, người và ta chẳng khác.
  Dũng Tuyền Tự trên Cổ Sơn cạo tóc
  Lạy Thường Khai lão hòa thượng xuất gia
  Thọ Cụ Túc Giới - hòa thượng Diệu Liên
  Nhận pháp hiệu là Đức Thanh - Diễn Triệt.
  Không phan duyên, chọn sống đời cách biệt
  Trong âm thầm suy gẩm pháp nhất thừa
  Đại Thừa Khởi Tín - danh tác ngàn xưa
  Tâm hội pháp, thân duy trì tịnh giới.
  Giữ thân, khẩu, ý không theo vọng khởi
  Báo thân kia nào khác với Phật thân
  Miệng phun châu, nhả ngọc giữa bụi trần
  Ý thanh tịnh, đâu chẳng là pháp ý.
  Hang núi hẹp đông qua rồi đông đến
  Sương tuyết bốn bề lạnh trắng sơn trang
  Mảnh tăng bào chắp vá chuỗi thời gian
  Chốn quạnh quẽ, sói lang là pháp lữ.
  Hạt thông rừng làm thức ăn vừa đủ
  Khe suối nguồn cho nước uống đã dư
  Ngày tham thiền, đêm nối đuốc công phu
  Bảo sám pháp, ba ngàn lần đảnh lễ.
  Tinh tấn đạo tâm hằng khai trí tuệ
  Tịnh hạnh vun bồi, định lực siêu nhiên
  Như mây trời, tan hợp đã bao phen
  Như gió thoảng, đến đi không lưu dấu
  Không thực, không hư, chẳng không, chẳng có
  Một thân này gồm đủ cả muôn thân
  Một tâm đầy, chẳng giả cũng chẳng chân
  [200] Mười pháp giới rõ bày trong một niệm.
  Phước huệ song tu, hộ trì tam bảo
  Bậc đa văn, người quét lá như nhau
  Tự tánh rỡ ràng chẳng thấp chẳng cao
  Ai người biết rừng tùng sinh hiền thánh.
  Gieo tưới vườn rau, vun bồi tâm địa
  Đất ươm mầm, cây đơm trái, kết hoa
  Như đất tâm dấu hạt giống Phật Đà
  Từ muôn thuở, đất âm thầm nuôi dưỡng
  Từ muôn thuở, cây theo duyên sinh trưởng
  Đất chẳng hề từ chối nhận mầm cây.
  Thiên nhân sư ứng hiện thế gian này
  Xới luống đất cây Bồ Đề nẩy lộc.
  Hương an lạc cúng dường thiên không hội
  Vị nhu hòa ban trải địa ngục môn
  Khắp mười phương chư Phật chuyển pháp luân
  Chư Bồ Tát khiêm cung đồng ứng hợp.
  …..
  Ngày tháng tên bay, vắng tin, vắng bóng
  Như giọt sương mai thân phụ qua đời
  Nhớ tưởng ngày còn bồng bế trong nôi
  Ai biết trước núi đồi là chỗ trọ.
  Cảm chí cả như thành trì kiên cố
  Các phu nhân cũng lập hạnh xuất gia
  Sen trong bùn, ngọc trong đá, nhụy trong hoa
  Nơi Phật quốc chúng ma làm quyến thuộc
  Tam thân Phật, một trong ba, ba trong một
  Đại thánh đâu chẳng nhiều nổi gian truân
  Chừng đến bờ quay nhìn lại đoạn đường
  Biết mê đắm, trước Đề Bà cảm tạ.
  Chùa Dũng Tuyền bốn năm làm chức sự
  Chí hướng này, ai là bậc tri âm
  Trước công danh, lợi dưỡng chẳng động tâm
  Lấy khổ hạnh làm đường vào mật tạng.
  Bát cháo lạnh no thế tình đạm bạc
  Manh áo sờn ấm đạo khí thanh lương.
  Không tham cầu, chẳng biện bạch thực, hư
  Hạnh Cổ Nguyệt thiên thu nguyền theo dấu.


  ……


  Hai mươi bảy tuổi trở về hang động
  Lập hạnh đầu đà khiến quỷ thần kinh
  Giả cảnh chu toàn, chân tánh ẩn trang kinh
  Muôn dòng kệ gọi thầm trên lá bối
  Ai nở phụ phàng đức ân tiền bối
  Một lần đi, một gánh, trọn đất trời.
  Đường Tây du mây nước hững hờ thôi
  Đêm trăng lạnh tựa đầu trên gối tuyết.
  Từ giả tăng phường ẩn trong hang huyệt
  Tâm đạo đại hùng khiến đá nứt vàng tan
  Ngày tham thiền. Đêm tham thiền.
  Tham! tham! tham!.
  Lấy nước suối, hạt tùng làm pháp thực.
  Chốn hoang vu lấy vô tranh làm đức
  Trăng nước bốn mùa chẳng thiếu chẳng dư
  Tâm địa phơi bày như bản đồ thư
  Hằng quán chiếu rõ ngọn nguồn sinh khởi.
  Văn tự ngữ ngôn vì người lưu lại
  Với Phật tâm một chữ cũng là nhiều
  Không bận lòng, mặc trăng sớm, sao khuya
  Thắng cảnh hiện, lòng không hề vướng mắc.
  Chân bước như bay, thân ngời quang sắc
  Tai nghe tỏ tường, mắt xoáy màn đêm
  Chẳng chấp ta, người, thần thái an nhiên
  Ba cõi tiêu dao, Đông, Tây, Nam, Bắc.


  …..


  Buông xả muôn duyên mặc tình tiêu sái
  Một ngày kia dừng lại đất Ôn Châu
  Phong cảnh hoang sơ mây nước một màu
  Đối cảnh, gặp người hỏi câu cứu cánh!.
  Nghe pháp ý, nếu chẳng hàng tịnh hạnh
  Hẳn người trời trú nơi cõi Tịnh Cư.
  Đáp sao cho vừa vặn, chẳng thiếu, chẳng dư?
  Tự hổ thẹn, liền tỏ lòng khiêm hạ.
  Thiên Thai Sơn, Hoa Đỉnh là quán trọ
  Bậc đạo sư, ngài Dung Cảnh lão nhân.
  Nhất tâm cầu thiện tri thức minh tâm
  Đạo viên mật, tâm chúng sinh như thị.
  Năm Canh Ngọ, niên hiệu là Đồng Trị
  Đến Long Tuyền đảnh lễ bậc cao tăng
  Hỏi rằng: Là đạo sĩ ?. Là tăng nhân?
  Hoặc người thế, sao vóc hình quái dị?.
  Liền chắp tay thưa: Vốn là tăng sĩ.
  Lại hỏi rằng: Đã thọ giới phải chăng?
  Học từ đâu cách tu tập lạ lùng?
  Liền ứng đối: Vốn theo gương người trước.
  Lại cười rằng:
  Tế hạnh, oai nghi, ba ngàn, tám vạn
  Biết trì thân há đã biết trì tâm!.
  Thoạt nghe qua như suối đổ, thác tuôn
  Bầm gan ruột, liền thỉnh cầu khai thị.
  Dạy lời rằng: Đã trèo non, vượt bể
  Đêm kề sao, đêm tựa nguyệt đến đây
  Nếu chẳng nghe lời, tùy tiện ra đi.
  Liền đảnh lễ, quyết một lòng tuân phục.
  Lão sư dạy hãy sửa hình, đổi vóc
  Cạo tóc râu, sinh hoạt cũng như ai
  Hiển giáo rõ ràng, tông chỉ Thiên Thai
  Quán thây chết, ai nguời đang kéo lết?.
  Dung Cảnh lão nhân tùy thời khai đạo
  Giới luật tinh nghiêm, tông giáo liễu thông
  Mưa pháp gội nhuần kết trái, đơm bông
  [300] Muốn được pháp nên thường xuyên nghe pháp
  Đường xa muôn dặm du phương hành cước
  Đến Quốc Thanh học quy chế thiền đường
  Sau hai năm tham vấn chốn đạo trường
  Sang Phương Quảng cầu Pháp Hoa diệu nghĩa
  Bát Nhã Phật đường mười phương tụ hội
  Học pháp vô vi kiến tánh vô vi
  Giữa Phật trường tăng, tục đến dự thi
  Ai đắc được tâm không thì trúng tuyển.
  Cao Minh Tự - ngày ngày nghe thánh điển
  Diệu Pháp Liên Hoa - thấu triệt toàn kinh
  Cùng Cảnh hòa thượng đàm đạo thâu đêm
  Lạy bái biệt, một mình đi xuống núi.
  …….
  Đi ngang qua chùa Nhạc Lâm Tuyết Đậu
  Vẳng lời kinh ghé bước lại bên hiên
  Vào bên trong quỳ lạy kết pháp duyên
  Lòng cung thỉnh được nghe lời tự thuyết
  A Di Đà kinh - thánh ca bất tuyệt
  Có bao giờ tánh tướng phải ly khai
  Có bao giờ trăng nước vỡ làm hai
  Lòng nhân thế như thủy triều lên xuống.
  Phổ Đà Sơn - biển xanh lòng pháp hải
  Tiểu Bạch Hoa - rơi trắng lối tiên thiên
  Đêm tham thiền, ngày lễ bái thánh hiền.
  Chùa Pháp Vũ chọn làm nơi tạm trú.
  Cung Thủy Tinh - Đức Quán Âm hóa độ
  Đóa sao trời phiến ngọc trổ lưu ly.


  …….


  Chùa A Dục Vương ngày ngày đảnh lễ
  Đóa ngọc xưa còn để lại cho đời
  Một chút này đây, ghi tạc thế nhân ôi!
  Là thánh thể, là mặt trời trí tuệ
  Ngã, Pháp đồng hư không, đâu dâu, đâu bể
  Một tâm này tức đồng với Phật tâm
  Muôn thân này thực báo giữa trầm luân
  Biển lặng sóng, nhục thân là pháp bảo.
  Qua lại, đến đi, hang sâu, vực thẳm
  Vùi ngọc châu trong bùn đất dững dưng
  Thoảng lời than nhắn gởi gió đưa chuông
  Dường mắt ướt ẩn trong lòng giấy mới.
  Tâm đại bi, lấy đức lành vun tưới
  Trí đại từ, chọn giống thiện ươm hoa.
  Một niệm gồm thâu, trên, dưới, gần, xa
  Muôn tướng chẳng lìa, đến, đi, qua, lại.


  …….


  Đến Tam Thiên Trúc viếng người viếng cảnh
  Đất Hàng Châu, triều bái bậc thiện nhân
  Tiết hè oi ả, thuyền nhỏ, người đông
  Mây nước bềnh bồng, trời xanh, đáy biếc.
  Khoang chật hẹp, gái, trai, chen hàng lớp
  Phiến lênh đênh, tăng, tục, dựa chập chờn
  Đêm giật mình, dường ai chạm vào thân
  Nhìn bên cạnh, gái lõa lồ mời mọc
  Liền đoan tọa kết kiết già trì chú.
  Tâm kim cương, hoằng nguyện dễ gì tan
  Đã ngàn năm dục niệm thuở Ma Đăng
  Cảnh có khác, đạo tâm không sai khác.
  Bức hoành đồ vẽ trời cao đất rộng
  Dấu chân nhân in bóng nước hồ xanh
  Sóng vỗ đôi bờ như thủy, như chung
  Đâu là chỗ tận cùng dòng lãng bạc.
  Vời vợi trăng non mờ dấu hạc
  Đong đưa liễu biếc thoảng cành sương.
  Phật quốc trùng trùng bích hải, thiên không
  Nhân cảnh mang mang phù bào, nguyệt ảnh
  Siêu xuất ma cung.
  Phổ truyền thánh pháp.
  Giang Tô Thường Châu - Thiên Ninh cổ tự
  Hòa thượng Thanh Quang - thiền, giáo, hành trì.
  Lưu lại nơi này tham học thanh quy
  Niệm danh Phật giữa núi đồi tĩnh mịch
  Pháp thánh nhân thuận theo thời biến dịch
  Khí hạo nhiên bất tuyệt đạo kim quang
  Nhân kiệt, địa linh, hổ phục, long chầu
  Pháp hỷ, thiền duyệt, tông nghiêm, giáo hiển.
  Như sư tử cuộn mình xanh đỉnh biếc
  Ngọn Tiêu Sơn ngăn sóng nước Trấn Giang
  Chùa Huệ Cư thừa tự có thánh tăng
  Hư Công theo chúng tham cầu mưa pháp
  Duyên tương ngộ gặp được người dũng tướng
  Trấn giữ ngàn hải lý giữa ba quân
  Chí hùng anh vùng vẫy mấy trùng dương
  Lòng vì pháp dưới đài hoa quy mạng.


  ……


  Dựng gậy thiền, một hạnh vạn nghìn môn
  Cưỡi gió pháp, ba thân không một tướng.
  Đai ngọc quý, Tô tướng quân bái phục
  Lửa than hồng, Giác hòa thượng điềm nhiên
  Trên bồ đoàn bạc màu áo tăng sinh
  Giữa pháp vị tươi sắc hoa đạo hạnh
  Trăng núi lạnh ẩn dòng mây trầm mặc
  Nước khe sâu tuôn nguồn mạch tự nhiên
  Niệm Phật danh, chấp ta, Phật, đôi bên
  Chẳng nhìn được lúc môi chưa mấp máy.
  Hai mươi năm, muôn dặm đường xuôi ngược
  Đá cũng mòn theo sóng vỗ ngàn năm
  Mảnh mảnh tăng bào tiều tụy xác xơ thân,
  Lòng cầu đạo phiêu bồng cơn gió nghiệp.
  Phổ Đà Sơn. Tiểu Bạch Hoa. Nam Hải.
  Giải thiên hà hoa trắng điểm dòng xanh
  Đêm lặng vô cùng, đồng vọng lời kinh
  Trăng nước bốn mùa. Trời mây một cõi.
  Đầu tháng bảy hướng Thanh Lương triều bái
  [400] Ngũ Đài Sơn băng tuyết phủ quanh năm
  Đường gập ghềnh, ba bước chỉ một tâm
  Gió hờ hững thổi ngang manh áo bạc.
  Bốn vị thiền tăng phát tâm hộ pháp
  Làm phụ hương đến được đất Hồ Châu.
  Dưới trăng vàng phủ phục báo tứ ân
  Gội mưa nắng trải thân từng nhịp bước.
  Đất cũ, người nay, trời Tây, đỉnh Bắc,
  Duyên khác xưa lòng chẳng khác lòng xưa.
  Một lần đi, nhị khổ - chuyển pháp luân
  Thêm một bước, đoạn gốc cành phiền não.
  Lại một bước, tựu thành muôn nghiệp đạo
  Đây ứng thân chiếu rạng pháp thân tàng
  Phương tiện làm viên tịnh tánh chân quang
  Lực thiền định trên đôi chân thần túc
  Thấy cảnh lạ, người sinh lòng kính phục
  Thêm thiện nam, thêm tín nữ nối nhau
  Dáng như rồng uyển chuyển dưới trăng chầu
  Tam thế Phật - Ngũ Đài Sơn vọng bái.
  Đến Thường Châu, sau nhiều lần khuyên giải
  Bốn tăng nhân đồng một ý thối tâm
  Còn lại một mình, trăm núi, nghìn sông
  Thân đói khát, gân xương đều rời rã.


  ……


  Tại Ngưu Đầu sơn, U Thê, Nham Hạ
  Hang đá bốn mùa, tinh tấn dụng công
  Danh tiếng xa gần, thiền vị Pháp Dung
  Tựu linh khí vầng mây hồng núi Bắc.
  Tứ Tổ Đạo Tín, ngày kia dừng bước
  Hỏi: Là ai? Tâm quán, quán vật chi?
  Sư không trả lời, mời Tổ viếng thảo lư
  Tiếng lang sói gầm rung gian lều cỏ.
  Tổ ra vẻ hãi kinh. Sư chẳng ngộ.
  Chữ Phật này. Tổ viết trên bồ đoàn.
  Vạch ngắn dài, pháp kiến tánh minh tâm.
  Trên nét bút hiện toàn chân diệu tạng.
  Phụ mẫu sở sinh thanh tịnh thường nhãn.
  Sáu căn này tự tại đấng pháp vương
  Thân tâm này lục nhập, sắc, thanh, hương
  Pháp đốn giác vượt nghìn muôn thứ đệ.
  Sư Tử con được chăn nuôi, bồng bế
  Chẳng bao lâu hùng khí khác chi mèo.
  Đến một ngày, nghe suối chảy như reo
  Soi bóng nước, biết mình là Sư Tử.
  Qua bảy mươi dặm dến vùng Phổ Khẩu
  Đỉnh non thiêng gọi hành giả mười phương
  Đêm trăng xanh, ngày với mặt trời hường
  Duyên đạo hạnh đưa chân người cầu pháp.
  Phụng Dương, Hào Châu, Thiếu Lâm, Bạch Mã
  Hùng Nhĩ sơn máu nhuộm sắc tuyết hồng
  Chuỗi sổ châu đổi lấy một đường gươm
  Vách đá lạnh chín năm dường đủ ấm.
  Đất Lạc Dương lần đầu tiên khai ấn
  Phiên dịch bản kinh Tứ Thập Nhị Chương
  Trúc Pháp, Ma Đằng, ngựa trắng đưa hương
  Biển lửa lớn hiện tàng kinh rực rỡ.

  ……

  Ngày cuối Đông dừng chân nơi quán trọ
  Không am mây, không chùa núi gần xa
  Phơi chiếc tăng bào ướt lạnh gió mưa pha
  Đêm trừ tịch bến sông nhìn sóng gợn.
  Sau một ngày tìm thuyền qua sông lớn
  Vượt Hoàng hà trời nước một màu đen
  Không chỗ, không nơi, chẳng biết, chẳng quen
  Gian lều cỏ run mình theo gió hú.
  Sông nước lạnh lùng, trời mây bao thuở
  Trên sàn thiền trăng ngó liếp rơm xiêu.
  Tuyết một màu trắng lạnh bến sông khuya
  Ai là kẻ quán tâm, tâm ai quán.
  Đêm trống trải co mình trong góc vắng
  Sương tuyết làm mùng, gió đắp thân run
  Sàng đất ướt dầm, thoi thóp từng cơn
  Duyên hội tụ, giả thân làm giả bệnh.
  Sau ba ngày hôn mê trong đói lạnh
  Pháp nhẫn làm tòa, lục chủng tướng quang minh.
  Biết khổ lạc này chẳng xứ diệt, chẳng xứ sinh
  Thân tâm thọ, vì đâu mà trói buộc.
  Nắm tuyết lạnh. Cháo kê vàng. Lửa đỏ.
  Hỏi là ai, Văn Cát hoặc Diệu Thù
  Giả tỳ khiêu, khất cái, giả trí, giả ngu
  [478] Cảm tức ứng, trước sau không một vật.


  (Hết)


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group