SÓNG THỜI GIAN

 • Thanh-Thanh

  January 29th 2018, 1:10 am
 • Sóng thời gian

  Ngày xưa mộng ước ta nhiều lắm
  Ta ước làm vua cả thế gian
  Ta muốn làm quan, ngôi tể tướng…
  Lớn khôn ta chỉ đứng che tàn!

  Bây giờ mộng ước ta đâu nhỉ?
  Triều đại ta mờ lớp phế hưng
  Dinh thự ta kìa căn gác hẹp
  Quân hầu phạm thượng mặt nhơn nhơn.

  Mộng vỡ, vương triều ta đã mất
  Và em, hoàng hậu chẳng hồi cung
  Ta còn để lại gì không nhỉ?
  Thành quách rêu phong dấu bụi hồng.

  Hôm nay buồn quá khơi dòng đục
  Thấy bóng ta chìm đáy vực sâu!
  Lũ quạ đen chờ ta nổi xác
  Rình làm tấy lại những cơn đau.

  Ta lớn khôn rồi vẫn trẻ thơ
  Hồn nhiên nuối mộng thuở nào xưa
  Lâu đài ta vẫn xây trên cát
  Ôm trái tim người đứng ngẩn ngơ!

  Vương Đức Lệ  Time Waves

  I had many dreams while I was still young:
  To be king of the world even corners far-flung,
  Or chancellor, a mandarin of rank loftily high…
  But now, grown-up, I am only an orderly guy!

  Nowadays, where are my wishes going to at all?
  My reign has already waned thru rise and fall;
  My palaces are reduced to this attic narrow;
  With guards irreverent, uncivil, just to harrow.

  Disillusioned, my dynasty collapsed at a blow;
  And you, the queen, did not return to the chateau.
  Whatever have I left in that naïve past drear?
  Oh, only mossy castles, vestiges of man’s sphere.

  Today, too sad, I stir the dim stream to reminisce
  And see my shadow sink deep down the abyss!
  The black crows are awaiting my corpse to rise
  For them to tear the blots and for me to agonize.

  Although an adult, I still remain a little child,
  Innocently nurture dreams of old times so mild;
  I still continue to build vainly lordship on sand,
  Embracing the human heart amazedly to stand.


  Translation by Thanh-Thanh


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group