Thơ tiếng anh để học từ vựng

 • phi60801530

  November 17th 2013, 9:18 pm
 • SKY trời, EARTH đất, CLOUD mây

  RAIN mưa WIND gió, DAY ngày NIGHT đêm

  HIGH cao HARD cứng SOFT mềm

  REDUCE giảm bớt, ADD thêm, HI chào

  LONG dài, SHORT ngắn, TALL cao

  HERE đây, THERE đó, WHICH nào, WHERE đâu

  SENTENCE có nghĩa là câu

  LESSON bài học RAINBOW cầu vòng

  WIFE là vợ HUSBAND chồng

  DADY là bố PLEASE DON'T xin đừng

  DARLING tiếng gọi em cưng

  MERRY vui thích cái sừng là HORN

  TEAR là xé, rách là TORN

  TO SING là hát A SONG một bài

  TRUE là thật, láo: LIE

  GO đi, COME đến, một vài là SOME

  Đứng STAND, LOOK ngó, LIE nằm

  FIVE năm, FOUR bốn, HOLD cầm, PLAY chơi

  A LIFE là một cuộc đời

  HAPPY sung sướng, LAUGH cười, CRY kêu

  GLAD mừng, HATE ghét, LOVE yêu

  CHARMING duyên dáng, diễm kiều GRACEFUL

  SUN SHINE trời nắng, trăng MOON

  WORLD là thế giới, sớm SOON, LAKE hồ

  Dao KNIFE, SPOON muỗng, cuốc HOE

  CLEAR trong, DARK tối, khổng lồ GIANT

  GAY vui, DIE chết, NEAR gần

  SORRY xin lỗi, DULL đần, WISE khôn

  BURY có nghĩa là chôn

  Chết DIE, DEVIL quỹ, SOUL hồn, GHOST ma

  Xe hơi du lịch là CAR

  SIR ngài, LORD đức, thưa bà MADAM

  ONE THOUSAND là một ngàn

  WEEK là tuần lể, YEAR năm, HOUR giờ

  WAIT THERE đứng đó đợi chờ

  NIGHTMARE ác mộng, DREAM mơ, PRAY cầu

  Trừ ra EXCEPT, DEEP sâu

  DAUGHTER con gái, BRIDGE cầu, POND ao

  ENTER là hãy đi vào

  CORRECT là đúng, FALL nhào, WRONG sai

  SHOULDER la` cái bả vai

  WRITER văn sĩ, cái đài RADIO

  A BOWL là một cái tô

  Chữ TEAR nước mắt, TOMB mồ, nhai CHEW

  NEEDLE kim, THREAD chỉ may SEW

  Kẻ thù độc ác CRUEL FOE , ERR lầm

  HIDE là trốn, SHELTER hầm

  SHOUT la la hét, nói thầm WHISPER

  WHAT TIME là hỏi mấy giờ

  CLEAR trong, CLEAN sạch, mờ mờ là DIM

  Gặp ông ta dịch SEE HIM

  SWIM bơi, WADE lội, DROWN chìm chết trôi

  MOUNTAIN là núi, HILL đồi

  VALLEY thung lũng, cây sồi OAK TREE

  Tiền đóng học phí SCHOOL FEE

  Cho tôi dùng chữ GIVE ME chẳng lầm

  STEAL tạm dịch cầm nhầm

  Tẩy chay BOYCOTT, gia cầm POULTRY

  CATTLE gia súc, o¬ng BEE

  SOMETHING TO EAT chút gì để ăn

  LIP môi, TONGUE lưỡi, TEETH răng

  EXAM thi cử, cái bằng LICENSE

  BODY chính là tầm thân

  YOUNG SPIRIT tinh thần trẻ trung

  TO MISS có nghĩa nhớ nhung

  Tương tư LOVESICK, CRAZY khùng, MAD điên

  CURVE cong, STRAIGHT thẳng, TILT nghiêng

  SILVER là bạc, MONEY tiền, vàng GOLD

  STILL có nghĩa: vẫn còn

  HEALTHY khỏe manh, nước non COUNTRY

  YOUNG MAN là đấng nam nhi

  GIRL là con gái, BOY thì con trai

  TOMORROW tức ngày mai

  OUR FUTURE dịch tương lai chúng mình

  FRIEND bằng hữu, LOVE tình
  còn tiếp....
  [url="http://hoctuvung.tin.vn/"] cách học từ vựng hiệu quả [/url]


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group