Cần $$ và không nhức đầu tìm kiếm thì hãy vào List những truyện chưa đăng xong

  • katkatt

    khoảng 1 10 năm trước
  • rabbitphan wrote:Mình đang đọc truyện "Tiếng gọi mùa xuân" của Trần Thị Bảo Châu nửa chừng thì hết, buồn wá, nên mình muốn tham gia để đăng tiếp truyện này.


    Nếu bạn tìm được link truyện hoặc bạn có phần tiếp theo thì cứ việc post tiếp vào phần truyện lở dở :) . Welcome to MYE Welcome


Designed by squallions © 2004 - 2009 maiyeuem.net (MYE). All Rights Reserved.
All posts and comments are owned by the poster. MYE is not responsible or liable for any content its member posted.
Mọi chi tiết, xin liên hệ: contact
Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group