Ông Thiện ông Ác

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • có lần DK đọc kinh Phật hay truyện tàu gì đó .. trong đó có ghi .. Ông Thiện ông Ác mỗi người 1 bên vai .. nhưng không nhớ rõ .. ông nào bên vai nào .. ngồi suy gẫm hoài .. lục lọi trí nhớ hoài đến trưa này .. không ăn trưa .. có thì giờ thảnh thơi .. nên suy nghĩ (đói thì nó SUY thân thể, Suy khong làm được gì nên phải Nghĩ .. nên mấy người đói hay suy nghĩ lắm) à ... suy nghĩ ra thế này : ..............

 • boring

  khoảng 2 10 năm trước
 • boring chờ phần 2 Laugh of loud

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • nghĩ đi nghĩ lại, tối về viết típ

 • NOGOOD

  khoảng 2 10 năm trước
 • Chú DK nói ông Thiện và ông Ác là hai ông mà họ để hai bên chánh điện của chùa phải hông chú. Ông Thiện là ông Hộ Pháp và Ông Ác là ông Tiêu Diện Đại Sỹ?
  Hỏng bít hai ông nì có liên can gì với hai ông mà NG nghe wa hông nữa. Ông bà hồi xưa thịt là xưa lun nói mỗi người đều có "Quỷ Thần hai vai" để chứng giám... ghi dzô sổ Thiện Ác những gì người ta đã làm, cho tới khi người ấy chết thì sẽ bị Diêm Vương chiếu theo sổ Thiện Ác này mà xét xử, níu khi sống họ làm nhiều việc tốt thì alehấp ->lên Thiên Ðình....hưởng phước!!! Angel còn níu làm nhiều việc ác thì đày họ vào Ðịa Ngục để bị chiên dầu Diablo há chú há! NG guess là ông Thiện chắc ngồi bên Phải, ông Ác ngồi bên Trái đó chú ơi!

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • NOGOOD wrote:Chú DK nói ông Thiện và ông Ác là hai ông mà họ để hai bên chánh điện của chùa phải hông chú. Ông Thiện là ông Hộ Pháp và Ông Ác là ông Tiêu Diện Đại Sỹ?
  Hỏng bít hai ông nì có liên can gì với hai ông mà NG nghe wa hông nữa. Ông bà hồi xưa thịt là xưa lun nói mỗi người đều có "Quỷ Thần hai vai" để chứng giám... ghi dzô sổ Thiện Ác những gì người ta đã làm, cho tới khi người ấy chết thì sẽ bị Diêm Vương chiếu theo sổ Thiện Ác này mà xét xử, níu khi sống họ làm nhiều việc tốt thì alehấp ->lên Thiên Ðình....hưởng phước!!! Angel còn níu làm nhiều việc ác thì đày họ vào Ðịa Ngục để bị chiên dầu Diablo há chú há! NG guess là ông Thiện chắc ngồi bên Phải, ông Ác ngồi bên Trái đó chú ơi!


  hehehe. túi qua .. i chơi dzìa chể ... cũng may .. có Nogood giải thích tương tận .. à quên nửa .. tối qua 2 ông kg có ghi chép gì cho DK cả ... kg thiện .. cũng kg ác .. hôm qua DK bình bình :D

 • WHITEANGEL06

  khoảng 2 10 năm trước
 • Dinhky wrote:
  NOGOOD wrote:Chú DK nói ông Thiện và ông Ác là hai ông mà họ để hai bên chánh điện của chùa phải hông chú. Ông Thiện là ông Hộ Pháp và Ông Ác là ông Tiêu Diện Đại Sỹ?
  Hỏng bít hai ông nì có liên can gì với hai ông mà NG nghe wa hông nữa. Ông bà hồi xưa thịt là xưa lun nói mỗi người đều có "Quỷ Thần hai vai" để chứng giám... ghi dzô sổ Thiện Ác những gì người ta đã làm, cho tới khi người ấy chết thì sẽ bị Diêm Vương chiếu theo sổ Thiện Ác này mà xét xử, níu khi sống họ làm nhiều việc tốt thì alehấp ->lên Thiên Ðình....hưởng phước!!! Angel còn níu làm nhiều việc ác thì đày họ vào Ðịa Ngục để bị chiên dầu Diablo há chú há! NG guess là ông Thiện chắc ngồi bên Phải, ông Ác ngồi bên Trái đó chú ơi!


  hehehe. túi qua .. i chơi dzìa chể ... cũng may .. có Nogood giải thích tương tận .. à quên nửa .. tối qua 2 ông kg có ghi chép gì cho DK cả ... kg thiện .. cũng kg ác .. hôm qua DK bình bình :D

  sure khg đó DK ? hôm chủ nhật TN có thấy ông ác ghi đầy 1 sổ tội lổi của DK đó! ngồi nghĩ lại đi cói có phải khg? Angry

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • Tích Vua Tuỳ Kheo sanh đặng hai người con trai, người lớn tên là Tuỳ Vân, người nhỏ tên là Tuỳ Vũ.
  Vua Tuỳ Kheo có lòng mộ Đạo nên muốn truyền ngôi cho Tuỳ Vân đặng đi tu nhưng sợ Tuỳ Vũ chiếm đoạt. Nên Vua Tuỳ Kheo mới sai Tuỳ Vũ qua nước Hàng Châu mà chiêu mộ anh tài. Khi Tuỳ Vũ đi rồi, Vua Tuỳ Kheo mới truyền ngôi lại cho Tuỳ Vân sửa trị trong nước. Rồi vua Tuỳ Kheo đến Am Vân lo tu niệm. Khi Tuỳ Vũ chiêu mộ anh tài xong trở về vào bái yết, thấy anh mình đã lên ngôi kế vị, mới hỏi tự sự. Tuỳ Vân thuật lại vì cha muốn xuất gia tu niệm mới truyền ngôi lại cho anh. Tuỳ Vũ nói anh hiền đức trị dân không sợ, vậy anh đưa ngọc ấn lại cho tôi, sửa trị thiên hạ mới sợ. Tuỳ Vân không chịu bèn ôm Ngọc Ấn Thuỷ Phù chạy lên Am Vân tầm cha phân định. Tuỳ Kheo thấy con hiếu để bèn rước về Tây Phương thành Phật. Khi Tuỳ Vũ theo đến, thấy anh mình đã thành Phật, thì ăn năn, tỉnh ngộ, bỏ hết giang san không màng danh lợi, bèn trục thất tình gát bỏ ngoài tai, rồi đi tu cũng cũng đắc đạo ( ấy là tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời).

 • Andy28288

  khoảng 2 10 năm trước
 • Thx for sharing, this is really nice story. ;)

 • guardian angel

  khoảng 2 10 năm trước
 • Khoai wrote:Tích Vua Tuỳ Kheo sanh đặng hai người con trai, người lớn tên là Tuỳ Vân, người nhỏ tên là Tuỳ Vũ.
  Vua Tuỳ Kheo có lòng mộ Đạo nên muốn truyền ngôi cho Tuỳ Vân đặng đi tu nhưng sợ Tuỳ Vũ chiếm đoạt. Nên Vua Tuỳ Kheo mới sai Tuỳ Vũ qua nước Hàng Châu mà chiêu mộ anh tài. Khi Tuỳ Vũ đi rồi, Vua Tuỳ Kheo mới truyền ngôi lại cho Tuỳ Vân sửa trị trong nước. Rồi vua Tuỳ Kheo đến Am Vân lo tu niệm. Khi Tuỳ Vũ chiêu mộ anh tài xong trở về vào bái yết, thấy anh mình đã lên ngôi kế vị, mới hỏi tự sự. Tuỳ Vân thuật lại vì cha muốn xuất gia tu niệm mới truyền ngôi lại cho anh. Tuỳ Vũ nói anh hiền đức trị dân không sợ, vậy anh đưa ngọc ấn lại cho tôi, sửa trị thiên hạ mới sợ. Tuỳ Vân không chịu bèn ôm Ngọc Ấn Thuỷ Phù chạy lên Am Vân tầm cha phân định. Tuỳ Kheo thấy con hiếu để bèn rước về Tây Phương thành Phật. Khi Tuỳ Vũ theo đến, thấy anh mình đã thành Phật, thì ăn năn, tỉnh ngộ, bỏ hết giang san không màng danh lợi, bèn trục thất tình gát bỏ ngoài tai, rồi đi tu cũng cũng đắc đạo ( ấy là tu nhứt kiếp ngộ nhứt thời).

  nghe hay lắm ,cám ơn nha

 • littlebear

  khoảng 2 10 năm trước
 • câu chuyện nghe tất là hay đó . nhưng có ai kể tường tận hơn không ?

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • tối qua .. ông ác ghi cho Khoai 3 gạch :( Cryin

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • Khoai wrote:tối qua .. ông ác ghi cho Khoai 3 gạch :( Cryin

  à .. ông Thiện .. cũng ghi 3 gạch lun .. hí hí .. coi như túi hum qua .. quề :)

 • Khoai

  khoảng 2 10 năm trước
 • weekend vừa rồi ... ông thiện ghi 3 gạch .. ông ác ghi 30 gạch :( Cryin

 • khanh_nz

  khoảng 2 10 năm trước
 • thanks 4 sharing, truyện này nghe có vẻ triết học wá,

 • WHITEANGEL06

  khoảng 1 10 năm trước
 • Khoai wrote:có lần DK đọc kinh Phật hay truyện tàu gì đó .. trong đó có ghi .. Ông Thiện ông Ác mỗi người 1 bên vai .. nhưng không nhớ rõ .. ông nào bên vai nào .. ngồi suy gẫm hoài .. lục lọi trí nhớ hoài đến trưa này .. không ăn trưa .. có thì giờ thảnh thơi .. nên suy nghĩ (đói thì nó SUY thân thể, Suy khong làm được gì nên phải Nghĩ .. nên mấy người đói hay suy nghĩ lắm) à ... suy nghĩ ra thế này : ..............

  Vừa mới đây WA đã phải đối diện với 2 ông này , wow sao mà khó wá , nhưng mà rốt cuôc. rôi` ông Thiện cũng thắng mặc dù ông Ác cũng vẫn dùng dằng khg chịu thua ..... :(


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group