VỌNG TRI ÂM

 • cuoikhoc

  khoảng 3 tháng trước
 • VỌNG TRI ÂM

  Khi ngón phím lượn lờ lên cung bậc
  Là khi tình trầm ẩn nhịp rơi rơi
  Em có biết thời khắc nầy ta nhớ ?
  Ai cùng ta tri âm những rụng rơi…! ?

  Ta lẻ loi lời vô ngôn âm sắc
  Gía có em đồng cảm chuỗi thanh âm
  Vui biết mấy, hạnh phúc ta biết mấy…!
  Dù phím tơ đang cung bậc khóc thầm

  Mưa sa mãi mười ngón gầy lướt phím
  Thanh âm buồn tan loãng vào hư không
  Giữa tịch nhiên, ước gì em xuát hiện
  Hứng giùm ta giọt trầm lắng hoàng hôn

  Em vẫn đó, ta vẫn đây, nghìn trùng cách
  Biết bao giờ hòa quyện khúc tương giao !
  Rưng rức mãi tơ chùng đàn phím lạc
  Ôi, cớ sao nước mắt cứ dâng trào…!

  TUYỀN LINH


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group