MẸ LÀ TẤT CẢ

 • Thanh-Thanh

  May 10th 2014, 5:44 pm
 • MẸ LÀ TẤT CẢ


  Me suối mát thiên thu đời con tắm
  Mẹ hoa thơm tươi thắm cả vườn xuân
  Mẹ trăng thanh huyền diệu khắp trần gian
  Mẹ gió thoảng giữa vô vàn oi bức
  Mẹ Phật Tổ độ con về bến giác
  Mẹ mưa chan xuống sa mạc cằn khô
  Mẹ trái ngon vừa chín mới hái vô
  Mẹ sữa mật cả đời con hạnh phúc
  Mẹ linh chú ban con đầy nghị lực
  Mẹ bùa thiêng phù trợ lúc nguy nan
  Mẹ cây cao rợp bóng mát trần gian
  Mẹ giếng ngọt uống muôn đời thấm mát
  Mẹ lúa mới ăn hoài không vơi hạt
  Mẹ đại dương bát ngát bốn mùa thơm
  Mẹ thâm sơn ấp ủ nắng mưa chan
  Mẹ khúc nhạc ngân vang lời thánh thót
  Mẹ ánh sáng thái dương về vạn vật
  Mẹ càn khôn vũ trụ rất bao la
  Mẹ cho con trí tuệ tánh vị tha
  “Mẹ” ngôn ngữ Ta Bà... không nói hết
  Mẹ là cả những gì cao quý nhất
  Mẹ ơi... con trang trọng nhớ ơn Người.

  THỦY LÂM SYNH  MOMMY IS ALL


  You are the eternal fresh stream I swim in;
  The fragrant flowers to bloom that begin;
  The marvellous bright moon all over the sphere;
  The cool breeze into drought – what cheer!
  The Great Buddha leading to enlighten me;
  The needed rain for the dry desert – such glee!
  The new luscious fruit on me trees bestow;
  The honey milk that nourishes, helps me grow;
  The holy incantation that brings me fortitude;
  The sacred amulet that wards off evil, turpitude;
  The tall evergreen offering shade jade green;
  The well's drinking water about it I am so keen;
  The lately reaped rice that is in bumper crop;
  The vast ocean with surf waves that never stop;
  The remote deep forest nursing rain and shine;
  The sweet lyric, melodious music vibrating fine;
  The light from the solar system on all species;
  The universe's heaven and earth, life's vertices;
  You gave me the virtuous, altruistic, sane brain;
  You, Mother, undescribable by words mundane,
  You are all, everything of highest moral value;
  Beloved Mommy! I'm solemnly grateful to You.

  Translation by THANH-THANH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group