Tìm Nơi Ở

  • chutieuthichbeer

    March 28th 2015, 10:11 am
  • Đầu tháng 5 mình xuống Maryland District 4 để làm va tới cuối tháng 8 sẽ kết thúc. Mình đang tìm 1 chổ ở. Nếu cô, bác, anh, chị, em nào có phòng cho thuê hoặc biết ai cần người share phòng ở District 4 hay gần district 4 xin chỉ giúp mình. Thật sự cảm ơn nhiều.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group