Lê Hòan-Dương Vân Nga và cái án thông dâm - unknown

 • anap3

  khoảng 2 10 năm trước
 • Lật trang sử, chúng ta nhận thấy việc kết tội vua Lê Ðại Hành có thể nói là từ thời sử thần Ngô Sĩ Liên. Trước đó dưới thời Trần,Sử gia Lê văn Hưu (nhà viết sử đầu tiên của Ðại Việt và là triều đại gần nhất để có thể xác định việc đúng sai tương đối khả tín nhất)không hề có một lời kết luận nhỏ về tội của Lê Ðại Hành và Dương Vân Nga. Thậm chí đến đời Hậu Lê Ngô Sĩ Liên viết Sử đã lên tiếng trách móc Lê Văn Hưu là không biết lễ nghĩa của Thánh hiền. Có chắc là Lê văn Hưu không biết lễ nghĩa Thánh hiền không, chưa chắc. Từ thời nhà Lý Ðại Việt đã bắt đầu mở khoa thi Tam Giáo thì vấn đề Lễ nghĩa thánh hiền chắc chắn Lê văn Hưu phải thuộc nằm lòng .

  Khi Ðinh Bộ Lĩnh còn là Vạn Thắng vương thì Lê Hoàn đã có ở dưới trướng, có lẽ tuổi của Lê Hoàn cũng tương đương tuổi tác của Ðinh Liễn (con Ðinh Bộ Lĩnh). Lịch sử đã mô tả Lê Hoàn là một tướng lĩnh rất thương yêu binh sĩ và luôn luôn đồng cam công khổ cùng binh sĩ của mình. Từ khía cạnh nhỏ này chúng hãy thử tưởng tượng.

  Một ngày đẹp trời nào đó, một anh lính họ Dương trong đơn vị của Lê Hoàn, buồn tình kêu vi chủ tướng của mình đến thăm nhà để kết thêm tình thân thiện và trong lần đó Lê Hoàn đã gặp Dương Vân Nga. Trai tài gái sắc sóng mắt đưa tình . "Thế la tình trong thì đã mặt ngoài còn e".
  Mặt khác Ðinh Bộ Lĩnh là chuá tể Hoa Lư dĩ nhiên sắc đẹp của Dương vân Nga và tiếng đồn về sắc đẹp của nàng khó lòng qua được Ðinh Bộ Lĩnh. Dĩ nhiên Ðinh Bộ Lĩnh không biết mối tình của Lê Hoàn và Dương Vân Nga và chuyện gì sẽ đến phải đến. Dương Vân Nga về với Ðinh Bộ Lĩnh không còn con đường khác để chọn.
  Chúng ta nhận thấy ÐBL rất tin tưởng ở Lê Hoàn, bằng chứng là Hoa Lư có 10 Ðạo quân thì trao cả cho Lê Hoàn, nếu Lê Hoàn có lòng phản nghịch thì thật không thể tưởng tượng nỗi. Ở đây chúng ta thử đặt giả thuyết: Sau khi lấy Dương Vân Nga, Ðinh Bộ Lĩnh mới được biết Dương Vân Nga chính là người yêu của Lê Hoàn, từ điểm này ÐBL chắc phải có những thử thách để chứng minh lòng trung thành của Lê Hoàn và Lê Hoàn chắc đã không phụ lòng ÐBL cuối cùng thì vị chúa tể Hoa Lư đã không ngần ngừ trao cả Thập Ðạo binh của minh cho Lê Hoàn .

  Ngày ÐBL và Ðinh Liễn bị Ðỗ Thích giết, Lê Hoàn còn đang ở ngoài biên ải cùng với binh sĩ của mình không ở kinh đô Hoa Lư. (Tất cả các bộ sử dù chống đối hay lên án Lê Hoàn đều nói là sau khi về kinh Lê Hoàn mới tư thông với Dương Vân Nga). Cái mối nghi giết vua không phải là Ðỗ Thích thì cái nghi ngờ này cũng không đỗ lên đầu Lê Hoàn được. Vậy thì cái mối nghi này nếu có chỉ ở ba vị tướng còn lại Nguyễn Bặc, đinh Ðiền, Phạm Hạp thôi. Vấn đề này chúng ta hãy phân tích sau. Tại sao Lê Hoàn không ở kinh đô Hoa Lư mà lại luôn luôn ở ngoài biên ải? Có lẽ ÐBL dù tin Lê Hoàn cũng không muốn Lê Hoàn ở gần ái hậu của mình thành ra Lê Hoàn phải ra biên ải và cũng có lẽ chính Lê Hoàn không muốn gặp Dương Vân Nga, thà đi xa còn hơn.

  Cuộc chính biến tại Hoa Lư xẩy ra theo lịch sử sau khi ÐBL và Ðinh Liễn nằm xuống thì 3 ông tướng kia vì phò ấu chúa Ðinh Tuệ mà chống đối với Lê Hoàn. Ở đây chúng ta cần phải xác định lại vấn đề phò Ấu chúa có thật có thể xẩy ra vào thời bình minh của Ðai Việt không? Khó có thể xẩy ra lắm, vì cái gương Dương Tam Kha bỏ Ngô Xương Ngập còn rành rành ra đó chỉ mới vài chục năm thôi (nước ta lúc đó chủ nghĩa tôn quân chắc còn rất phôi thai). Từ điểm này chúng ta có thể đưa ra giả thuyết là kẽ làm rối loạn tình hình lúc đó chính là Nguyễn Bặc, Ðinh Ðiền và Phạm Hạp chớ không phải Lê Hoàn. Vì phải bảo vệ con mình và chính bản thân mình Dương Vân Nga chắc chắn phải mời Lê Hoàn về kinh đô đê lo mọi sự. Ở đây chúng ta có thể manh nha thấy được mối quan hệ của Dương Vân Nga và Lê Hoàn thật sự không đơn giản ở vai trò Hoàng Hậu và Thập Ðạo tướng quân, mà là một mối quan hệ sâu lắng. Khi thấy nguy ngập thì người đầu tiên Dương Vân Nga nghĩ đến là Lê Hoàn và khi Lê Hoàn về đến kinh đô tình cảm đè nén của hai người bao nhiêu lâu được dịp bùng nỗ mảnh liệt và cuối cùng Lê Hoàn đã dẹp được 3 loạn tướng này. Sở dĩ VDV gọi là loạn tướng vì có nguyên nhân của nó. Xin được trình bày sau đây.

  Ðịnh Quốc công Nguyễn Bặc chính là thủy tổ của giòng họ Nguyễn Gia Long sau này. Giòng họ Nguyxễn bao đời vẫn làm quan lớn trong các triều đình Ðại Việt, VDV chỉ nhớ được Nguyễn Nộn tổ thứ 9 thì phải trong việc tranh ngôi giữa là Lý và Trần thì có 2 tướng quân chống Trần phù Lý đó là Nguyễn Nộn và Ðoàn Thượng. Một điểm rất đáng nghi ngờ là vai trò của quân Tống. Chúng ta đều biết rằng, mỗi lần Tàu đánh Việt đều luôn luôn có người cáo cấp với tàu tình hình trong nước. Tàu tìm người để dựng lên triều đình bù nhìn rồi cử binh.
  - Kiều Công Tiển cầu cứu quân Nam Hán.
  - Mông Cổ đưa Trần Di Ái về nước
  - Trần Thiêm Bình cầu cứu nhà Minh.
  - Lê Chiêu Thống cầu cứu Mãn Thanh
  Chỉ có hai cuộc chiến chúng ta không thấy hành động này. Ðó là cuộc chiến của Lê Ðại Hành và Nhà Lý. Nhà Lý chúng ta có thể thấy được rõ ràng là nhà Lý đánh trước nên Tàu mang quân qua trả thù. Và câu hỏi lớn, ai là người đã mang tình hình nước ta cáo cấp với quân Tống trong thời Tiền Lê. Có lẽ không lầm lẫn mà kết luận rằng, chính là họ đấy 3 ông tướng được cái ông viết Sử Ngô Sĩ Liên khen là những trung thần của nhà Ðinh đấy. Ở đây vai trò của tướng quân Phạm Cự Lạng lại nỗi bật để xác định sự phản thùng của Nguyễn Bặc, Ðinh Ðiền, Phạm Hạp. Phạm Cự Lạng là em ruột của Phạm Hạp, thống lĩnh Thiên Tử binh của triều đình.
  Từ biên ải xa xôi về kinh đô theo lịnh của Dương Thái hậu. Lê Hoàn khó lòng xoay sở nếu không có sự giúp đỡ của Phạm Cự Lạng. Thật ra vai trò của Phạm Cự Lạng mới là vai trò chính yếu trong tất cả các ông tướng lúc bấy giờ. Tay cầm Thiên Tử quân đóng tại Hoa Lư chắc chắn phải là một người được Ðinh Tiên hoàng hết sức tin tưởng, phải nói là tin tưởng 100% về khả năng và sự trung thành. Muốn làm cuộc biến loạn thành công không thể bỏ qua Thiên Tử quân và tướng Phạm Cự Lạng. Âm mưu này của Nguyễn Bặc, Ðinh Ðiền, Phạm Hạp có lẽ Phạm Cự Lạng đã biết và có lẽ cũng đã biết cả âm mưu cầu viện quân Tống của Nguyễn Bặc, Ðinh Ðiền, Phạm Hạp nên Phạm Cự Lạng mới một lòng dứt khoát đứng về phía Lê Hoàn. Thật vô lý khi người ta giết anh ruột mình mà mình còn theo tôn sùng và cúc cung tận tụy dẹp giặc Tống, dẹp luôn cả anh mình đẩy anh mình vào chổ chết, nếu Nguyễn Bặc, Ðinh Ðiền, Phạm Hạp không là kẻ có tội với nhà Ðinh và Ðại Cồ Việt. Cuộc đọ sức với Tống triều chứng minh Phạm Cự Lạng đã hết lòng vì nước vì dân tuyến đầu ngăn chận Hầu Nhân Bảo chờ Lê Hoàn điều binh.

  Chiếc áo Hoàng Bào khoát lên vai Thập Ðạo tướng quân, không phải là khoát lên cái ngai vàng mà là khoát lên cả một sức nặng của cả một dân tộc. Nếu Lê Hoàn đầu hàng Tống để giữ ngôi vị thì đó là ngôi vua, nhưng lên đường để ra biên ải diệt giặc thù thì cái ngôi vua mõng manh đó có thật là ngôi vua hay không? hay đó là sức nặng oằn vai của cả giòng tộc đè trên vai người anh hùng, ngày trở về lại kinh đô ai dám chắc là có. Nói thẳng ra cho dù có Dương Vân Nga hay không có thì ngai vàng đó chắc chắn cũng lọt vào tay Lê Hoàn khi quân Tống sang xâm lấn. Hãy nhìn thái độ của các tướng lãnh và binh sĩ hăm hở theo Thập Ðạo tướng quân lên chiến trường với niềm tin tất thắng thì cũng biết Lê Hoàn được lòng binh sĩ như thế nào. Hành động khoát áo bào mang nhiều tính chất trìu mến cá nhân của Dương Vân Nga nhiều hơn là hành động thực tế trao ngai vàng. Còn Dương Vân Nga có sáng suốt hay không sáng suốt hoàn toàn không có nghĩa gì cả. Mọi việc đã được quyết định khi Phạm Cự Lạng lên tiêng cùng với binh sĩ yêu cầu Lê Hoàn lên ngôi. Hành động khoát áo là hành động tượng trưng cho tình yêu của Dương Vân Nga đối với Lê Hoàn mà thôi.

  Ngày Lê Hoàn lên đường bình Chiêm mang theo Dương Vân Nga lên chiến trường, điều này chứng tỏ đã có một tình yêu sâu đậm giữa hai người. Triều đình thiếu gì cung phi mỹ nữ. Tại sao người theo Lê Hoàn lại là Dương Vân Nga mà không là người khác một thiếu phụ đã có con và là của thừa của người khác. Tại hạ có dịp đọc một bài viết về ngày giỗ ở Hoa Lư. Tại Hoa Lư dân thờ Dương Vân Nga chung với Lê Hoàn, khi đến ngày lễ của Ðinh Tiên Hoàng thì thỉnh Dương Vân Nga đến đền thờ Ðinh Tiên Hoàng một đêm rồi sáng mai đem trả lại đền thờ của vua Lê. Cúng tế ở Hoa Lư chắc đã truyền từ đời này sang đời nọ không thay đổ và cũng chỉ những người dân Hoa Lư mới biết được sự thật vầ cuộc tình như thế nào. Ðinh Bộ Lĩnh lấy Dương Vân Nga phong làm Hoàng Hậu, bình thường mà nói thì Dương Vân Nga là vợ thật sự của Ðinh Bộ Lĩnh mà Lê Hoàn chỉ là người chấp nối sau này. Nhưng thực tế ở đền thờ thì Dương Vân Nga lại được coi như là vợ chính thức của Lê Ðại Hành còn Ðinh Bộ Lĩnh chỉ là kẻ qua đường. Tại sao? câu trả lời chỉ chính do những người dân Hoa Lư lập bàn thờ là chính xác nhất (đừng quên dân Hoa Lư tôn kính cả hai vua Ðinh-Lê vì cả hai đều xuất thân ở Hoa Lư).

  Nói tóm lại cái án của Lê Hoàn do hai nhóm người cố tình gây nên.
  Nhóm thứ nhất của Ngô sĩ Liên nhằm mục đính phổ biến Tống Nho và vai trò chính thống của triều đại (cái tác hại này chúng ta đã thấy như thế nào sau khi Lê Thánh Tông qua đời).
  Nhóm thứ hai sử thần Triều Nguyễn nhằm mục đích bôi lọ Lê Ðại Hành để đánh bóng Ðịnh Quốc Công Nguyễn Bặc với mục đích che dấu âm mưu cướp vương quyền nhân khi loạn lạc. Ðiều này đã được lập lại dưới vai trò của Nguyễn Nộn.

  (st)

 • Tieu_Anh_Duong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Với mình thì bài viết của bạn thật thuyết phục,,, Một chuyện tình lãng mạng như trong chuyện,,,, Mính không cần biết bạn cho bao nhiêu dả thuyết vào nhưng mình thấy thích câu chuyện này của bạn... Grin

 • dtdt

  khoảng 2 10 năm trước
 • mồi lần nghỉ dến chuyện này tui dều thấy mâu thuẩn với chính mình . Theo khía cạnh của tình yêu và cái nhìn của thời đại thì đây là một kết quả mỹ mãn . Nhưng đứng về phương diện đạo đức và sự chuân chuyên của người phụ nữ lúc dó thì Dương Vân Nga cũng giống như phụ nữ tầm thường khác không phải là tấm gương sáng chói dể dược ca ngợi trong sách vở .

 • mung1tet

  khoảng 2 10 năm trước
 • thực ra kết cục như vậy là mỹ mãn, cho dù có giả thiết khác là giả sử tình yêu chỉ một phía từ Lê Hoàn đã lâu, nhưng Dương Vân Nga là người phụ nữ hơn người, biết vượt qua ngưỡng giới của tam tòng tứ đức và miệng lưỡi thiên hạ để đặt vận mệnh đất nước lên trên hết. Cũng có thể là dã tâm của người không những chỉ muốn bảo toàn sinh mạng con mình và thực lực quốc gia mà còn tham vọng cương vị hoàng hậu 2 triều.

  Vụ này lịch sử Trung Quốc cũng có 1 vụ khá giống khoảng đầu triều Mãn Thanh, xảy ra giữa Hoàng Thúc Phụ Nhiếp Chính Vương Đa Nhĩ Cổn và Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua Thuận Trị là ấu chúa lúc bấy giờ.

  Thực ra lịch sử đôi khi quá khắt khe với người phụ nữ, chỉ xét cái tội, và công trạng bình ổn thiên hạ về cả tay nam giới, trong khi đó người buông rèm đứng phía sau có sự ủng hộ tinh thần rất lớn thậm chí là góp ý về chiến lược đối với người chinh chiến ngoài xa trường, họ lại luôn phải đứng giữa gọng kìm của tình yêu bị đèn nén không thể thố lộ cả đời, trách nhiệm quốc gia hưng vong, đạo hạnh của người vợ và cả tình mẫu tử.

 • mung1tet

  khoảng 2 10 năm trước
 • quên mất, dù sao cũng phải công nhận bài bạn viết có lập luận chặt chẽ lắm và có những chi tiết hé lộ khá tinh tế như việc phản thần ở các triều Lê, Nguyễn và con mắt của sử gia. Cám ơn nhiều hen. Grin

 • haiquan125

  khoảng 2 10 năm trước
 • hay chứ dẫu sao đây cũng là tình tiết lịch sử hay đáng để chúng ta lưu ý và bình luận. Trước đây học lịch sử tôi cũng chỉ biết hoàng hậu Dương Vân Nga là người phụ hiểu thời thế biết đặt vận mệnh đất nước lên trên hết khi khoác chiếc áo hoàng bào lên người Lê Hoàn. Dù sao xét trên khía cạnh lịch sử thì họ là người có công, nếu không thì lúc đó đất nước ta lại rơi vào một cuộc nội chiến, và lại chịu chế độ bắc thuộc một lần nữa.

 • Hannah85

  khoảng 2 10 năm trước
 • Mình cũng ko rõ vụ này lắm

 • samuraitruong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một vụ án khôgn biết có thật không nửa

 • khanh_nz

  khoảng 2 10 năm trước
 • bài viết hay wá, truyền thuyết này đọc nhiều trong sử rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình được biết rõ đến thế. cám ơn

 • Tieu_Anh_Duong

  khoảng 2 10 năm trước
 • Một chuyện tình như huyền thoại và một kết thúc cũng hạnh phúc,,bài viết thật hay ,,,, Thật ra lịch sử thỉ chúng ta chỉ biết qua sách sử,,, có bị vua chúa bắt sửa hay không cung chỉ vua và người viết sách biết mà thôi,,, vậy nếu phải nhìn vào sự thật phũ phàng thì thà tin là thế gian này có nhiều điều tốt đẹp, dù sao chuyện đó cũng qua rồi ,,,

 • mr_zell

  khoảng 2 10 năm trước
 • bạn viết hay lắm, những suy đoán của bạn khá là đặc biệt và nếu xét trên phương diện dã sử thì cực kì viên mãn . Nhưng tui thích nghĩ rằng Dương Vân Nga là một người phụ nữ đầy bản lĩnh hơn . Bả chưa chắc đã lấy Lê Hoàn vì tình yêu , cái vụ khoác hoàng bào tôi không tin lắm vì thực ra chỉ do vở kịch "Chiếc áo Hoàng bào" (hay "thái hậu Dương Vân Nga" gì đó tui ko rõ lắm) khiến chi tiết này trở nên nổi tiếng thôi . Chuyện Dương Vân Nga theo Lê Hoàn bình Chiêm cũng có thể giải thích trên khía cạnh khác , có thể với vai trò là Quốc Mẫu dưới triều nhà Đinh, việc đi cùng vua Lê chỉ là để khẳng định sự "chính thống" của ngôi vua mà Lê Hoàn được thừa hưởng

  Chuyện Dương Vân Nga được thờ chung với Lê Hoàn cũng có thể giải thích vì thực sự vai trò lịch sử của bà chỉ được khẳng định kể từ khi kết hôn với vua Lê . Vả lại, cũng không nên quên vào thời đó, thực ra cái gọi là Nho giáo như "gái chính chuyên không lấy hai chồng" thực sự chưa đóng vai trò chi phối đời sống tâm lý xã hội của người Đại Việt, nên những ràng buộc đạo lý chưa hẳn mạnh tới mức chỉ có thể bị phá bỏ bởi tình yêu đôi lứa

  Chỉ có chút ý kiến thế thôi, mong được mọi người góp ý :blush:

 • azngerloan

  khoảng 1 10 năm trước
 • mình hỏi cô giáo lịch sử của mình thì cô ta nói đó là một cái phong tục, nếu vị vua này chết thì vị vua mới phải cưới hoàng hậu (trừ khi là bà con)

 • ke_cong_bang

  khoảng 1 10 năm trước
 • bây giờ mình mới biết lịch sử nước mình cũng có chuyện tình hay dến thế

 • talisman5078vn

  khoảng 1 10 năm trước
 • truyện hay lắm, có mộ số cái mình củng chưa biết , thanks

 • Mr.Blue

  khoảng 1 10 năm trước
 • Thú vị lặm Lịch sử VN không thiếu những chuyện hay ho như thế này
  Mong là sẽ đến lúc có thể dựng lại thành phim ^^


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group