Hướng dẫn học Minna trung cấp

 • halumia

  January 6th 2016, 2:03 am
 • Hướng dẫn học Minna trung cấp
  Minna no Nihongo Chuukyuu, hay còn gọi là Minna Trung cấp là một giáo trình tiếp nối chương trình 50 bài Minna Sơ cấp. Vậy phương pháp học của sách là như thế nào?

  Đọc từ vựng và giải thích ngữ pháp
  Sách Minna Trung cấp hiện nay đã có Bản dịch và giải thích ngữ pháp bằng tiếng Việt nên chúng ta đã có thể học một cách dễ dàng hơn. Bước đầu tiên trước khi vào mỗi bài học, các bạn hãy dành thời gian để đọc trước phần từ vựng và phần giải thích ngữ pháp để nắm được những từ ngữ, các mẫu ngữ pháp sẽ xuất hiện trong bài học và chủ điểm mà bài học muốn hướng tới.


  Học trong quyển chính
  Mục 文法・練習
  Mục 文法・練習 là mục giới thiệu các mẫu ngữ pháp sẽ xuất hiện trong bài học và có 1 hoặc 2 bài tập phụ nhằm củng cố từng mẫu ngữ pháp riêng biệt. Phần bài tập này giống như phần 練習A và 練習B mà các bạn đã được học trong sách Sơ cấp. Trong cuốn Minna Trung cấp thì một bài sẽ có khá nhiều, khoảng 6 , 7 mẫu ngữ pháp.

  Phương pháp học: Hãy đọc kĩ các ví dụ trong sách và làm đầy đủ bài tập phần này, vì nó không những giúp bạn luyện tập ngữ pháp mà còn giúp áp dụng các từ mới được học


  Mục 話す・聞く
  Mục 話す・聞く này tương đương với phần bài 会話 mà các bạn đã học hổi ở Sơ cấp, đó là cũng xoanh quanh một đoạn hội thoại. Điểm khác là lần này, trước mỗi bài Hội thoại đều có một bài luyện tập nhỏ nhằm dẫn nhập やってみましょうcác bạn đến với bài hội thoại, và sau mỗi bài hội thoại được nghe, các bạn sẽ phải trả lời các câu hỏi được đưa ra trong phần 聞いてみましょう, cũng như tập nghe các keyword để điền vào chỗ trống trong đoạn hội thoại đó ở phần もう一度聞きましょう

  Phương pháp học: Hãy cố gắng nghe một lần không đọc script, sau đó bạn trả lời câu hỏi. Sẽ có những câu chưa trả lời được, để lại, lúc này nghe lại 1 lần nữa đoạn hội thoại, có nhìn script, rồi sau đó trả lời nốt các câu hỏi mà lần 1 chưa trả lời được. Cuối cùng, bạn nghe để điền vào chỗ trống còn thiếu ở trang bên cạnh.

  Mục 読む・書く
  Mục 読む・書く này là bài đọc tích hợp.Phần đầu là một quizz nhỏ 考えてみましょうvà một bài tập điền từ vựng ことばをチェックしましょう. Phần sau là một bài đọc (tầm trung - dài) có liên quan đến chủ điểm ở phần quizz bên trên. Sau khi đọc xong, các bạn sẽ trả lời câu hỏi ở mặt bên cạnh 答えましょう và cuối cùng là dựa vào bài đọc của bài để tự liên hệ đến bản thân và viết một bài văn dựa vào những câu hỏi cho sẵn trong phần チァレンジしましょう

  Phương pháp học: Đọc kĩ bài đọc, đánh dấu vào các từ mới, những chỗ khó hiểu... Và các bạn hãy cố gắng tự mình viết văn trong phần チァレンジしましょう vì nó vô cùng có ích.


  Mục 問題
  Mục 問題 cũng giống như trong Sơ cấp, là các bài luyện tổng hợp với phần bài tập nghe ở đầu và các phần bài tập viết/ trắc nghiệm ở sau.

  Phương pháp học: Ở phần nghe, cố gắng chỉ nghe 1 lần và viết/ chọn câu trả lời. Khi làm xong các bạn hãy check đáp án để xem mình đúng ở đâu, sai ở đâu.



Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group