Kiều theo cách mạng

 • Trọng Văn

  August 9th 2013, 5:18 am

 • Kiều theo cách mạng

  Nàng Kiều của cụ Nguyễn Du
  Tham gia cách mạng tiêu trừ ngoại xâm
  Đơn giản: sớm tối chỉ nằm
  Truyền nhiễm dịch AIDS cho trăm nghìn thằng

  Từ từ địch chết nhăn răng
  Thế là chiến thắng thuộc phần phe ta
  Khỏi cần đánh, khỏi cần la
  Mần chi cho mệt, đấy là tuyệt chiêu.

  Nàng Kiều đáng nể, đáng yêu
  Tấm gương sáng chói được nhiều người noi
  Thành thử giờ thấy mọi nơi
  Đầy đường đám gái gọi mời: "Đi hôn anh?"


  Trọng Văn - 20130804


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group