[Thăm dò dư luận] Hiện nay máy giặt hãng nào tốt nhất ah?

  • lehongphong1691

    January 12th 2015, 1:27 am
  • elex cũng có giá tương đương đó bác, nếu máy giặt mua lg hoặc elex là an toàn nhất


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group