Visa

  • hoangtuong1212

    March 25th 2014, 8:45 pm
  • Có ai biết làm thủ tục Visa như thế nào không . Mình muốn làm visa sang Trung Quốc thì cần phải làm như thế nàọ Mình ở Quảng Ninh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group