BẢN THÂN

 • Thanh-Thanh

  January 29th 2018, 1:09 am
 • Bản Thân


  Ngồi trông từng giọt mưa rơi
  Âm âm tiếng vọng trăm trời cổ xưa
  Trong tôi chầm chậm phút giờ
  Rơi muôn tiếng vọng ơ hờ nẻo thân.

  Đời ôi thể phách hao dần
  Hoang mang tín mộ, linh thần vụt bay
  Ta rơi nằng nặng từ đây
  Trong không bụi cũng trôi đầy mộng mê.

  Ngoài kia dơi lưới chiều về
  Vây muôn vũng lệ trời tê máu hồng
  Lưới mau đáy nặng hoàng hôn
  Chân tay mỏi rủ tâm hồn mỏi theo.

  Ngồi trông cổ tích bay vèo
  Muông đi thú lại rừng treo mối sầu
  Rụng dần thôi rụng về đâu
  Chơ vơ miếu cổ ôm đầu tượng thưa.

  Ngồi trông tóc trắng từng giờ
  Chân nhang bụi mọc ta thờ một ta.

  Viên Linh
  Of My Self

  I am sitting here to watch each drop of rain,
  Mild echo of hundreds of ancient skies to regain.
  Slowly within my innermost each minute, hour,
  Thousands of repercussions indifferently lour.

  Oh life! body and soul have worn out stepwise;
  Grave faith fuddles, the holy deity away flies.
  Therefrom I fall down and feel slightly heavy;
  In the air even dust also drifts dreamily already.

  Out there, flitter-mice wing in nets in eventide
  Cover myriad tear puddles the azure blood dyed.
  The webs sweep, bottom weighty with dusk due,
  All limbs exhausted, my heart gets tired too.

  I sit here to watch historic vestiges whiz away,
  Birds leave, beasts come, sorrow forests display,
  Things gradually fall, drop. Where are they due?
  A derelict antique fane to hold each sparse statue.

  Sitting to watch my hair grow grey hourly lonely,
  Joss-stick bottoms get dust, I worship myself only.

  Translation by Thanh-Thanh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group