Thanh Niên Ơi, Giờ Thiêng Đã Điểm

 • Thanh-Thanh

  May 23rd 2018, 3:33 pm
 • THANH NIÊN ƠI!
  GIỜ THIÊNG ĐÃ ĐIỂM

  “Thanh niên ơi hồn thiêng núi sông đợi chờ
  Nơi tay ta toàn dân ngóng trông từng giờ”(*)

  Wael Ghonim (**) đã liệt oanh tuyên bố
  “Tôi sẵn sàng chết cho dân chủ tự do”
  Dân Tunisia, Egypt đồng loạt hô to
  “Hãy giẹp bỏ bất công, độc tài, đảng trị”

  Hỡi tuổi trẻ Việt Nam, này anh, này chị
  Còn đợi gì không can đảm đứng lên
  Hãy nghiên cứu những bài học đấu tranh
  Từ sự tan rả của Liên Bang Sô Viết

  Bức tường Bá Linh một đêm ngã sập
  Ben Ali trốn đi sau một tháng biểu tình
  Egypt vùng lên trong chiến thắng quang vinh
  Sau mười tám ngày loại trừ Mubarak

  Cách Mạng Hoa Lài vươn cao chất ngất
  Bạo quyền nào vững được ngược lòng dân
  Thanh niên ơi đừng cúi mặt vong thân
  Hồn sông núi đã nghẹn lời kêu gọi

  Bạn đã thấy chưa bao nhiêu hầm thuốc nổ
  Dưới gầm giường của chế độ phi nhân:
  “Nào cướp của, tham ô, hoạnh họe người dân
  Nào biển đảo, nào Tây nguyên Beauxit
  Rừng cho thuê, nhượng đất đai không ít
  Cho phép Tàu lủng đoạn kinh tế Việt Nam
  Cán bộ, chức quyền mặc sức gian tham
  Hàng triệu người dân bữa no bữa đói”

  Gương đảm lược của Tiền nhân chói lọi
  Thanh niên ơi! Giờ đã điểm! Lên đường!
  Đồng một lòng cùng giải cứu quê hương
  Như tuổi trẻ năm xưa tinh thần Yên Báy

  YÊN SƠN


  (*) Lời ca trong nhạc phẩm “Khỏe Vì Nước”
  (**) Wael Ghonim là một kỷ sư trẻ đã khơi mào làn
  sóng đấu tranh ở Cairo, Egypt.
  YOUTH!
  THE SACRED MOMENT HAS COME!

  “Youth! Our national sacred spirit is expecting us all
  The whole people are counting on us each hour withal”(*)

  Wael Ghonim (**) solemnly stated his decision to steady:
  “To die for democracy and liberty, I am ready!”
  The peoples of Tunisia, Egypt together shouted in bliss:
  “Abolish dictatorship, one-party government, injustice!”

  Vietnamese youth! you brothers, and you sisters,
  Why waiting, not to courageously rise up like twisters?
  Study well the struggling against the communist mar,
  Those precious lessons in the dissolution of the USSR.

  The Berlin Wall only in one night collapsed;
  By demonstrators after one month Ben Ali fled the traps;
  Egypt revolted and a glorious victory could achieve
  Over Mubarack just after eighteen days to upheave.

  The Jasmine Revolution succeeded itself to fulfill:
  What tyrannical powers survive the people’s will?
  Dear youth, do not look down your origin to forget,
  Our motherland has called you speechlessly in fret.

  Have you seen, huh, how many igloos of dynamite
  Right below the bed of the brutal system, the blight:
  “Robbery, misappropriation, murder in cold blood,
  Landmarks, islands, Central Plateau Bauxite! Dud!
  Woodland let out, territorial areas yielded to Chinese
  That corner Vietnamese economy, servility to please.
  Cadres, authorities’ infinite dishonesty and greed,
  Millions of poor folks’ deficiency in minimum need.”

  Our ancestors’ examples are radient, courageous, stout;
  Dear youth! Our sacred moment has come to start out!
  Let us unanimously unite efforts to save our native land
  Like previous Yen Bay youth, aggressors to withstand.

  Translation by THANH-THANH


  (*) From the song “Health for Country”

  (**) Wael Ghonim is a young engineer who started the
  struggle for liberty and democracy in Cairo, Egypt.


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group