CHUYỆN MÙA ĐÔNG

 • Thanh-Thanh

  January 29th 2018, 1:08 am
 • Chuyện mùa đông

  Thôi nhắc làm chi những chuyện sầu
  Khi lòng chua xót trắng thương đau
  Bao nhiêu miền cũ vời xa ấy
  Buồn lắm tôi nào quên nổi đâu

  Lối ngõ người đi đã cỏ mòn
  Câu nguyền thu đã hẹp không gian
  Hồn nghe vừa dậy mùa vui cũ
  Định nói, lời xem quá ngại ngùng

  Ôi gió may về động dấu chân
  Trời xưa mây vẫn rộng như lòng
  Sân chiều chao nhẹ dăm tờ lá
  Và khói sương về cuộn cánh song

  Lá thư xanh mát hoen màu lệ
  Đôi cánh hoa vàng ép tả tơi
  Bấy nhiêu có đủ cho người nhớ
  Mà thấy lòng như muốn ngậm ngùi

  Đã bảo rằng không kể chuyện sầu
  Dối lòng cho dịu chút thương đau
  Nhưng ngày đông đó tôi còn thấy
  Nên cố quên mà quên được đâu

  NHÃ CA


  The Winterly Story


  Well, what should I recall the sad stories for
  While my heart is still full of dolor, why more?
  How many of those old far-away so unkind
  Alas! I haven’t been able to erase from my mind!

  The grass had worn under your feet in persistence
  And your promises had shortened the distance;
  I felt in my soul the old merry season to arise,
  Intending to speak, but scrupled through tries.

  Oh the autumnal breeze moved the footprints alright,
  The old sky’s clouds were still ample as my plight.
  Some leaves softly swung in the evening courtyard,
  And smog blurred outside my windows barred.

  The blue love letter was stained, the color of tears;
  A few pressed yellow flowers tattered through years.
  Are those tokens sufficient for one to conceive
  So that my innermost feelings seem to grieve.

  I told myself the sad stories no longer to relate
  (Just deceived my heart, tried the pain to abate!)
  However, that winter I did still feel the past span;
  That is why the more I try to forget the less I can.

  Translation by THANH-THANH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group