Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống ~~Dale Carnegie (ST)

 • haiquan125

  khoảng 2 10 năm trước
 • chà dài quá đọc đén bao giờ mới hết????

 • haonammm21

  khoảng 1 10 năm trước
 • wow hết thẩy có tới 14 chương lận . Dale Carnegie rất là nổi tiếng trong lich sử Mỹ cám ơn bạn rất nhiều

 • mtrang

  khoảng 1 10 năm trước
 • haonammm21 wrote:wow hết thẩy có tới 14 chương lận . Dale Carnegie rất là nổi tiếng trong lich sử Mỹ cám ơn bạn rất nhiều


  yup hơi dài đó bạn nhưng mỗi ngày đọc 1 chút suy gẫm cũng hết nhanh lắm ,,,


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group